מנחים ותחומי מחקר - ביה"ס לבריאות הציבור


 

רשימת מנחים לתיזות במסגרת בית הספר לבריאות הציבור על פי תחום מחקרם

 

שימו לב -

- כל מנחה שרשאי להנחות לתזה רשאי להנחות גם לפרויקט

- מנחים הרשאים להנחות תלמידים לתואר שני בלבד, מסומנים בכוכבית *

מנחים שיכולים להנחות עם מנחה נוסף העונה על הקריטריונים למנחה ראשי, מסומנים ב #

 

אינפורמטיקה רפואית

תואר

שם 

Email

ד"ר   אובולסקי אורי

uriobols@tauex.tau.ac.il

   פרופ

חודיק גבריאל

hodik_g@mac.org.il

   פרופ

  (שבתון) שלו ורדה

shalev_v@mac.org.il

ד"ר # אריאל ישראל

Dr.ariel.israel@gmail.com

ד"ר  ארנה מור

orna.mor@sheba.health.gov.il

ד"ר עמית הופרט

amith@gertner.health.gov.il

פרופ' משה לשנו

leshnom@post.tau.ac.il

 

בריאות האם והילד

תואר

שם 

Email

   פרופ

לרנר-גבע ליאת

liatl@gertner.health.gov.il

פרופ' לאה רוזן

rosenl@tauex.tau.ac.il

   פרופ

חודיק גבריאל

hodik_g@mac.org.il

ד"ר ויקי מאיירס גמליאל

vicki_myers@hotmail.com

 # ד"ר  ורד אייזנברג

Vered.Izenberg@sheba.health.gov.il

פרופ' תמי שוחט 

tamyshohat@gmail.com

 

בריאות הנפש

תואר

שם 

Email

   פרופ

כהן-מנספילד יסכה (שבתון)  jiska@post.tau.ac.il

ד"ר  

לב-ארי שחר (שבתון) leva@tauex.tau.ac.il​ 
ד"ר # רז גרוס

Raz.Gross@sheba.health.gov.il

ד"ר # עידו לוריא

ido.lurie@gmail.com

 

בריאות סביבתית ותעסוקתית

תואר

שם 

Email

  ד"ר

משה שלמה

moshe_sh@mac.org.il

פרופ' ליזי פיירמן

lizifire@gmail.com

פרופ

 (שבתון) פרץ חוה

cperetz@post.tau.ac.il

פרופ' יריב גרבר

yarivg@tauex.tau.ac.il

ד"ר עתליה תובל

tuval-ae@zahav.net.il 

tuvalata@tauex.tau.ac.il

פרופ' לאה רוזן

rosenl@tauex.tau.ac.il

ד"ר דבורה אלפרוביץ

deborahalp@gmail.com

 

זקנה והזדקנות 

תואר

שם 

Email

 פרופ

 (שבתון) כהן-מנספילד יסכה

jiska@post.tau.ac.il

פרופ' יריב גרבר

yarivg@tauex.tau.ac.il

 

מחלות זיהומיות

תואר

שם 

Email

    פרופ

אדלר עמוס amosa@tlvmc.gov.il
 ד"ר

הופרט עמית

amith@gertner.health.gov.il

   פרופ

כהן דניאל dancohen@post.tau.ac.il
ד"ר לוסטיג יניב

yaniv.lustig@sheba.health.gov.il

   פרופ

מוחסן ח'יתאם

kmuhsen@post.tau.ac.il

 ד"ר

מור אורנה orna.mor@sheba.health.gov.il

פרופ 

מנדלבוים מיכל michalman@sheba.gov.il

   פרופ

מנדלסון אלה

ellamen@sheba.health.gov.il

  ד"ר

פרידמן אהרונה aharona.freedman@moh.health.gov.il

    ד"ר

קופל ערן erankopel@tauex.tau.ac.il
  ד"ר ורד שכנר

vereds@tlvmc.gov.il

ד"ר

נוטמן אמיר

anutman@gmail.com
ד"ר רוית בסל

ravit.bassal@moh.health.gov.il

ד"ר   אובולסקי אורי

uriobols@tauex.tau.ac.il

   פרופ

חודיק גבריאל

hodik_g@mac.org.il

פרופ' זוהר מור

Zmor100@gmail.com

ד"ר  מיכל ברומברג # michalb10@gmail.com
 

מחלת הסכרת

תואר

שם 

Email

פרופ * 

היימן אנטוני tonyheymann@gmail.com

פרופ

טוויג גלעד gilad.twig@gmail.com

  ד"ר​

צוקרמן-יפה טלי

cukierm@post.tau.ac.il

   פרופ

קלטר-ליבוביץ עפרה

ofral@gertner.health.gov.il

פרופ' רחל דנקנר

racheld@gertner.health.gov.il

פרופ'

חודיק גבריאל

hodik_g@mac.org.il

 

נוירו-אפידמיולוגיה

תואר

שם 

Email

   'פרופ

 (שבתון) פרץ חוה

cperetz@post.tau.ac.il

פרופ'

חודיק גבריאל

hodik_g@mac.org.il

 
 

ניהול מחלה בחולה כרוני

תואר

שם 

Email

   ד"ר

גוון- יעקובוביץ מיכל

michalyg2000@gmail.com

פרופ

טוויג גלעד gilad.twig@gmail.com
   פרופ

קלטר-ליבוביץ עפרה

ofral@gertner.health.gov.il

 * פרופ

היימן אנטוני

tonyheymann@gmail.com

ד"ר מירי לוצקי #

miri77@gmail.com

 

ניהול מערכות בריאות

תזות ופרויקטים של תלמידי מסלול ניהול מערכות בריאות צריכים לכלול לפחות שאלה ניהולית אחת.

ניתן להתייעץ עם ד"ר תומר זיו-ברן - רכז ויועץ המסלול ניהול מערכות בריאות.

תואר שם  Email
ד"ר   גבאי אורי

ugabai@post.tau.ac.il

ד"ר  הופרט עמית

amith@gertner.health.gov.il

פרופ' *  היימן אנטוני

tonyheymann@gmail.com

ד"ר *  זיו- ברן תומר

zivtome@tauex.tau.ac.il​

פרופ' חודיק גבריאל

hodik_g@mac.org.il

פרופ' טוויג גלעד

gilad.twig@gmail.com

ד"ר   מור ארנה

orna.mor@sheba.health.gov.il

 * ד"ר עזורי יוסף 

azuri_yo@mac.org.il

ד"ר צימליכמן איל

eyal.zimlichman@sheba.health.gov.il

פרופ' שלו ורדה (שבתון)

shalev_v@mac.org.il

פרופ' סיגל סדצקי

siegals@gmail.com

ד"ר  רחל ווילף מרון

r.w.miron@gmail.com

ד"ר עתליה תובל

tuval-ae@zahav.net.il 

tuvalata@tauex.tau.ac.il

ד"ר  ענת אנגל #

anatengel@wmc.gov.il 

פרופ'  יעקב (קובי) גלזר

glazer@tauex.tau.ac.il

פרופ' רוני גמזו 

ronni@tlvmc.gov.il

ד"ר אריאל המרמן #

arielha@clalit.org.il

ד"ר יובל לוי #

yuval.levy@sheba.gov.il

ד"ר גיל פייר #

gilf@tlvmc.gov.il

ד"ר אלדד קטורזה #

eldad.katorza@sheba.health.gov.il

 

 

סרטן

תואר

שם 

Email

   פרופ

כהן דניאל

dancohen@post.tau.ac.il

   פרופ

סדצקי סיגל

siegal.sadetzki@moh.gov.il

 * ד"ר

סילברמן ברברה barbara.silverman@MOH.GOV.IL
ד"ר סמאח חאיכ

samahha@clalit.org.il

ד"ר  בן בורסי #

bben217@gmail.com

 
 

פארמקו-אפידמיולוגיה

תואר

שם 

Email

  פרופ

חודיק גבריאל

hodik_g@mac.org.il

ד"ר אדם גולדמן

adamgoldm@gmail.com

ד"ר רז גרוס

Raz.Gross@sheba.health.gov.il

 

קידום בריאות

תואר

שם

Email

ד"ר * 

ברמן תמר tamar.berman@moh.health.gov.il

   ד"ר

וילף-מרון רחלי r.w.miron@gmail.com
   פרופ'

 (שבתון) כהן-מנספילד יסכה

jiska@post.tau.ac.il

   ד"ר

 (שבתון) לב-ארי שחר

leva@tauex.tau.ac.il​

ד"ר * 

עזורי יוסף azuri_yo@mac.org.il

   פרופ'

רוזן לאה

rosenl@tauex.tau.ac.il

פרופ' סיגל סדצקי

siegals@gmail.com

ד"ר  אריאל ישראל

Dr.ariel.israel@gmail.com

ד"ר ויקי מאיירס גמליאל

vicki_myers@hotmail.com

ד"ר עתליה תובל

tuval-ae@zahav.net.il 

tuvalata@tauex.tau.ac.il

ד"ר  מיכל מנדלבוים

michalman@sheba.gov.il

 

תזונה והשמנת יתר

תואר

שם 

Email

   פרופ

קלטר-ליבוביץ עפרה ofral@gertner.health.gov.il

פרופ'

חודיק גבריאל

hodik_g@mac.org.il

פרופ' טלי צוקרמן יפה

Dan.nemet@clalit.org.il

ד"ר # נעמי פליס איסקוב naomi.fliss@moh.gov.il
 

תחלואה קרדיו-וסקולרית ושבץ מוחי

תואר

שם 

Email

     פרופ' אמריטוס

גולדבורט אורי

goldbu1@post.tau.ac.il

ד"ר

בנדרלי מיכל

bender@post.tau.ac.il

   פרופ

גרבר יריב

yarivg@post.tau.ac.il

   פרופ

דנקנר רחלי

racheld@gertner.health.gov.il

ד

צוקר ענבר inbar.zucker@moh.gov.il

  ד"ר​

צוקרמן-יפה טלי

cukierm@post.tau.ac.il

   ד"ר​

קופל ערן erankopel@tauex.tau.ac.il

   פרופ

קלטר-ליבוביץ עפרה

ofral@gertner.health.gov.il

ד"ר אדם גולדמן

adamgoldm@gmail.com

ד"ר  אריאל ישראל

Dr.ariel.israel@gmail.com

ד"ר *  זיו- ברן תומר

zivtome@tauex.tau.ac.il​

ד"ר  רמית רבונה #

Ramit.Ravona@sheba.health.gov.il

 

בריאות הציבור בעת מצבי חירום ואסון, ביוטרור

תואר

שם 

Email

ד"ר

בודס מורן

moranbod@tauex.tau.ac.il
   פרופ

כהן דניאל

dancohen@post.tau.ac.il

ד"ר   עדיני ברוריה

adini@tauex.tau.ac.il

   פרופ

פלג יעקב (קובי)

kobi.peleg@gmail.com

פרופ'  סיגל סדצקי

siegals@gmail.com

ד"ר  שלומית צוקרמן

shlomit.zuckerman@gmail.com

ד"ר אינה קוב

inakubbe@gmail.com

ד"ר דניאל בודן

Beaudoin.dnl@gmail.com

ד"ר  אורלי רונן

orlironen@gmail.com

ד"ר ארז מלצר

erezmel@gmail.com

 

 

פיזיולוגיה של המאמץ

תואר  שם Email
פרופ #  אליקים אלון 

eliakim.alon@clalit.org.il

פרופ *  אפשטיין יורם 

hlrinst@tauex.tau.ac.il

ד"ר   גפנר יפתח 

gepner@tauex.tau.ac.il

פרופ # דובנוב-רז גל 

gal.dubnov-raz@sheba.gov.il

ד"ר   הילפרין ישראל 

ihalperin@tauex.tau.ac.il

פרופ # נמט דני 

dan.nemet@clalit.org.il

פרופ # קלמפנר רוברט 

klempfner@gmail.com

פרופ שיינוביץ מיקי

mickeys@tauex.tau.ac.il

ד"ר # רונן ראובני

ronen.reuveny@sheba.health.gov.il

ד"ר  # עמרי ענבר

inbar@wincol.ac.il

ד"ר # יעל מלמוד

yamelamud@gmail.com

 

- כל מנחה שרשאי להנחות לתזה רשאי להנחות גם לפרויקט

- מנחים הרשאים להנחות תלמידים לתואר שני בלבד, מסומנים בכוכבית *

מנחים שיכולים להנחות עם מנחה נוסף העונה על הקריטריונים למנחה ראשי, מסומנים ב #

 

 

בחירת מנחה לפרויקט גמר (לא תקף לתזה/ עבודת גמר):

נוסף לרשימת המנחים לעיל, מנחה פרויקט גמר יכול להיות חבר סגל בכיר, בביה"ס לבריאות הציבור או בפקולטה לרפואה או בפקולטה לניהול שבאוניברסיטת תל-אביב, וכן וכן מורים חוקרים ומורים מן החוץ בביה"ס לבריאות הציבור.

נושאי תפקידים בכירים במערכת הבריאות (ובכלל זאת נושאי תפקידים בהנהלות בתי החולים, קופות החולים ומנהלי מחלקות, מכונים ויחידות בבתי חולים) יוכלו להיות מנחים אף אם אינם חברי סגל באוניברסיטת תל אביב.

המנחה הנבחר (ביחד עם הצעת הפרויקט) יוגשו לאישור ראש תכנית המוסמך בבריאות הציבור, וועדת עבודת הגמר של ביה"ס לבריאות הציבור.

 

לרשימת חברי סגל בחוג לאפידמיולוגיה ורפואה מונעת

לרשימת חברי סגל בחוג קידום בריאות

לרשימת חברי סגל בחוג לבריאות תעסוקתית

לרשימת חברי סגל בחוג לפיזיולוגיה של המאמץ 

לרשימת חברי סגל בחוג לניהול מצבי חירום ואסון

 תלמידי מסלול ניהול מערכות בריאות המחפשים מנחה לפרויקט הגמר, פנו בבקשה אל רכז המסלול:

      ד"ר תומר זיו-ברן, דוא"ל: zivtome@tauex.tau.ac.il 

למידע על סוגי פרויקטים ודרישותיהם והנחיות לכתיבת תזה/ פרויקט.

 
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>