מסלול ישיר לדוקטורט

לימודים לתואר PHD מסלול ישיר לדוקטורט

 

זכאים להגיש מועמדות למסלול ישיר לדוק' *:

 1. בעלי תואר "בוגר במדעי הרפואה" (B.Med.Sc.) או במדעים (B.Sc.) בהצטיינות (ציון 90 לפחות).
 2. תלמידי תואר שני, בתום שנת הלימודים הראשונה שהשלימו קורסים בהיקף של 18 ש"ס לפחות, בציון ממוצע של 90 לפחות, לא כולל קורסים עליהם ניתן פטור, או קורסים שבהם הציון הוא עובר. על המועמדים להגיש הצעת מחקר ראשונית לדוקטורט ( ע"פ הנהלים המופיעים בכתובת: https://med.tau.ac.il/midrasha-phd-researchproposal)
 3. תלמידי תואר שני, לאחר קבלת אישור על הצעת המחקר ולפני תום שלשה סמסטרים ללימודי תואר שני (ע"פ תקנון התואר השני) ושהשלימו קורסים בהיקף של 18 ש"ס לפחות, בציון ממוצע של 90 לפחות, לא כולל קורסים עליהם ניתן פטור. על המועמדים להגיש הצעת מחקר ראשונית לדוקטורט (ע"פ הנהלים המופיעים בכתובת:   https://med.tau.ac.il/midrasha-phd-researchproposal 

          *תלמידי בית ספר למקצועות בריאות יוכלו להגיש מועמדות רק לפי התנאים בסעיף 3.

 

הליך קבלה לדוק' 

על כל התלמידים המועמדים למסלול הישיר להגיש טפסים כנדרש מהמועמדים במסלול הרגיל   (https://med.tau.ac.il/Midrasha-Forms).  בנוסף, יש להגיש למזכירות המדרשה את המסמכים הבאים, בדוא"ל וכן בעותק מודפס : 

 1. טופס הגשת מועמדות בצירוף תמונה
 2. קורות חיים כקובץ נפרד
 3. שני מכתבי המלצה. על הממליצים לשלוח את ההמלצה ישירות לדוא"ל :talioe@tauex.tau.ac.il 
 4. גיליונות ציונים (מכל התארים) , תעודת "בוגר" או אישור זכאות לתואר מקוריים או העתק נאמן למקור מהמוסד בו למדו
 5. תקציר של עבודת הפרויקט/עבודה סמינריונית/עבודת המחקר לתואר שני

תלמידים המועמדים למסלול זה, יעברו ועדת קבלה. הוועדה היחידתית לתלמידי מחקר רשאית לאשר או לדחות בקשה להתקבל למסלול הישיר, לפי שיקול דעתה ובכל מקרה רק לאחר שהמועמד עמד בחובות המפורטים להלן.

לפרטים נוספים על הליך קבלה לדוק' : https://med.tau.ac.il/midrasha-PhD-takanon-interview .

 

 

מהלך לימודים

תלמיד במסלול הישיר יידרש להשלים מכסת לימודים זהה בהיקפה ללימודי התואר השני בפקולטה לרפואה, כמתחייב מתקנון לימודי תואר שני.

 • מועמדים שהתקבלו על סמך הצטיינות בתואר הראשון, יחויבו להשתתף בשנת הלימודים הראשונה במדרשה בקורסים מתקדמים בהיקף של 18 ש"ס לפחות, ולקבל בהם ציון ממוצע של 90 לפחות. ביתרת הקורסים הנדרשים על התלמיד לקבל ציון 80 לפחות, בכל קורס. בנוסף, נדרש המועמד להגיש תכנית מקוצרת להצעת מחקר (שלשה עמודים) ולהבחן ב"בחינת כשירות" תוך 9 חודשים מקבלתו למסלול זה.
 • מועמדים שהתקבלו למסלול הישיר על סמך הצטיינותם (18 ש"ס בציון ממוצע 90) בלימודי התואר השני (ביתרת הקורסים הנדרשים, על התלמיד לקבל ציון 80 לפחות, בכל קורס), יעברו "בחינת כשירות" תוך שלשה חודשים מקבלתם למסלול זה .

לפרטים נוספים לגבי הצעת המחקר המקוצרת ובחינת הכשירות לחץ כאן.

מועמד שעמד בהצלחה בבחינת הכשירות (בציון 90 לפחות) יתקבל כתלמיד שלב א'.

 

חובות תלמיד שלב א'

 • על התלמיד לסיים את יתרת מכסת הקורסים כמתחייב בתואר השני, בציון של 80 לפחות בכל קורס. אם צבר במהלך לימודיו קורסים נוספים בציון 80 ומעלה, יחושבו קורסים אלה להשלמת מכסת השעות הנדרשות במסלול זה.
 • תלמיד שלב א' חייב בשיעורי חובה המחייבים את תלמידי התואר השלישי, ויהיה פטור מ-10 ש"ס שעורי בחירה בקורסים מתקדמים.
 • תלמיד יגיש לאישור הועדה היחידתית הצעת מחקר מפורטת, בהסכמתו ובחתימתו של המנחה, תוך 6 חודשים מאישור קבלתו כתלמיד שלב א' (או באישור מיוחד של הועדה היחידתית, תוך שנה ממועד זה).

חובת תלמיד שלב ב' - ראה במסלול רגיל 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive