מערכת שעות לתלמידי תואר מוסמך בבריאות הציבור במסלול MD-MPH - תשע"ח

קורסי חובה
סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה מרצים יום משעה עד שעה הערה ש"ס
א' 0103.0012.01 ביוסטטיסטיקה א' שיעור ד"ר אופק רונן
ג 09:00 12:00 משפטים, בניין טרובוביץ, 308 3
א' 0158.1011.01 מבוא לאפידמיולוגיה שיעור ד"ר גרוס רז
ג 12:00 14:00 משפטים, בניין טרובוביץ, 308 0
א' 0158.1205.01 מבוא לניהול מערכות בריאות שו"ס פרופ' רוטשטיין זאב
ד"ר צימליכמן איל
ג 14:00 16:00 רפואה, אולם דולפי 2
א' 0146.1105.01 פענוח נתונים אפידמיולוגיים שו"ת ד"ר דליה ויצמן
ג 16:00 18:00 שיעור - רפואה, אולם דולפי, תרגול - ע"פ הפרסום באתר הקורס 2
א' 0103.0012.02 ביוסטטיסטיקה א' - תרגול ומעבדת מחשב תרגיל ג 18:00 20:00 ע"פ חלוקה לקבוצות באתר הקורס 1
א' 0158.1201.01 ניסויים קליניים שו"ס ד"ר מיכל בנדרלי
ד 16:00 18:00 מקצועות הבריאות, בניין ריימונד 103 2
ב' 0158.1013.01 שיטות סקר ומחקר באפידמיולוגיה שו"ס ד"ר מוחסן חיתאם
ג 08:00 10:00 רפואה, בניין סאקלר, אולם שלזאק 2
ב' 0158.1110.01 ביוסטטיסטיקה ב' שו"ת ד"ר מורג-קורן נירה
ג 10:00 15:00 שיעור - רפואה, שלזאק; תרגיל - מדעי חיים, בנין שרמן 009 3
ב' 0146.1117.01 מבוא לכלכלת בריאות שיעור ד"ר פייר גיל
מר איזדורפר עידו
ג 15:00 17:00 רפואה, בניין סאקלר, אולם מרבאום 2
ב' 0158.1206.01 תכנון מחקר אפידמיולוגי וכתיבת הצעת מחקר שיעור ד"ר מוחסן חיתאם
ג 17:00 19:00 רפואה, בניין סאקלר, אולם מרבאום 1
ב' 0103.7000.01 כתיבה מדעית שיעור ד 10:00 12:00 מיקום - יפורסם 0
קורסי בחירה
סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה מרצים יום משעה עד שעה הערה ש"ס
א' 0158.1000.01 פענוח נתונים אפידמיולוגיים שו"ס ד"ר דליה ויצמן
ג 16:00 18:00 שיעור - רפואה, אולם דולפי, תרגול - ע"פ הפרסום באתר הקורס 2
א' 0146.1109.01 קידום בריאות אינטגרטיבי - א' שיעור ד"ר קורל עקיבא
ד 08:00 10:00 רפואה, בניין סאקלר, 119 2
א' 0146.1101.01 ניתוח עלות תועלת למערכות בריאות שו"ס פרופ' לשנו משה
ד 08:00 10:00 רפואה, בניין סאקלר, 100 2
א' 0158.1113.01 אפידמיולוגיה של תזונה שו"ס ד"ר אילת-אדר סיגל
ד 10:00 12:00 רפואה, בניין סאקלר, 326 2
א' 0103.0032.01 תורת ההחלטות- ישומים למערכת הבריאות שיעור פרופ' לשנו משה
ד 10:00 12:00 רפואה, בניין סאקלר, 100 0
א' 0146.1121.01 שלומות (well-being) וקידום בריאות שיעור ד"ר לב-ארי שחר
ד 10:00 12:00 רפואה, בניין סאקלר, 105 2
א' 0158.1001.01 אפידמיולוגיה של מחלות זיהומיות שיעור פרופ' כהן דניאל
ד"ר מוחסן חיתאם
ד 12:00 14:00 רפואה, בניין סאקלר, 100 2
א' 0158.1012.01 אפידמיולוגיה של מחלות כלי הדם המוחיים ודמנציות שו"ס פרופ' טנה דוד
ד"ר רמית רבונה
ד 12:00 14:00 רפואה, בניין סאקלר, 935 2
א' 0146.1008.01 תפעול מערכות בריאות שו"ס ד"ר זיו תומר
ד 12:00 14:00 רפואה, בניין סאקלר, 028 2
א' 0158.1122.02 תרגיל במבוא לאפידמיולוגיה (תרגיל רשות) תרגיל ד"ר זיו תומר
ד 14:00 16:00 רפואה, בניין סאקלר, 119 (חלוקה לקבוצות באתר הקורס) 0
א' 0146.1114.01 קידום השוויון וצמצום פערים בבריאות שיעור ד"ר ווילף-מירון רחל
ד 14:00 16:00 מקצועות בריאות, בניין ריימונד, 103 2
א' 0146.1011.01 יסודות המימון למערכות הבריאות שיעור מר לוי ארז
מר אחיעז ארי
ד 14:00 16:00 רפואה, בניין סאקלר, 927 2
ב' 0158.1000.01 פענוח נתונים אפידמיולוגיים שו"ס ד"ר דליה ויצמן
ג 17:00 19:00 רפואה, בניין סאקלר, 028 1
ב' 0146.1107.01 פענוח נתונים אפידמיולוגיים שו"ת ד"ר דליה ויצמן
ג 17:00 19:00 רפואה, בניין סאקלר, 028 1
ב' 0146.1012.01 ניהול פרויקטים בבריאות הציבור שיעור ד"ר קומן אלכסנדר
ג 17:00 19:00 רפואה, בניין סאקלר, אולם מרבאום 1
ב' 0158.1207.01 היבטים נבחרים בשיטות אפידמיולוגיות מתקדמות שו"ת פרופ' גרבר יריב
ד 08:00 10:00 רפואה, בניין סאקלר, 326 1
ב' 0158.1217.01 היבטים נבחרים בשיטות אפידמיולוגיות מתקדמות שו"ת פרופ' גרבר יריב
ד 08:00 10:00 רפואה, בניין סאקלר, 326 0
ב' 0146.1110.01 קידום בריאות אינטגרטיבי - ב' שיעור ד"ר קורל עקיבא
ד 08:00 10:00 רפואה, בניין סאקלר, 100 1
ב' 0158.1007.01 ניהול טכנולוגיות במערכות בריאות שיעור ד"ר טל אורנה
ד 12:00 14:00 רפואה, בניין סאקלר, 028 2
ב' 0158.1210.01 שיטות מעבדתיות לאבחון וניטור אפידמיולוגי שיעור פרופ' אלה מנדלסון
ד 12:00 14:00 רפואה, בניין סאקלר, 426 2
ב' 0146.1103.01 עישון: אפידמיולוגיה וקידום בריאות שו"ס ד"ר רוזן לאה
ד 12:00 14:00 רפואה, בניין סאקלר, 937 2
ב' 0158.1002.01 אפידמיולוגיה סביבתית שו"ס פרופ' פרץ חוה
ד 12:00 14:00 רפואה, בניין סאקלר, 927 2
ב' 0146.1125.01 תקשורת בריאות בעידן הדיגיטלי שיעור ד"ר לב אימי
ד 14:00 16:00 מקצועות בריאות, בניין ריימונד, 207 0
ב' 0146.1013.01 מדיניות ושרותי בריאות בארץ ובעולם שו"ס פרופ' רוני גמזו
ד"ר אנגל ענת
ד 14:00 16:00 רפואה, בניין סאקלר, 927 2
ב' 0146.1122.01 קידום בריאות בקשישים שיעור פרופ' מנספלד כהן יסכה
ד 14:00 16:00 רפואה, בניין סאקלר, 028 2
ב' 0158.1117.01 בריאות האם והילד שיעור פרופ' ליאת לרנר-גבע
ד 14:00 16:00 רפואה, בניין סאקלר, 022 2
ב' 0146.1119.01 מבוא לראיון מוטיבציוני וטיפול התנהגותי-קוגנטיבי שיעור גב' אפל נעמי
ד"ר עזורי יוסי
ד 16:00 18:00 רפואה, בניין סאקלר, 028 2
ב' 0146.1118.01 תרומתו של שינוי אורח חיים כמרכיב של משטר טיפול תרופתי שיעור ד"ר קאהן נתן
ד 16:00 18:00 מקצועות בריאות, בניין ריימונד, 207 2
ב' 0158.1212.01 פארמקו-אפידמיולוגיה שיעור ד"ר גרוס רז
ד 16:00 18:00 רפואה, בניין סאקלר, 927 0
0146.1131.01 קריאה ביקורתית בקידום בריאות שיעור פרופ' מנספלד כהן יסכה
לא יתקיים בתשע"ח 2
0146.1124.01 ניהול איכות בשרותי בריאות שיעור ד"ר ווילף-מירון רחל
ד"ר צימליכמן איל
לא יתקיים בתשע"ח 0
0158.1004.01 אפידמיולוגיה של הזדקנות ומניעת מחלות בזיקנה שו"ס פרופ' ליבוביץ ארתור
לא יתקיים בתשע"ח 2
0158.1009.01 השמנת יתר: היבטים של בריאות הציבור שיעור ד"ר בועז מונה
לא יתקיים בתשע"ח 2
0158.1010.01 אפידמיולוגיה של שחפת ומחלות מין שיעור ד"ר זוהר מור
לא יתקיים בתשע"ח 2
0158.1016.01 אפידמיולוגיה של מחלות לב שיעור פרופ' גולרבורט אורי
פרופ' גרבר יריב
לא יתקיים בתשע"ח 2
0158.1022.01 מבוא לרפואה תעסוקתית וסביבתית שיעור ד"ר שלמה משה
לא יתקיים בתשע"ח 2
0158.1106.01 אפדימיולוגיה של סרטן שיעור פרופ' סדצקי סיגל
לא יתקיים בתשע"ח 2
0158.1116.01 מחלות זיהומיות מגיחות וביו-טרור שיעור פרופ' כהן דניאל
לא יתקיים בתשע"ח 2
0158.1119.01 אפידמיולוגיה של סוכרת וסיבוכיה שיעור ד"ר קלטר לבוביץ עפרה
לא יתקיים בתשע"ח 2
0158.1120.01 חיסונים נגד זיהומים ונגיפים שיעור פרופ' כהן דניאל
לא יתקיים בתשע"ח 2
0158.1121.01 נוירואפידמיולוגיה -מחלות מוח, אדם וסביבה שו"ס פרופ' פרץ חוה
פרופ' ניר גלעדי
לא יתקיים בתשע"ח 2
0158.1123.01 שיטות מחקר מתקדמות ויישומן שו"ס פרופ' פרץ חוה
לא יתקיים בתשע"ח 2
0158.1125.01 אפדמיולוגיה של פעילות גופנית שיעור פרופ' דנקנר רחל
לא יתקיים בתשע"ח 2
0158.1208.01 אפידמיולוגיה פסיכיאטרית ובריאות נפש קהילתית: מבוא שיעור ד"ר גרוס רז
לא יתקיים בתשע"ח 0
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive