חברי ועדת קתדרות

 

יו"ר - פרופ' אהוד גרוסמן

 

חברי הוועדה

פרופ'  יהודה שינפלד

פרופ'  אילנה גוזס

פרופ'  שלמה וינטרוב

פרופ' אאידה עינבל

פרופ'  יוסי סרנה

 

מרכזת הוועדה - גב' עינת סופר

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive