מסלול ישיר לדוקטורט

מסלול ישיר לדוקטורט מתואר ראשון

 

בעלי תואר "בוגר במדעי הרפואה" (B.Med.Sc.) או במדעים (B.Sc.) בהצטיינות (ציון 90 לפחות), זכאים להגיש מועמדות למסלול זה, מיד עם סיום לימודי התואר הראשון.

טפסי הקבלה שיש להגיש לרישום למסלול ישיר >>

 

מהלך הלימודים 

תלמיד במסלול הישיר יידרש להשלים מכסת לימודים זהה בהיקפה ללימודי התואר השני בפקולטה לרפואה, כמתחייב מתקנון לימודי תואר שני.

מועמדים שהתקבלו על סמך הצטיינות בתואר הראשון, יחויבו להשתתף בשנת הלימודים הראשונה במדרשה בקורסים מתקדמים בהיקף של 18 ש"ס לפחות, ולקבל בהם ציון ממוצע של 90 לפחות. ביתרת הקורסים הנדרשים על התלמיד לקבל ציון 80 לפחות, בכל קורס. בנוסף, נדרש המועמד להגיש הצעת מחקר מקוצרת (תכנית כשירות) ולהבחן ב"בחינת כשירות" תוך 9 חודשים מקבלתו למסלול זה.

לפרטים אודות תכנית הכשירות >>

מועמד שעמד בהצלחה בבחינת הכשירות (בציון 90 לפחות) יתקבל כתלמיד שלב א'.

 

חובות תלמיד שלב א'

  • על התלמיד לסיים את יתרת מכסת הקורסים כמתחייב בתואר השני, בציון של 80 לפחות בכל קורס. אם צבר במהלך לימודיו קורסים נוספים בציון 80 ומעלה, יחושבו קורסים אלה להשלמת מכסת השעות הנדרשות במסלול זה.
  • תלמיד שלב א' חייב בשיעורי חובה המחייבים את תלמידי התואר השלישי, ויהיה פטור מ-10 ש"ס שעורי בחירה בקורסים מתקדמים.
  • תלמיד יגיש לאישור הועדה היחידתית הצעת מחקר מפורטת, בהסכמתו ובחתימתו של המנחה, תוך 6 חודשים מאישור קבלתו כתלמיד שלב א' (או באישור מיוחד של הועדה היחידתית, תוך שנה ממועד זה).

חובת תלמיד שלב ב' - ראה במסלול רגיל 

 

 

 

מסלול ישיר לדוקטורט מתואר שני

 

זכאים להגיש מועמדות למסלול ישיר מתואר שני *: 

 

1.  תלמידי תואר שני, בתום שנת הלימודים הראשונה שהשלימו קורסים בהיקף של 18 ש"ס לפחות, בציון ממוצע של 90 לפחות, לא כולל קורסים עליהם ניתן פטור, או קורסים שבהם הציון הוא עובר. בנוסף, שממוצע הציונים שלהם בתואר הראשון הוא לפחות 85.

2.  תלמידי תואר שני, לאחר קבלת אישור על הצעת המחקר ולפני תום שלשה סמסטרים ללימודי תואר שני (ע"פ תקנון התואר השני) ושהשלימו קורסים בהיקף של 18 ש"ס לפחות, בציון ממוצע של 90 לפחות, לא כולל קורסים עליהם ניתן פטור. בנוסף, שממוצע הציונים שלהם בתואר הראשון הוא לפחות 85.

 

* במקרים מיוחדים, ועדת הדוקטורט תשקול קבלה של תלמידי מוסמך במדרשה, אשר סיימו שנה א' של לימודי המוסמך בממוצע ציונים של 88 ומעלה, וזאת על בסיס פרסום מאמר שבו התלמיד רשום כמחבר ראשון.

* במקרים מיוחדים, ועדת הדוקטורט תשקול קבלה של תלמידי מוסמך במדרשה, אשר ממוצע הציונים שלהם בתואר הראשון נמוך מציון 85, וזאת על סמך הישגים יוצאי דופן, כגון תרומה משמעותית למאמר מדעי, השתתפות פעילה ( הצגת פוסטר או הרצאה ) בכנס בין לאומי וכדומה.

* תלמידי בית ספר למקצועות בריאות יוכלו להגיש מועמדות רק לפי התנאים בסעיף 2.

 

הליך המעבר למסלול ישיר לדוקטורט לתלמידי תואר שני 

תלמידי מוסמך המבקשים לעבור למסלול ישיר לדוקטורט, יתבקשו להגיש ביחד עם על טפסי הקבלה גם את תכנית הכשירות לדוק' ( הצעת מחקר מקוצרת ), המבוססת על תוצאות המחקר עד כה. התיק יעבור לבדיקת ועדת הקבלה לדוק'. ועדת הקבלה לדוק' תעריך את תכנית המחקר, תעריך את כשירות התלמיד ותאשר ( או תדחה ) את קבלתו למסלול הישיר לדוקטורט.

לפרטים אודות תכנית הכשירות >>

יש להגיש את את כל טפסי הקבלה שמופיעים בלינק שלהלן בדוא"ל ובעותק מודפס, מלבד תקציר עבודת מוסמך.

טפסי הקבלה שיש להגיש לרישום למסלול ישיר >>

מועמד שעמד בהצלחה בבחינת הכשירות (בציון 90 לפחות) יתקבל כתלמיד שלב א'.

 

מהלך לימודים

תלמיד במסלול הישיר יידרש להשלים מכסת לימודים זהה בהיקפה ללימודי התואר השני בפקולטה לרפואה, כמתחייב מתקנון לימודי תואר שני.

חובות תלמיד שלב א'

  • על התלמיד לסיים את יתרת מכסת הקורסים כמתחייב בתואר השני, בציון של 80 לפחות בכל קורס. אם צבר במהלך לימודיו קורסים נוספים בציון 80 ומעלה, יחושבו קורסים אלה להשלמת מכסת השעות הנדרשות במסלול זה.
  • תלמיד שלב א' חייב בשיעורי חובה המחייבים את תלמידי התואר השלישי, ויהיה פטור מ-10 ש"ס שעורי בחירה בקורסים מתקדמים.
  • תלמיד יגיש לאישור הועדה היחידתית הצעת מחקר מפורטת, בהסכמתו ובחתימתו של המנחה, תוך שנה מאישור קבלתו כתלמיד שלב א'.

חובת תלמיד שלב ב' - ראה במסלול רגיל 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>