מסלול רגיל לדוקטורט

למסלול הרגיל לתואר "דוקטור לפילוסופיה" (Ph.D.) רשאים להגיש את מועמדותם בעלי תואר מוסמך במדעי החיים, הרפואה והבריאות או תואר אשר יימצא שקול לתואר מוסמך במדעי החיים, הרפואה והבריאות, שסיימו לימודיהם בציון משוקלל של 80 לפחות, ובציון 85 לפחות בעבודת הגמר.

 

בעלי תואר מוסמך במסלולים אחרים, או אלה שמתום לימודיהם חלפו חמש שנים ומעלה, יחויבו בלימודי השלמה, שהיקפם ייקבע ע"י הוועדה היחידתית לתלמידי מחקר

 

ההרשמה מותנית באישור בכתב של אחד מחברי הסגל במדרשה המסכים להנחות את המועמד. 

 

"מועמד לתלמיד מחקר" – תלמיד בעל תואר "מוסמך אוניברסיטה" מאוניברסיטה מוכרת, שקיבל את התואר בציון משוקלל של "טוב" (80) לפחות, אבל במסלול ללא עבודת גמר, ועמד בהצלחה בראיון הקבלה של הוועדה היחידתית יתקבל כמועמד לתלמיד מחקר. גם תלמיד העומד בדרישות הקבלה לתואר שלישי, אך הוועדה היחידתית לתלמידי מחקר מבקשת להשלים הכשרתו או לבדוק כשירותו להתקבל ללימודי התואר השלישי יתקבל כמועמד לתלמיד מחקר. פרטים נוספים ניתן לקרוא בהמשך הדף.

במידה ולא הושלמה שנת המועמדות, יופסקו לימודיך ללא אפשרות להמשיך ללימודי דוקטורט בפקולטה לרפואה.

 

הנחיות ופרטים נוספים לגבי "מועמד לתלמיד מחקר"  ניתן לקרוא בקישורית:  http://www.tau.ac.il/acad-sec/phd/moamad.pdf

 

פרטים נוספים לגבי תנאי קבלה, רישום ללימודים,כללי הנחיה, מנחים ותחומי מחקר, מלגות, אתיקה, נהלים והנחיות ניתן לקרוא בקישוריות הבאות:

 

פרטים נוספים לגבי קורסי חובה ובחירה, ראיון הקבלה, הצעת מחקר וועדה מלוה, דוחות התקדמות ודוח מסכם, עבודת הדוקטור ושיפוט עבודת הגמר ניתן לקרוא בקישוריות הבאות:

 

 

מועמד לתלמיד


1. מטרה

לאפשר לוועדות היחידתיות לתלמידי מחקר לבדוק את כשירותו של מועמד ללימודי התואר השלישי להתקבל ללימודים אלה.

הבדיקה תעשה באמצעים אלה:

א. כתיבת עבודת גמר שוות ערך לתואר שני וקבלת ציון מינימלי כנדרש (לפחות 85). יש להגיש את עבודת הגמר בשלושה עותקים למזכירות המדרשה. העבודה תיבדק כמקובל לגבי עבודות מסוג זה.

ב. השתתפות במספר קורסים וקבלת ציון 80 לפחות בכל קורס.

שילוב של סעיפים (א) ו- (ב).

 

2. זכאים להתקבל

בעלי תואר "מוסמך אוניברסיטה" מאוניברסיטאות מוכרות, שקיבלו את התואר בציון משוקלל של "טוב" (80) לפחות, במסלול ללא עבודת גמר.

תלמידים העומדים בדרישות הקבלה לתואר שלישי, אך הוועדה היחידתית לתלמידי מחקר מבקשת להשלים הכשרתם או לבדוק כשירותם להתקבל ללימודי התואר השלישי.

 

3. משך השהות 

מועמד לתלמיד מחקר יוכל לשהות במעמד זה עד שנתיים. הוועדה היחידתית לתלמידי מחקר תהיה רשאית להמליץ על הארכת / הפסקת שהות המועמד בסטטוס זה.

 

4. שכר לימוד

שכר הלימוד יהיה בהיקף של 25% משכר הלימוד השנתי + תשלומים נילווים.

 

5. אופן ההתקבלות

המועמד יעבור ראיון קבלה כפי שמקובל על כל תלמיד מחקר 

הוועדה היחידתית לתלמידי מחקר תעביר למדור תלמידי מחקר מכתב מפורט בחתימתו של יו"ר הוועדה. (עפ"י הדוגמא המצ"ב)
במכתב תתייחס הוועדה לנושאים אלה:
1. השכלתו הקודמת של המועמד, כולל ציוניו בתארים קודמים.
2. שם המנחה המיועד (לתלמידים המשלימים כתיבת עבודת גמר).
3. המטלות שיוטלו על המועמד במסגרת לימודיו אלה (ראה סעיף 1 לעייל).
4. משך הזמן המוקצב למועמד להשלים את המטלות.

למכתבה של הוועדה היחידתית יצורפו:
1. תעודות מקוריות של התואר הראשון והשני, המעידות על השכלתו של המועמד, כולל גיליונות ציונים. לתעודות מחו"ל יצורף 'טופס הערכת מסמכים' של המרכז למרשם.

2. קורות חיים של המועמד
3. מכתב מהמנחה המיועד (רק לתלמידים המשלימים עבודת גמר).
4. טופס רישום לתואר שלישי (שישמש לרישום לתואר 60).

 

עם השלמת תהליך ההרשמה, יקבל המועמד הודעת התקבלות כ"מועמד לתלמיד מחקר" ממדור תלמידי מחקר, ושובר תשלום מהיחידה לשכר לימוד במרכז למרשם.

 

6. סיום לימודים

עם השלמת הדרישות כ'מועמד לתלמיד מחקר', תודיע הוועדה היחידתית לתלמידי מחקר למדור תלמידים במרכז למרשם בכתב, כי הוא ..." מילא חובותיו בסטטוס זה"... קבלתו של 'מועמד לתלמיד מחקר' ללימודי התואר השלישי תובא לדיון בוועדה היחידתית לתלמידי מחקר. הוועדה תשקול את הישגיו ותקבל החלטה בנושא. המלצת הוועדה היחידתית לקבל את המועמד לתואר שלישי תועבר, כמקובל, למדור תלמידי מחקר בצירוף האישורים המתאימים המעידים על השלמת הדרישות כ"מועמד לתלמיד מחקר".

 

לתכנית לתואר שלישי בפסיכותרפיה>>

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>