עוזרי הוראה - בית הספר לבריאות הציבור

להלן רשימת עוזרי ההוראה בבית הספר לבריאות הציבור על פי חוגים ותכניות הלימוד:

 

החוג לאפידמיולוגיה ורפואה מונעת והתכניות לתואר מוסמך בבריאות הציבור 

  שם משפחה שם פרטי דוא"ל
גב' ובר מיכל
גב' כהן גלי co.gali@gmail.com
מר' חגלי אחמד
גב' מלר- ירון יוליה
גב' שויכץ-גרנות איבון

 

החוג לקידום בריאות והתכנית לתואר מוסמך בבריאות הציבור במסלול קידום בריאות

  שם משפחה שם פרטי דוא"ל
גב' לנדאו קרלה
גב' טייטלר נועה
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive