סמינרים וכנסים בבית הספר לבריאות הציבור - שנה"ל תש"ף

בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת תל אביב מקיים סמינרים חוגים ובין חוגיים, בהם ניתנים הרצאות במגוון רחב של תחומים בבריאות הציבור הן על ידי מרצי בית הספר והן על ידי אורחים ממוסדות מחקר בארץ ובחו"ל. במסגרת הסמינרים נחשפים המשתתפים למגוון רחב של פעילות מחקרית המתבצעת בבית הספר לבריאות הציבור ובחוגיו השונים בפרט. הסמינר גם מהווה פורום בו יכולים תלמידי ביה"ס להציג את מחקריהם שהסתיימו. בנוסף, מהווים הסמינרים כלי משמעותי של בית הספר ליצירה וחיזוק קשרים אקדמיים עם חוקרים מפקולטות אחרות בתוך האוניברסיטה ומחוצה לה.

הסמינרים מיועדים לתלמידי בית הספר, אך פתוחים לכל המתעניינים בתחום. 

אחראי הסמינרים - ד"ר יפתח גפנר

לוח הסמינרים לשנת הלימודים תש"ף סמסטר א יפורסם בתחילת סמסטר א.

לוח הסמינרים לשנת הלימודים תשע"ט סמסטר ב:

מפגש

תאריך

שעות ומקום

מרצה/מרצים

נושא ההרצאה/ות

  27.2.19

18:00-19:00 

אולם לולה

 

ד"ר יפתח גפנר

הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב

השפעת שינויים באורח החיים על הבריאות הקארדיו- מטבולית
  26.3.19

18:00-19:00

אולם שלאזק

בריאות בתעסוקה

פרופ' ליאת לרנר- גבע

בית הספר לבריאות הציבור, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב

מנהלת היחידה לחקר בריאות האשה והילד, מכון גרטנר לאפידמיולוגיה

הקשר האפשרי בין חשיפה לזיהום אויר ותוצאים מיילדותיים שליליים
 

3.4.19

18:00-19:00 

אולם לולה

פרופ' יעקב הנקין

מרכז רפואי- אוניברסיטאי סורוקה

 
Prevalence and Predictors of Obstructive Sleep Apnea in patients with Stable Coronary Heart Disease
  10.4.19

18:00-19:00 

אולם לולה

גב' מיכל גזיאל יבלוביץ

התכנית למערכות מידע ניהוליות, בית הספר למומסכים במנהל עסקים, אוניברסיטת בר אילן

 
קהילות מבוססות מיקום למענה רפואי בחירום: אפשרויות, חסמים ופרקטיקה
  15.5.19

18:00-19:00

אולם מרבאום

 
Dr. Warren B. Bilke,
University of Pennsylvania
Phases of Drug Development Through a Biostatistician’s Eyes
  22.5.19

18:00-19:00

אולם לולה

קידום בריאות

ד"ר תמר ברמן

טוקסולוגית ראשית, בריאות הסביבה, משרד הבריאות

מדידת חשיפה לעישון סביבתי באמצעות ניטור ביולוגי
  29.5.19

18:00-19:00 

אולם דולפי

 ד"ר תמר וינשטוק

אוניברסיטת בן גוריון
Pregnancy as a critical window for early detection of maternal and offspring adverse health conditions

 

 

כנסים המתקיימים במסגרת מרכזי מחקר המסונפים לביה"ס לבריאות הציבור

במסגרת משותפת של בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת תל אביב ומרכזי המחקר המסונפים אליו (המרכז לחקר טרור ביולוגי  והמכון לאפידמיולוגיה וחקר סרטן ע"ש סטנלי סטייר) מתקיימים מספר כנסים מדי שנה בתחומים אלו (2-3 כנסים מדי שנה בתחום המחלות זיהומיות וכנס שנתי אחד  בנושא אפידמיולוגיה  של סרטן).  מידע על כנסים אלו יפורסם כאן וב- לוח המודעות.

 

תאריך ושעה

מקום

מסגרת הכנס

נושא הכנס

 

   

 

 

   

 

 

כנסים המתקיימים במסגרת פורום הטבק מטעם החוג לקידום בריאות

פורום הטבק מטעם החוג לקידום בריאות נוסד כדי לעודד דיון ואינטראקציה בין מדענים ישראליים ובינלאומיים שמתעניינים בתחום בקרת טבק. המפגשים שיתקיימו באוניברסיטת תל אביב יתמקדו בנושאים הנמצאים כיום בדיונים בתוך קהילת בקרת הטבק העולמית. הפורום של אוניברסיטת ת"א מאורגן על ידי פרופ' לורה (לאה) רוזן, ראש החוג לקידום בריאות, בבית ספר לבריאות הציבור, פקולטה לרפואה ע"ש סאקלר. ניתן לפנות אל ד"ר רוזן בדואר אלקטרוני הבא: rosenl@tauex.tau.ac.il.

ההשתתפות במפגשי הפורום אינה כרוכה בתשלום, אך המעוניינים ליטול חלק בפורום, מתבקשים להודיע על כך מראש תוך ציון  שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, והמפגש/ים אליהם מעוניינים להגיע.

תאריך ושעה

מקום נושא ותכנית המפגש

 

 

 

 

 

 

 

כנסים המתקיימים במסגרת פורום המחקר של החוג לקידום בריאות

ההשתתפות במפגשי הפורום אינה כרוכה בתשלום, אך נדרש רישום מוקדם.

תאריך

שעה 

מקום נושא ותכנית המפגש

 

   

 

  

 

נוהל השתתפות בהרצאות סמינריוניות, תואר שני, בית הספר לבריאות הציבור

  1. כל סטודנט לתואר שני בביה"ס לבריאות הציבור חייב לצבור במהלך לימודיו לפחות 25 חתימות בגין השתתפות בהרצאות סמינריוניות, למעט תלמידי מסלול MD-MPH ותלמידי מסלולים ייעודיים לבעלי תואר MD  או DMD הנדרשים לצבור במהלך לימודיהם לפחות  15 חתימות.
  2. השתתפות בכנס מדעי חיצוני, בידיעת המנחה, שקולה להשתתפות ב – 2 הרצאות סמינריוניות. תאושר השתתפות בשני כנסים חיצונים בלבד (לאורך כל התואר), וזאת בהצגת אישור תשלום / אישור השתתפות בכנס ותג שם בלבד.
  3. כל סטודנט ינהל רישום של ההרצאות הסמינריוניות בהן השתתף על גבי טופס  "השתתפות בסמינרים" ויחתים אחרי כל השתתפות בסמינר את אחד מעוזרי ההוראה.

להלן מפתח לקבלת חתימות בגין השתתפות בסמינרים:

  • השתתפות בסמינר בית ספרי בימי שלישי או רביעי בשעות הערב – 2 חתימות
  • השתתפות בסמינר בית ספרי בימי שישי – 4 חתימות
  • השתתפות בימי עיון המתקיימים במסגרת בית הספר או חוגים אחרים באוניברסיטת ת"א – 4 חתימות
  • השתתפות בימי עיון / כנסים מחוץ לאוניברסיטה – 2 חתימות לכנס (מוגבל כאמור ל – 2 כנסים / ימי עיון חיצוניים בלבד).

לאחר שישלים הסטודנט את השתתפותו בהרצאות הסמינריוניות כנדרש, יגיש הסטודנט את הטופס המלא של השתתפות בסמינרים למזכירות ביה"ס. על הסטודנט לשמור על העתק טופס זה. הגשת טופס זה תהווה תנאי לסיום לימודיו לתואר.

מומלץ לכל סטודנט המבצע תיזה, במעמד סיום התואר, לתאם מועד ולהציג את תוצאות מחקרו במסגרת סמינר בית ספרי או במסגרות אחרות של ימי עיון או כנסים מדעיים. 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive