מוסמך בביוסטטיסטיקה (MSc)

מרכז התוכנית: פרופ'  סהרון רוסט

מזכירת החוג: גב' מיכל זוהר (mihalz@tauex.tau.ac.il)

 

התואר המוענק על ידי התוכנית:

מוסמך אוניברסיטה בסטטיסטיקה במסלול ביוסטטיסטיקה (M.Sc)

 

ביוסטטיסטיקה עוסקת בפיתוח ויישום שיטות מחקר סטטיסטיות וניתוח נתונים בתחומי הרפואה  הבריאות, הביולוגיה והסביבה.  לתחומי המחקר הללו מאפיינים משותפים מבחינת המחקר הסטטיסטי המייחדים את התחום ומביאים לכך שביוסטטיסטיקה זוכה להכרה כנושא רב תחומי העומד בפני עצמו.  השיטות והעקרונות של ביוסטטיסטיקה עוזרים לחוקרים במדעי הבריאות ולמדענים באקדמיה, מכוני מחקר, תעשיית התרופות ומכונים ממשלתיים לצבור מידע בצורה יעילה ולהסיק מסקנות מוצקות ממנו.

 

תחום מרכזי בביוסטטיסטיקה הוא תכנון וניתוח ניסויים קליניים ברפואה ובבריאות.  ניסויים כאלה מציבים מספר שאלות מרכזיות במחקר הרפואי שהן סטטיסטיות באופיין.  השיטות שפותחו משמשות חוקרים באוניברסיטאות, בתי חולים מכוני מחקר, חברות פרמצבטיות וגופים ציבוריים המפקחים עליהם, כמו גם לציבור החולים.

 

תחום ביוסטטיסטי נוסף שמתפתח במהירות בשנים האחרונות הוא סטטיסטיקה במחקר הגנטי. השקילות בין חלקים ניכרים של גנום העכבר וגנום האדם קושרת תחומי מחקר רחוקים לכאורה. הבעיות של מיפוי פונקציות פיזיולוגיות לגנים ומיקומם בכרומוזומים, כמו גם הבעיות הקשורות לניתוח נתוני התבטאותם של גנים, הן בעיות שהמרכיב הסטטיסטי בהן ניכר.  ההכשרה הביוסטטיסטית המיועדת בונה על כך שמבחינת המתודולוגיה הסטטיסטית, קיים קשר הדוק בין המחקר בתחומים המגוונים הללו.

 

ביוסטטיסטיקה, מייסודה, הינה רב-תחומית. הידע המרכזי בתחום הוא בסטטיסטיקה, אך נדרש גם ידע בתחומי היישום.  לכן התוכנית המוצעת כאן, כמו אלה במוסדות המובילים בחו"ל, משלבת גם לימודים באפידמיולוגיה, בריאות הציבור ומדעי הרפואה.  

 

התוכנית תכשיר תלמידי מחקר אשר יוכלו להמשיך את לימודיהם לתואר שלישי ואנשי מקצוע, אשר יוכלו להשתלב במערך המחקר הרפואי, במסגרות לקביעת מדיניות בבריאות הציבור, וכן בתעשיות הפרמצבטיות, הביוטכנולוגיות והביואינפורמטיות.

 

מידע על תכנית הלימודים

צור קשר

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive