ועדות בית ספריות

 


ועדת קבלה 


תפקידי הועדה:

 1. הגדרת תהליך הקבלה.
 2. קביעת הקריטריונים ותנאי הסף למיון המועמדים.
 3. ביצוע ראיונות קבלה והחלטה על קבלה או דחיית מועמדים
 4. טיפול בנושאים חריגים או פניות מיוחדות שלא נכללות בהגדרות הרגילות.

חברי הועדה:

 • פרופ' יהודה לרמן - ראש ביה"ס ויושב ראש הועדה
 • גב' ליבי מנור - מזכירת הועדה
 • חברי ועדה נוספים:
  • פרופ' יריב גרבר - ראש החוג לאפידמיולוגיה ורפואה מונעת וראש תכנית MPH
  • ד"ר שחר לב ארי - ראש החוג לקידום בריאות
  • פרופ' גבריאל חודיק - ראש מסלול ניהול מערכות בריאות
  • פרופ' דניאל כהן 
  • פרופ' תמי שוחט
  • פרופ' ח'יתאם מוחסן
  • ד"ר תומר זיו-ברן - מרכז מסלול ניהול מערכות בריאות

 


ועדת הוראה


תפקידי הועדה:

 1. דיון וקבלת החלטות בכל הנוגע לתוכן ותכנון מהלך ההוראה בלימודים.
 2. דיון בהצעות לתכניות לימודים חדשות או בשינוים ועידכונים בתכניות לימוד קיימות.
 3. קבלת החלטות בכל הקשור לבקשות של תלמידים בנושאים שהנהלים הקיימים אינם נותנים עליהם מענה.

חברי הועדה:

 • פרופ' ליאת לרנר-גבע - יושבת ראש הועדה
 • גב' רונית שפיגל - מזכירת הועדה
 • חברי ועדה נוספים:​
  • פרופ' יהודה לרמן - ראש ביה"ס לבריאות הציבור
  • פרופ' יריב גרבר - ראש החוג לאפידמיולוגיה ורפואה מונעת וראש תכנית MPH
  • ד"ר שחר לב ארי - ראש החוג לקידום בריאות
  • פרופ' יהודית שחם - ראש חוג לבריאות תעסוקתית וסביבתית
  • ד"ר ברוריה עדיני - ראש החוג לניהול מצבי חירום ורפואת אסונות
  • פרופ' גבריאל חודיק - ראש מסלול ניהול מערכות בריאות
  • גב' צורית אברמוביץ - יועצת אקדמית

 


ועדת עבודות גמר


תפקידי הועדה:

 1. דיון וקבלת החלטות בסוגיות הנוגעות להערכת עבודות גמר ומידת התאמתן לביצוע במסגרת תואר שני בבית הספר לבריאות הציבור.
 2. בדיקה ואישור הצעות מחקר ועבודות הגמר.
 3. מינוי בודקים (סוקרים) להצעות מחקר, עבודות גמר, ופרויקטים המוגשים בהצטיינות.
 4. ניהול מעקב אחר הליכי העבודה כולל: מעקב אחר הגשת הצעות מחקר, תקציר פרויקט, ועבודות גמר שהוגשו, מינוי בודקים, העברת החומר לבודקים, קבלת חוות הדעת על עבודות מחקר, דיון בחוות דעת הבודקים וניסוח החלטת הועדה. 
 5. דיון בבקשות להארכה, וערעורים.

חברי הועדה:

 • פרופ' תמי שוחט – יושב ראש
 • גב' רונית שפיגל - מזכירת הועדה
 • גב' רינת כהן - עוזרת הועדה
 • חברי ועדה נוספים:
  • פרופ' חוה פרץ
  • פרופ' ח'יתאם מוחסן
  • ד"ר מיכל בנדרלי
  • ד"ר יהודית שחם
  • ד"ר ברברה סילברמן
  • ד"ר שחר לב-ארי
  • ד"ר תומר זיו-ברן
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive