מנחים ותחומי מחקר - ביה"ס לבריאות הציבור


 

רשימת מנחים לתיזות במסגרת בית הספר לבריאות הציבור על פי תחום מחקרם

 

שימו לב -

- כל מנחה שרשאי להנחות לתזה רשאי להנחות גם לפרויקט

- מנחים הרשאים להנחות תלמידים לתואר שני בלבד, מסומנים בכוכבית *

מנחים שיכולים להנחות עם מנחה נוסף העונה על הקריטריונים למנחה ראשי, מסומנים ב #

 

אינפורמטיקה רפואית

תואר

שם 

Email

ד"ר   אובולסקי אורי

uriobols@tauex.tau.ac.il

   'פרופ

חודיק גבריאל

hodik_g@mac.org.il

ד"ר # אריאל ישראל

Dr.ariel.israel@gmail.com

ד"ר עמית הופרט

amith@gertner.health.gov.il

פרופ' משה לשנו

leshnom@post.tau.ac.il

 

בריאות האם והילד

תואר

שם 

Email

   'פרופ

לרנר-גבע ליאת

liatl@gertner.health.gov.il

פרופ' לאה רוזן

rosenl@tauex.tau.ac.il

   'פרופ

חודיק גבריאל

hodik_g@mac.org.il

  # ד"ר ויקי מאיירס גמליאל

vicki_myers@hotmail.com

# ד"ר  ורד אייזנברג

Vered.Izenberg@sheba.health.gov.il

 

בריאות סביבתית ותעסוקתית

תואר

שם 

Email

  ד"ר

משה שלמה

moshe_sh@mac.org.il

פרופ' ליזי פיירמן

lizifire@gmail.com

פרופ' יריב גרבר

yarivg@tauex.tau.ac.il

פרופ' לאה רוזן

rosenl@tauex.tau.ac.il

ד"ר דבורה אלפרוביץ

deborahalp@gmail.com

 

זקנה והזדקנות 

תואר

שם 

Email

פרופ' יריב גרבר

yarivg@tauex.tau.ac.il

ד"ר סמאח חאיכ

samahha@clalit.org.il

פרופ' # שרון מירקין sharon.merkin@gmail.com

מחלות זיהומיות

תואר

שם 

Email

  'פרופ

אדלר עמוס amosa@tlvmc.gov.il
 ד"ר

הופרט עמית

amith@gertner.health.gov.il

   'פרופ

כהן דניאל dancohen@post.tau.ac.il
ד"ר לוסטיג יניב

yaniv.lustig@sheba.health.gov.il

   'פרופ

  (שבתון)מוחסן ח'יתאם

kmuhsen@post.tau.ac.il

 ד"ר

מור ארנה orna.mor@sheba.health.gov.il

פרופ' 

מנדלבוים מיכל michalman@sheba.gov.il

  ד"ר

פרידמן אהרונה aharona.freedman@moh.health.gov.il

    ד"ר

קופל ערן erankopel@tauex.tau.ac.il
  ד"ר ורד שכנר

vereds@tlvmc.gov.il

ד"ר

נוטמן אמיר

anutman@gmail.com
ד"ר רוית בסל

ravit.bassal@moh.health.gov.il

ד"ר   אובולסקי אורי

uriobols@tauex.tau.ac.il

פרופ'

חודיק גבריאל

hodik_g@mac.org.il

פרופ' # זוהר מור

Zmor100@gmail.com

ד"ר  מיכל ברומברג michalb10@gmail.com
 

מחלת הסוכרת

תואר

שם 

Email

פרופ' * 

היימן אנטוני tonyheymann@gmail.com

פרופ'

טוויג גלעד gilad.twig@gmail.com

'פרופ

צוקרמן-יפה טלי

cukierm@post.tau.ac.il

   'פרופ

קלטר-ליבוביץ עפרה

ofral@gertner.health.gov.il

פרופ' רחל דנקנר

racheld@gertner.health.gov.il

פרופ'

חודיק גבריאל

hodik_g@mac.org.il

 

נוירו-אפידמיולוגיה

תואר

שם 

Email

פרופ'

חודיק גבריאל

hodik_g@mac.org.il

פרופ' # רקיאל גרדנר Raquel.Gardner@sheba.health.gov.il
 
 

ניהול מחלה בחולה כרוני

תואר

שם 

Email

   ד"ר

גוון- יעקובוביץ מיכל

michalyg2000@gmail.com

'פרופ

טוויג גלעד gilad.twig@gmail.com
   'פרופ

קלטר-ליבוביץ עפרה

ofral@gertner.health.gov.il

 * 'פרופ

היימן אנטוני

tonyheymann@gmail.com

 # ד"ר מירי לוצקי

miri77@gmail.com

 

ניהול מערכות בריאות

תזות ופרויקטים של תלמידי מסלול ניהול מערכות בריאות צריכים לכלול לפחות שאלה ניהולית אחת.

ניתן להתייעץ עם ד"ר תומר זיו-ברן - רכז ויועץ המסלול ניהול מערכות בריאות.

תואר שם  Email
ד"ר  הופרט עמית

amith@gertner.health.gov.il

פרופ' *  היימן אנטוני

tonyheymann@gmail.com

ד"ר *  זיו- ברן תומר

zivtome@tauex.tau.ac.il​

פרופ' חודיק גבריאל

hodik_g@mac.org.il

פרופ' טוויג גלעד

gilad.twig@gmail.com

ד"ר   מור ארנה

orna.mor@sheba.health.gov.il

 ד"ר * עזורי יוסף 

azuri_yo@mac.org.il

ד"ר צימליכמן איל

eyal.zimlichman@sheba.health.gov.il

פרופ' שלו ורדה (שבתון)

shalev_v@mac.org.il

פרופ' סיגל סדצקי

siegals@gmail.com

ד"ר  רחל ווילף מרון

r.w.miron@gmail.com

ד"ר # עתליה תובל

tuval-ae@zahav.net.il 

tuvalata@tauex.tau.ac.il

ד"ר # ענת אנגל

anatengel@wmc.gov.il 

פרופ'  יעקב (קובי) גלזר

glazer@tauex.tau.ac.il

פרופ' רוני גמזו 

ronni@tlvmc.gov.il

ד"ר# אריאל המרמן

arielha@clalit.org.il

ד"ר # יובל לוי

yuval.levy@sheba.gov.il

ד"ר # גיל פייר

gilf@tlvmc.gov.il

ד"ר  # אלדד קטורזה

eldad.katorza@sheba.health.gov.il

 

 

סרטן

תואר

שם 

Email

   'פרופ

כהן דניאל

dancohen@post.tau.ac.il

   'פרופ

סדצקי סיגל

siegal.sadetzki@moh.gov.il

 * ד"ר

סילברמן ברברה barbara.silverman@MOH.GOV.IL
ד"ר סמאח חאיכ

samahha@clalit.org.il

 #ד"ר  בן בורסי

bben217@gmail.com

 
 

פארמקו-אפידמיולוגיה

תואר

שם 

Email

  'פרופ

חודיק גבריאל

hodik_g@mac.org.il

ד"ר # אדם גולדמן

adamgoldm@gmail.com

ד"ר סמאח חאיכ

samahha@clalit.org.il

 

קידום בריאות

תואר

שם

Email

ד"ר # 

ברמן תמר tamar.berman@moh.health.gov.il

 ד"ר

וילף-מרון רחלי r.w.miron@gmail.com

 ד"ר

 (שבתון) לב-ארי שחר

leva@tauex.tau.ac.il​

פרופ' *

עזורי יוסף azuri_yo@mac.org.il

 פרופ'

רוזן לאה

rosenl@tauex.tau.ac.il

פרופ' סיגל סדצקי

siegals@gmail.com

ד"ר # אריאל ישראל

Dr.ariel.israel@gmail.com

 # ד"ר ויקי מאיירס גמליאל

vicki_myers@hotmail.com

ד"ר # עתליה תובל

tuval-ae@zahav.net.il 

tuvalata@tauex.tau.ac.il

פרופ' מיכל מנדלבוים

michalman@sheba.gov.il

ד"ר # תמר רינגל קולקה ringelta@email.unc.edu
 

תזונה והשמנת יתר

תואר

שם 

Email

   'פרופ

קלטר-ליבוביץ עפרה ofral@gertner.health.gov.il

פרופ'

חודיק גבריאל

hodik_g@mac.org.il

פרופ' טלי צוקרמן יפה

Dan.nemet@clalit.org.il

ד"ר # נעמי פליס איסקוב naomi.fliss@moh.gov.il
פרופ'  גלעד טוויג gilad.twig@gmail.com
פרופ'  רחלי דנקנר racheld@gertner.health.gov.il
 

תחלואה קרדיו-וסקולרית ושבץ מוחי

תואר

שם 

Email

     פרופ' אמריטוס

גולדבורט אורי

goldbu1@post.tau.ac.il

ד"ר

בנדרלי מיכל

bender@post.tau.ac.il

   'פרופ

גרבר יריב

yarivg@post.tau.ac.il

   'פרופ

דנקנר רחלי

racheld@gertner.health.gov.il

ד"ר *

צוקר ענבר inbar.zucker@moh.gov.il

'פרופ

צוקרמן-יפה טלי

cukierm@post.tau.ac.il

   ד"ר​

קופל ערן erankopel@tauex.tau.ac.il

   'פרופ

קלטר-ליבוביץ עפרה

ofral@gertner.health.gov.il

ד"ר # אדם גולדמן

adamgoldm@gmail.com

ד"ר # אריאל ישראל

Dr.ariel.israel@gmail.com

ד"ר *  זיו- ברן תומר

zivtome@tauex.tau.ac.il​

ד"ר  # רמית רבונה

Ramit.Ravona@sheba.health.gov.il

 

בריאות הציבור בעת מצבי חירום ואסון, ביוטרור

תואר

שם 

Email

ד"ר

בודס מורן

moranbod@tauex.tau.ac.il
   'פרופ

כהן דניאל

dancohen@post.tau.ac.il

פרופ' עדיני ברוריה

adini@tauex.tau.ac.il

(אמריטוס)   'פרופ

פלג יעקב (קובי)

kobi.peleg@gmail.com

פרופ'  סיגל סדצקי

siegals@gmail.com

ד"ר # שלומית צוקרמן

shlomit.zuckerman@gmail.com

ד"ר # אינה קוב

inakubbe@gmail.com

ד"ר # דניאל בודן

Beaudoin.dnl@gmail.com

ד"ר # אורלי רונן

orlironen@gmail.com

מר # ארז מלצר

erezmel@gmail.com

ד"ר # יוסי בולס

bolless@tauex.tau.ac.il

ד"ר # זהר רובינשטיין

zohar@dr-zr.com

ד"ר #  הראל מנשרי

hmenashri@gmail.com

ד"ר # משה פרחי

moshefar@telhai.ac.il

ד"ר # אלי יפה

Eliy@mda.org.il

ד"ר  אמנון קרטין

kartin@tauex.tau.ac.il

פרופ'  קולין פרייס

cgprice@gmail.com

פרופ'  ארנון אפק

afekarnon@gmail.com

פרופ'  אבי כרמלי

avic@tauex.tau.ac.il

 

 

פיזיולוגיה של המאמץ

תואר  שם Email
פרופ #  אליקים אלון 

eliakim.alon@clalit.org.il

פרופ *  אפשטיין יורם 

hlrinst@tauex.tau.ac.il

ד"ר   גפנר יפתח 

gepner@tauex.tau.ac.il

פרופ # דובנוב-רז גל 

gal.dubnov-raz@sheba.gov.il

ד"ר   הילפרין ישראל 

ihalperin@tauex.tau.ac.il

פרופ # נמט דני 

dan.nemet@clalit.org.il

פרופ # קלמפנר רוברט 

klempfner@gmail.com

פרופ שיינוביץ מיקי

mickeys@tauex.tau.ac.il

ד"ר # רונן ראובני

ronen.reuveny@sheba.health.gov.il

ד"ר  # עמרי ענבר

inbar@wincol.ac.il

ד"ר # יעל מלמוד

yamelamud@gmail.com

ד"ר # שרון צוק

sharonts@wincol.ac.il

ד"ר # איילת גלעדי

ayeletgi1@clalit.org.il

ד"ר # חן פליישמן

pharmerster@gmail.com

ד"ר # אמיר חדיד

amir.hadid@mcgill.ca

ד"ר #    

 

- כל מנחה שרשאי להנחות לתזה רשאי להנחות גם לפרויקט

- מנחים הרשאים להנחות תלמידים לתואר שני בלבד, מסומנים בכוכבית *

מנחים שיכולים להנחות עם מנחה נוסף העונה על הקריטריונים למנחה ראשי, מסומנים ב #

מנחה חייב להיות בעל תואר שלישי כל שהוא לפחות

 

 

בחירת מנחה לפרויקט גמר (לא תקף לתזה/ עבודת גמר):

נוסף לרשימת המנחים לעיל, מנחה פרויקט גמר יכול להיות חבר סגל בכיר, בביה"ס לבריאות הציבור או בפקולטה לרפואה או בפקולטה לניהול שבאוניברסיטת תל-אביב, וכן וכן מורים חוקרים ומורים מן החוץ בביה"ס לבריאות הציבור.

נושאי תפקידים בכירים במערכת הבריאות (ובכלל זאת נושאי תפקידים בהנהלות בתי החולים, קופות החולים ומנהלי מחלקות, מכונים ויחידות בבתי חולים) יוכלו להיות מנחים אף אם אינם חברי סגל באוניברסיטת תל אביב.

המנחה הנבחר (ביחד עם הצעת הפרויקט) יוגשו לאישור ראש תכנית המוסמך בבריאות הציבור, וועדת עבודת הגמר של ביה"ס לבריאות הציבור.

 

לרשימת חברי סגל בחוג לאפידמיולוגיה ורפואה מונעת

לרשימת חברי סגל בחוג קידום בריאות

לרשימת חברי סגל בחוג לבריאות תעסוקתית

לרשימת חברי סגל בחוג לפיזיולוגיה של המאמץ 

לרשימת חברי סגל בחוג לניהול מצבי חירום ואסון

למידע על סוגי פרויקטים ודרישותיהם והנחיות לכתיבת תזה/ פרויקט.

 
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>