סיום תואר- "טופס טיולים"

סטודנטים אשר סיימו כל חובותיהם לתואר וכל הציונים הוזנו ב MYTAU, כולל ציון פרויקט גמר/עבודת גמר, מתבקשים להגיש בקשה לסגירת התואר דרך MYTAU ("טופס טיולים") על מנת שיהיה אפשר לטפל בסגירת התואר לקראת טקס חלוקת התעודות.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive