הנחיות ודגשים לקראת רישום לקורסים תשפ"ג 2022-2023

*המידע בעמוד זה יתעדכן מעת לעת עד למועד תחילת הרישום לבידינג. יש לקרוא את המידע כאן בסמוך למועד זה. *

*המידע בעמוד זה רלוונטי למסלולי בריאות הציבור (כללי, ניהול מערכות בריאות וקידום בריאות) ולתואר במדעי הרפואה במסלול אפידמיולוגיה ורפואה מונעת.

 

ברוכים הבאים לתואר מוסמך בבי"ס לבריאות הציבור!

להלן הנחיות שחשוב מאוד שתקראו לפני שתרשמו לקורסים.

אנא קראו בעיון כדי שתתחילו את השנה בצורה חלקה.

לנוחיותכם הכנו מערכת שעות מומלצת לכל בית הספר, בנוסף תוכלו למצוא מערכת מומלצת לכל מסלול בפירוט המסלול, תחת הלשונית "תוכניות ותארים".

לחיפוש סילבוסים של הקורסים

רישום בהתאם למערכות המומלצות יעזור לכם לסיים את התואר במסגרת הזמן הנדרש.

בברכת שנת לימודים מוצלחת,

בי"ס לבריאות הציבור

 

תאריכי הרישום לקורסים דרך הבידינג:

מקצה 1:

התחלה ב05.09.23 בשעה 11:00

סיום ב11.09.23 בשעה 10:00

 

מקצה 2:

התחלה ב14.09.23 בשעה 11:00

סיום ב20.09.23 בשעה 10:00

ללא תשלום המקדמה לא תיפתח האפשרות לרישום לקורסים. מדור שכר לימוד 03-6405550, im@tau.ac.il

נא הקפידו להפעיל את המייל האוניברסיטאי שלכם/ן. כל ההודעות מבית הספר ומהקורסים השונים ישלחו בהמשך רק לכתובת האוניברסיטאית.

היום הראשון של סמסטר א בבית הספר הוא: יום שלישי ה 17/10/2022

למידע נוסף על הבידינג (אתר הרישום לקורסים)

לוח שנת הלימודים האוניברסיטאית 

הסבר כללי לגבי אופן הרישום:

 • הרישום לקורסים מתבצע באופן מקוון דרך אתר המידע האישי לתלמיד > בידינג  (bidding)
 • שרותי מחשוב
 • בכל בעיה טכנית יש לפנות למוקד התמיכה של האוניברסיטה. המוקד עומד לרשותכם בימים א'-ה' בין השעות 8:30-18:30, טלפון: 03-6408888, מייל helpdesk@tau.ac.il, אתר helpdesk.tau.ac.il
 • במהלך הבידינג יש להירשם לקורסים של כל שנת הלימודים (לקורסים של סמסטרים א+ב).
 • על התלמידים חלה החובה לוודא שבקשתם התקבלה ונקלטה במערכת דרך המידע האישי.
 • מספר מצומם של קורסים מתוכנן להינתן בזום. רוב הקורסים מתוכננים להתקיים בהוראה פרונטלית, בכפוף להנחיות האוניברסיטה.
 • המערכת המומלצת ולוח הבחינות המפורסמים באתר הם קבצי עזר לקראת הרישום לקורסים. במקרה של סתירה בין קבצים אלה לבין תכנית הלימודים או המידע האישי, תכנית הלימודים והמידע האישי הם הקובעים.
 • האחריות להרכבת תכנית הלימודים ומילוי החובות חלה על התלמידים. אי מילוי החובות עלול לגרום לעיכוב בסיום הלימודים. לכן, גם תלמידים הנרשמים לפי המערכת המומלצת והמנות מתבקשים לבדוק את מילוי כל הדרישות בהתאם לתכנית הלימודים המפורסמת באתר. 
 • בעת רישום לקורסים יש לשים לב לדרישות הקדם ולמועדי הבחינות.
 • בעת הרישום יש לשים לב שמספר הקורס שאליו נרשמים תואם את מספר הקורס המופיע בתכנית הלימודים.
 • אסור להירשם לקורסים חופפים בזמנים, גם לא בפקולטה אחרת.
 • תלמידים שלא יעמדו בחובות הקורס (כולל חובת נוכחות) לא יהיו זכאים לקבל ציון סופי, לכן אנא עקבו לאורך הסמסטר אחרי החובות והמטלות, ובכל בעיה בעניין זה יש ליידע את המרצה מספיק זמן מראש.
 • דרישות הקדם של הקורסים יופיעו בסילבוסים של הקורסים השונים. יתכנו שינויים בסילבוס בשבועיים הראשונים של הסמסטר.
 • בדיקת עמידה בדרישות הקדם על ידי המערכת האוניברסיטאית תעשה רק לאחר הרישום, לכן על התלמידים לבדוק עמידה בדרישות הקדם באופן עצמאי לפני הרישום.
 • מועדי הבחינות יפורסמו באתר ובאתרי הקורסים במידע האישי לסטודנט.
 • תקנון המדרשה לתארים מתקדמים
 •  

למען הסר ספק:

 • תלמידים שנרשמו לשני קורסים שמועדי הבחינות שלהם חופפים, לא יהיה זכאים למועד בחינה חלופי. 
 • תלמידים שנרשמו לקורס, אך ימצאו כמי שלא עומדים בדרישות הקדם של הקורס ולא קיבלו לכך את אישור המרצה – רישומם לקורס יבוטל, גם אם התלמיד הספיק להשתתף בהרצאות בקורס והתלמיד יחוייב בתשלום מלא עבור הקורס.
 • תלמידים רשאים להגיש בקשות לפטורים מקורסים על סמך לימודיהם הקודמים. הבקשות יוגשו במייל למזכירות בהתאם לתקנון ועל גבי טופס ייעודי בצירוף כל המסמכים הרלוונטיים. ההגשה תהיה לאחר קבלה לתכנית ותשלום המקדמה על חשבון שכר הלימוד ולא יאוחר מתום שבועיים לאחר תחילת הלימודים. בקשות שיוגשו לאחר מועד זה או שיוגשו בזמן אבל ללא המסמכים הנדרשים ידחו. למען הסר ספק - תלמידים המתעתדים לבקש פטור מקורס/ים ספציפי/ים מחויבים להירשם גם לקורס זה במערכת הבידינג. הקורס על בסיסו מבקשים את הפטור צריך לכלול את כל תכני הקורס שממנו מבקשים פטור. לא ינתן פטור חלקי. בקשת פטור מהקורס ביוסטטיסטיקה א'- תיבדק בקשת פטור רק על סמך תואר ראשון/שני בסטטיסטיקה או קורס שנלמד במסגרת תואר שני (שמתאים בהיקף, בתוכן, בציון וכו' לפי הקריטריונים בטופס).
 • פתיחת קורס מותנית במספר מינימלי של נרשמים. הודעה על סגירת קורס בו מספר הנרשמים מועט תישלח בדואר אלקטרוני לתלמידים שנרשמו לקורס.
 • בחלק מהקורסים, בעיקר בקורסי הבחירה, ישנן מכסות למספר משתתפים. ישנה עדיפות לתלמידים שהקורס הוא קורס חובה/ בחירה מתקדם במסלול שלהם.
 • על התלמידים חלה תכנית הלימודים אשר נקבעה ופורסמה בידיעון של אותה שנה בה החלו את לימודיהם. תלמידים המשנים מסלול לימודים או מחדש לימודים לאחר הפסקה, תחול עליו תכנית הלימודים של השנה שבה התחיל את לימודיו לאחר ביצוע השינוי.
 • תלמידים שלפי החלטת וועדת קבלה חוייבו ברישום לקורסים מסוימים בלבד צריכים להירשם בהתאם להחלטה של הוועדה ולא לפי המערכת המומלצת.

 

שנה א'

תלמידים שנה א' בבריאות הציבור (מסלולים: כללי, ניהול מערכות בריאות וקידום בריאות): הרישום לקורסי החובה של שנה א' לא יהיה פרטני לכל קורס אלא במנה (מקבץ של קורסים).

בבידינג יש להירשם למנה לפי המסלול:

0146.0167 מסלול רופאים כללי/ניהול/קידום - מיועד לרופאים במסלולים בריאות הציבור כללי או ניהול מערכות בריאות או קידום בריאות

0146.0000 מסלול כללי

0146.0001 מסלול קידום בריאות

0146.0123 מסלול ניהול מערכות בריאות

0146.0111 מסלול לתלמידים לרפואה - מיועד לסטודנטים לרפואה שסיימו לימודים פרה קליניים ועדיין לא התחילו לימודים קליניים

רישום למנות- קובץ הסבר עם צילומי מסך.

יש לתת ניקוד למנה (מספיקות 5 נקודות) על מנת שתאושר ב"בידינג". בנוסף, ניתן להירשם לקורסי בחירה, רצוי על פי המערכת המומלצת ובהתאם לדרישות הקדם של הקורסים.

שימו לב, מטרת המנות היא להקל את הרישום לקורסים. באחריותכם לבדוק לאחר סיום הבידינג שהרישום תקין ואתם רשומים לקורסי החובה לפי המערכת המומלצת.

כדי לדעת אילו קורסים כלולים במנה שאליה אתם נרשמים ניתן ללחוץ בבידינג על "פרוט קורסים".

 

לפני שאנחנו מתחילים את הלימודים, וכדי לעזור ולהקל עליכם, אתם מוזמנים לשני מסלולי ריענון ויישור קו:

 1. ב 10.10 בשעות 9:00-13:00 אתם מוזמנים למפגש מקוון של רענון בסטטיסטיקה, בו תקבלו רענון של הידע הסטטיסטי הבסיסי כדי להתחיל את השנה. ממליצים בחום, לכל מי שלא בא מרקע של לימודי סטטיסטיקה להצטרף למפגש. במפגש תקבלו גם סקירה של העבודה מול מערכות המחשוב כסטודנטים באוניברסיטת תל אביב.

               הלינק למפגש הוא         https://tau-ac-il.zoom.us/j/89491325584

 1. כל מי שאין לו ידע בעבודה על גליונות אקסל, ובעיקר סטודנטים במסלול ניהול מערכות בריאות (אבל לא רק), מוזמנים לעשות את הקורסים המקוונים של קמפוס. חלק מהקורסים בתואר מבוססים על הידע הזה באקסל, ואתם צריכים אותו כדי ללמוד בהם:
  1. אקסל למתחילים - https://campus.gov.il/onlinecourse/mse-gov-mse-oryanutexcel101/
  2. אקסל למתקדמים - https://campus.gov.il/course/digitalisrael-gov-excel201/

שימו לב, גם אם הקורס סגור, אפשר לצפות בסרטונים וללמוד את החומר, מה שסגור הוא רק האופציה לתקשר עם המנחים של הקורס און ליין.

דגשים לגבי קורסים ספציפיים בעת הרישום

דגשים למנות לגבי קורסים ספציפיים לרופאים וסטודנטים לרפואה:

1. חקר בסיסי נתונים 0158.1021- המנה של מסלול תלמידים לרפואה MD-MPH (לא רופאים) כוללת רישום לקורס כי עבורם זה קורס חובה. המנה של הרופאים לא כוללת את הקורס כי זה לא קורס חובה לכולם אלא רק לאוכלוסית רופאים ספציפית- אלה שיעשו תזה על מאגר נתונים קיים. רופאים שמתכננים תזה על מאגר נתונים קיים יכולים להירשם דרך המזכירות. אלה שעדיין לא בטוחים יכולים להירשם עד סוף סמסטר א'. הקורס מיועד רק לתלמידים לרפואה ורופאים. 

3. כתיבה מדעית 0103.7000- המנה של מסלול תלמידים לרפואה MD-MPH (לא רופאים) כוללת רישום לקורס כי עבורם זה קורס חובה. המנה של הרופאים לא כוללת את הקורס כי זה לא קורס חובה לכולם אלא רק לאוכלוסית רופאים ספציפית- אלה שיעשו תזה (מכל סוג שהוא). רופאים המעוניינים בתזה מתבקשים להירשם לקורס בבידינג.

 • הקורס הכרת משאבי הספרייה למדעי החיים ולרפואה (0146.4400)

קורס חובה לכלל התלמידים. הקורס כלול במנות הרישום. הקורס הינו קורס וירטואלי ואינו מקנה נקודות זכות לתואר. מועד סיום הקורס – תום הסמסטר הראשון ללימודים. ציון עובר בבחינה הוא תנאי לקבלת התואר.

הקורס יתקיים בלמידה מרחוק באמצעות אתר המודל וייפתח עם תחילת שנת הלימודים. ניתן להיכנס לקורס מכל מחשב המחובר לאינטרנט: בקמפוס - בספרייה ובכתות המחשבים; מחוץ לקמפוס ניתן להיכנס לקורס בכל שעות היממה. כתובת הקורס היא:  http://moodle.tau.ac.il. הכניסה ל-Moodle  מתבצעת באמצעות שם משתמש וסיסמה.

תלמידים הזקוקים לסיוע בקורס זה יכולים לפנות לספרני ההדרכה בספרייה, בטלפון 6407975- 03 או בדוא"ל מתוך אתר הקורס עצמו.

 • קורסי השלמה 

תלמידים שבהודעת הקבלה שלהם כתוב שהם נדרשים להשתתף בקורסי השלמה של "מבוא לפיזיולוגיה ופתולוגיה של מחלות"– ירשמו לקורס ההשלמה באופן אוטומטי ע"י מזכירות ביה"ס. חובה להשתתף בקורס ההשלמה לפני או במהלך השנה הראשונה ללימודים. קורס ההשלמה לא יכלל במניין השעות לתואר ובממוצע הציונים. לא ניתן להירשם לקורסים אלה בתור קורסי בחירה.

יתכן שהבחינה של קורס השלמה תחפוף לקורס בחירה שמופיע במערכת המומלצת, לכן יש לשים לב ללוח הבחינות כאשר נרשמים לקורסי הבחירה.

 הקורס מבוא לפיזיולוגיה ופתולוגיה של מחלות (0158.1118) ינתן בימי רביעי בשעות 11-14 באופן היברידי - 3 השיעורים הראשונים יהיו שיעורים פרונטלים בקמפוס, ויתר השיעורים ינתנו און ליין בזום.

 • קורס בטיחות וגהות במעבדה (0103.0003):

עבור תלמידי התואר מוסמך באפידמיולוגיה ורפואה מונעת – הקורס הינו קורס חובה, ויש להשלימו במהלך השנה הראשונה ללימודים.

תלמידי התואר מוסמך בבריאות הציבור (מכל המסלולים) אינם נדרשים להירשם לקורס זה, אלא אם בכוונתם לבצע במהלך לימודיהם מחקר מעבדתי.

הקורס כולל מפגש אחד פרונטלי ביום שישי כל שהוא של הסמסטר ולומדות ממוחשבות. פרטים נוספים ישלחו לנרשמים לקורס.

 • קורס מבוא לאפידמיולוגיה (0158.1011):

 הקורס מתוכנן להינתן באופן היברידי כך שחלק מההרצאות ינתנו באופן פרונטלי וחלק ינתנו כלומדות במודל.

פרטים על אופן ההוראה ינתנו בתחילת הסמסטר.

 • קורס ביוסטטיסטיקה א' ומעבדת מחשב (0103.0012):

קורס זה מוצע בסמסטר א' לכלל תלמידי הפקולטה לרפואה ומתקיים בסמסטר זה במספר קבוצות ובשעות שונות.

תלמידי אפידמיולוגיה ורפואה מונעת וכן תלמידי בריאות הציבור MPH על כלל מסלוליו נדרשים להשתתף אך ורק בקורס המתקיים בימי ג' בין השעות 11-14 ולתרגול המתקיים בימי ג' בין השעות 18-20.

 • מספר זיהוי של השיעור – 0103.0012.01

 • מספרי זיהוי של התרגול – 0103.0012.02/3/4/5

התרגולים יתקיימו כל שבוע – חלק מהתרגולים יוקדשו לטובת תרגול עיוני, אחרים לתרגול במעבדת מחשבים בתוכנת SPSS.

 • קורס "ביוסטטיסטיקה ב'" (0158.1110):

הקורס יתקיים בסמסטר ב, יום שלישי, בין השעות 10-14 ויכלול שעתיים הרצאה עיונית ושעתיים תרגול SPSS.

החלוקה לקבוצות תפורסם בתחילת סמסטר ב' באתר הקורס ב- Moodle.

אין לעבור בין קבוצות ללא אישור המרצים.

 • השתתפות בסמינרים (0146.9997)

תלמידים שנה א' שנרשמים במנות- הסמינר כבר כלול במנה (לאחר סגירת הבידינג יש לבדוק שאכן אתם רשומים אליו), תלמידי שנה ב', עליכם להרשם לקורס סמינר במערכת כדי שהנוכחות שלכם בסמינרים און ליין תרשם במערכת.

כל התלמידים בביה"ס לבריאות הציבור צריכים לצבור במהלך הלימודים לפחות 26 חתימות בגין השתתפות בהרצאות סמינריוניות (תלמידי מסלול MD/DMD-MPH ותלמידי המסלולים הייעודיים לבעלי תואר MD מחויבים ב – 15 חתימות בלבד). יש לקבל את כל החתימות עד לסיום התואר.

בכל סמסטר יתקיימו 3-5 סמינרים בית ספריים, בעיקר בימי שני בשעה 18:00 בזום. הסמינרים לא מתקיימים בכל שבוע אלא לפי בתאריכים ספציפיים שיישלחו מהמזכירות בתחילת הסמסטר.

מפתח לקבלת חתימות בגין השתתפות בסמינרים נמצא באתר. מותרת השתתפות בשני כנסים חיצוניים בלבד. 

 • קורס "חקר בסיסי נתונים" (0158.1021):

רופאים העושים תזה על מאגר מידע קיים וגם כל תלמידי MD-MPH   יחויבו בקורס חובה זה במקום הקורס "שיטות סטטיסטיות מתקדמות".

הקורס יתקיים במחצית השנייה של סמסטר ב, ביום שלישי בין השעות 18-20.

רופאים- הרישום לקורס זה הוא לא אוטומטי. יש להירשם אליו דרך המזכירות. תלמידים לרפואה- הקורס מובנה במנה.

משקלו של הקורס: 1 ש"ס.

מספר המקומות בקורס מוגבל ורק תלמידים המחויבים בקורס כחלק מתוכנית הלימודים שלהם (לפי ההנחיות הנ"ל) יוכלו להשתתף בו.

תלמידי המסלולים האחרים אינם רשאים להשתתף בקורס זה.

 • פרקטיקום למסלול רופאים

אחת מדרישות מסלול רופאים היא השתתפות בפרקטיקום. מדובר על מפגש חד פעמי, פרטים לגביו יפורסמו בהמשך

 • קורס "כתיבה מדעית" (0103.7000)- קורס לשנה ב', למעט תלמידים לרפואה ורופאים שלומדים אותו בשנה א' 

קורס חובה לתלמידים במסלול תזה בלבד. לא ניתן להשתתף בקורס זה במסלול פרויקט. החלוקה לקבוצות תפורסם במהלך סמסטר ב'.

לרופאים בלבד יש קבוצה ייעודית בימי שלישי, כפי שמופיע במערכת המומלצת לרופאים. בעת הרישום ובהמשך במידע האישי המועד שיופיע הוא ימי רביעי בשעה 10. כאמור הקבוצה של הרופאים תתקיים בימי שלישי וניתן במקרה זה להתעלם מהמועד שייכתב במידע האישי.

 • קורסים בהתנהגות ארגונית מיקרו (0159.1129) ומאקרו (0159.1130)

לתלמידי מסלול ניהול מערכות בריאות מומלץ להשתתף בשני הקורסים הנ"ל בשנה א'.

במסלול תזה: שני הקורסים האלה הינם קורסי בחירה מתקדמים של המסלול.

במסלול ללא תזה: הקורס התנהגות ארגונית מאקרו הוא קורס חובה, הקורס התנהגות ארגונית מיקרו הוא קורס בחירה מתקדם של המסלול.

הקורסים ניתנים ביום שני בשעות אחר הצהריים.

רופאים במסלול ניהול מערכות בריאות לא מחויבים להשתתף בקורסים אלה.

 

שנה ב'

תלמידים שנה ב' בבריאות הציבור (מסלולים: כללי, ניהול מערכות בריאות וקידום בריאות) ותלמידים בשנים א+ב באפידמיולוגיה: נרשמים פרטנית לכל קורס בנפרד, בהתאם לתכנית הלימודים ומערכת השעות המומלצת.

 • השתתפות בסמינרים (0146.9997)

כל התלמידים מתבקשים להירשם בבידינג לקורס סמינר 0146.9997 כדי שתהיה להם גישה לאתר המודל דרכו יקבלו חתימות על השתתפות בסמינרים.

כל תלמיד בביה"ס לבריאות הציבור חייב לצבור במהלך לימודיו לפחות 26 חתימות בגין השתתפות בהרצאות סמינריוניות (תלמידי מסלול MD-MPH ותלמידי המסלולים הייעודיים לבעלי תואר MD או DMD מחויבים ב – 15 חתימות בלבד). יש לקבל את כל החתימות עד לסיום התואר.

בכל סמסטר יתקיימו 3-5 סמינרים בית ספריים, בעיקר בימי שני בשעה 18:00. הסמינרים לא מתקיימים בכל שבוע אלא לפי תאריכים ספציפיים שיישלחו מהמזכירות בתחילת הסמסטר ומעודכנים באתר בית הספר, ובמודל.

מפתח לקבלת חתימות בגין השתתפות בסמינרים נמצא באתר. מותרת השתתפות בשני כנסים חיצוניים בלבד.

 • קורס "שיטות סטטיסטיות מתקדמות / ביוסטטיסטיקה ג'" (0158.1015):

קורס חובה שנה ב' לכל תלמידי אפידמיולוגיה ורפואה מונעת+ לתלמידי בריאות הציבור MPH שמבצעים תזה על מאגרי מידע קיים.

נפתח תרגול רשות לקורס "שיטות סטטיסטיות מתקדמות". למעוניינים, יש צורך ברישום נפרד לתרגול שמספרו 0158.1306 (נוסף לרישום לקורס 0158.1015).

לבירור אם התזה נחשבת למחקר על מאגר נתונים קיים, יש לבדוק מול ועדת עבודות גמר. sphmaster@tauex.tau.ac.il

 • קורס "אתיקה של מחקר" (0103.6002)

קורס חובה לתלמידים בשנה ב' (לא כולל רופאים ותלמידים לרפואה).  בקורס 5 מפגשים. יש להירשם לקורס שמספרו 0103.6002 (ולא עם הספרה 0 בסוף).

 • קורס "כתיבה מדעית" (0103.7000)

קורס חובה לתלמידים בשנה ב' למסלול תזה בלבד. לא ניתן להשתתף בקורס זה במסלול פרויקט. החלוקה לקבוצות תפורסם במהלך סמסטר ב'.

 

 

בהצלחה לכולם

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>