ועדות בית ספריות

 


ועדת קבלה 


תפקידי הועדה:

 1. הגדרת תהליך הקבלה.
 2. קביעת הקריטריונים ותנאי הסף למיון המועמדים.
 3. ביצוע ראיונות קבלה והחלטה על קבלה או דחיית מועמדים
 4. טיפול בנושאים חריגים או פניות מיוחדות שלא נכללות בהגדרות הרגילות.

חברי הועדה:

 • פרופ' יהודה לרמן - יושב ראש
 • גב' ליבי מנור - מזכירת הועדה
 • חברי ועדה נוספים:
  • פרופ' דניאל כהן - ראש ביה"ס
  • פרופ' יריב גרבר - ראש החוג לאפידמיולוגיה ורפואה מונעת
  • ד"ר לאה רוזן - ראש החוג לקידום בריאות
  • פרופ' תמי שוחט
  • ד"ר ח'יתאם מוחסן
  • ד"ר תומר זיו - מרכז מסלול ניהול מערכות בריאות

 


ועדת הוראה


תפקידי הועדה:

 1. דיון וקבלת החלטות בכל הנוגע לתוכן ותכנון מהלך ההוראה בלימודים,
 2. דיון בהצעות לתכניות לימודים חדשות או בשינוים ועידכונים בתכניות לימוד קיימות.
 3. קבלת החלטות בכל הקשור לבקשות של תלמידים בנושאים שהנהלים הקיימים אינם נותנים עליהם מענה.

חברי הועדה:

 • פרופ' יהודה לרמן - יושב ראש
 • גב' רונית שפיגל - מזכירת הועדה
 • חברי ועדה נוספים:
  • פרופ' דניאל כהן - ראש ביה"ס
  • פרופ' יריב גרבר - ראש החוג לאפידמיולוגיה ורפואה מונעת
  • ד"ר לאה רוזן - ראש החוג לקידום בריאות
  • פרופ' אליזבט פיירמן - ראש חוג לבריאות תעסוקתית וסביבתית
  • פרופ' יעקב (קובי) פלג - ראש החוג לניהול מצבי חירום ואסון
  • ד"ר תומר זיו - מרכז מסלול ניהול מערכות בריאות

 


ועדת עבודות גמר


תפקידי הועדה:

 1. דיון וקבלת החלטות בסוגיות הנוגעות להערכת עבודות גמר ומידת התאמתן לביצוע במסגרת תואר שני בבית הספר לבריאות הציבור.
 2. בדיקה ואישור הצעות מחקר ועבודות הגמר.
 3. מינוי בודקים (סוקרים) להצעות מחקר, עבודות גמר, ופרויקטים המוגשים בהצטיינות.
 4. ניהול מעקב אחר הליכי העבודה כולל: מעקב אחר הגשת הצעות מחקר, תקציר פרויקט, ועבודות גמר שהוגשו, מינוי בודקים, העברת החומר לבודקים, קבלת חוות הדעת על עבודות מחקר, דיון בחוות דעת הבודקים וניסוח החלטת הועדה. 
 5. דיון בבקשות להארכה, וערעורים.

חברי הועדה:

 • ד"ר ליאת לרנר גבע – יושב ראש
 • גב' רונית שפיגל - מזכירת הועדה
 • גב' רינת כהן - עוזרת הועדה
 • חברי ועדה נוספים:
  • פרופ' חוה פרץ
  • ד"ר מיכל בנדרלי
  • ד"ר ח'יתאם מוחסן
  • ד"ר יהודית שחם
  • ד"ר ברברה סילברמן
  • ד"ר שחר לב-ארי
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive