חברי סגל החוג לרפואת ילדים

שםיחידהיחידת משנהתפקידטלפוןפקסדוא"ל
פרופ' אברהם ביגלמןקלינים הוראהפדיאטריהסגל אקדמי קליני
פרופ' אפרים בילבסקיקלינים הוראהפדיאטריהסגל אקדמי קליני
03-9253775
ד"ר חבצלת בילבסקי-ירדןקלינים הוראהפדיאטריהסגל אקדמי קליני
ד"ר דנית בלומנטלקלינים הוראהפדיאטריהמדריך קליני
03-6974993
3692 (פנימי)
03-6972411
ד"ר לובוב בלומקיןקלינים הוראהפדיאטריהסגל אקדמי קליני
03-5028458
03-5028904
ד"ר שירה בן אורקלינים הוראהפדיאטריהמדריך קליני
פרופ' ברוריה בן זאבקלינים הוראהפדיאטריהסגל אקדמי קליני
03-5302687
03-5305031
ד"ר ישי בן משהקלינים הוראהפדיאטריהמדריך קליני
052-4733671
0000 (פנימי)
03-6767835
פרופ' שי בן שחרקלינים הוראהפדיאטריהסגל אקדמי קליני
ד"ר מיכאל בן-אקוןקלינים הוראהפדיאטריהמדריך קליני
03-5302888
פרופ' חיים בסןקלינים הוראהפדיאטריהסגל אקדמי קליני
08-9779944
08-9779945
ד"ר עמר בר יוסףקלינים הוראהפדיאטריהמדריך קליני
03-5302687
03-5305031
ד"ר טל[טל ברגר] ברגרקלינים הוראהפדיאטריהמדריך קליני
ד"ר עירית ברגרקלינים הוראהפדיאטריהמדריך קליני
פרופ' אפרת ברוידאקלינים הוראהפדיאטריהסגל אקדמי קליני
03-6781836
0897 (פנימי)
03-5749165
פרופ' ראובן גוסטבו[ ברומי] ברומיקרקלינים הוראהפדיאטריהסגל אקדמי קליני
ד"ר ברנרד ברזיליקלינים הוראהפדיאטריהמדריך קליני
08-9779080
ד"ר רחלי ברייטברטקלינים הוראהפדיאטריהמדריך קליני
ד"ר חגית בריס פלדמןקלינים הוראהפדיאטריהסגל אקדמי קליני
03-6974705
ד"ר אביבית ברנרקלינים הוראהפדיאטריהסגל אקדמי קליני
ד"ר גליה ברקאיקלינים הוראהפדיאטריהסגל אקדמי קליני
03-5305978
03-6405978
פרופ' מתתיהו ברקוביץקלינים הוראהפדיאטריהסגל אקדמי קליני
08-9779152
08-9779138
ד"ר לידיה גביסקלינים הוראהפדיאטריהסגל אקדמי קליני
03-5302236
2236 (פנימי)
03-5303184
ד"ר רחל גבישקלינים הוראהפדיאטריהמדריך קליני
ד"ר ענת גוז-מרקקלינים הוראהפדיאטריהמדריך קליני
ד"ר גיורא גוטסמןקלינים הוראהפדיאטריהמדריך קליני
09-7472616
09-7471303
פרופ' מייקל ראול גולדברגקלינים הוראהפדיאטריהסגל אקדמי קליני
08-9778296
03-6408296
08-9542350
פרופ' מיכאל[מיקי] גולדמןקלינים הוראהפדיאטריהסגל אקדמי קליני
08-9779134
08-9779136
ד"ר שמואל גורקלינים הוראהפדיאטריהסגל אקדמי קליני
ד"ר הודה גורגיקלינים הוראהפדיאטריהסגל אקדמי קליני
03-9253654
03-9253308

עמודים

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive