קרנות התמחות והשתלמות רופאים

לכבוד

חברי סגל של הפקולטה לרפואה

שלום רב,

 

הנדון: קרן התמחות והשתלמות רופאים

 

להלן מידע על קרן השתלמות המיועדת לרופאים מתמחים בפקולטה לרפואה.

 

קרן ע"ש ד"ר סימה ויסמן להתמחות והשתלמות רופאים

הקרן מיועדת לרופאים, שהם חברי סגל הפקולטה ובהתאם לדרישות הקרן הינם גם בוגרי הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר.

המענק לצורך סיוע במימון שהות, בהתמחות-על, במוסד מוכר בחו"ל .

 

המענק יינתן לזוכה אחד/ת ויהיה בסך של 36,000 ₪ .

 

ההגשה מיועדת לחברי סגל הפקולטה שקיבלו את המינוי עד מועד ההגשה.

ניתן להגיש את הבקשה טרם היציאה להשתלמות, המתוכננת להתחיל בשנה זאת (2019 ).

ההגשה מיועדת רק לאנשי סגל שעדיין לא יצאו להשתלמות.

 

חברי סגל מוזמנים להגיש בקשות במייל לעינת סופר   eynats@tauex.tau.ac.il   

וכן גם בשני העתקים ללשכת הדקאן, לעינת או סיגל,

עד יום ראשון 5.5.2019 בשעה 12.00.

 

הבקשות תכלולנה:

  • פניה אישית של המועמד הכוללת את הנתונים הבאים: האוניברסיטה שהעניקה את התואר M.D , תחום ההתמחות, דרגה אקדמית,

בני משפחה נלווים להשתלמות, גובה המלגה ו/או המשכורת בחו"ל, משך השהות.

  • C.V ורשימת פרסומים
  • מקום ההתמחות ואישור התקבלות
  • מסמכים על גובה המלגה ו/או משכורת במוסד בו ישתלם הרופא.
  • המלצת מנהל המחלקה על חשיבות ההשתלמות והבטחה לקלוט את המשתלם על מנת לנצל את הידע שרכש בתוכנית יזומה.

 

בכבוד רב

 

פרופ'  אהוד גרוסמן

דקאן

 

נ.ב. ברצוני להדגיש כי יעוד כספי הקרן הוכתב ע"י התורמים ואין לפקולטה שיקול דעת בנושא.                                                                       

 

                                                    

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive