בטיחות הטיפול וניהול סיכונים – קורס למתקדמים

בטיחות הטיפול וניהול סיכונים – קורס למתקדמים *

Advanced Risk Management and Patient Safety 

 

לחיצה להורדת תכנית הקורס לשנת תש"פ 2019/20

מרכזי הקורס:

ד"ר יוסי טל, פרופ' ירון ניב, ד"ר אורלי מנור

רקע:

טעויות רפואיות הניתנות למניעה, מהוות את הגורם השלישי לתמותה אחרי סרטן ומחלות לב. כ-20 שנה לאחר פרסום הדו"ח המטלטל של IOM בשנת 1999, הנתונים המתפרסמים על היקף הבעיה, בשנים האחרונות, רק מדגישים את חומרתה והיקפה.

על מנת להתמודד עם הסיכונים הכרוכים במתן טיפול רפואי בסביבה מודרנית, עתירת טכנולוגיה וגורמים מטפלים, נדרשת התייחסות מקצועית ושיטתית.

מערכת הבריאות בישראל מקדמת את נושא בטיחות הטיפול בדרכים מגוונות, החל מהקמה של המערך לבטיחות וניהול סיכונים במשרד הבריאות, דרך פרסום חוזרים מטעם מנהל רפואה במשרד הבריאות, המורים על הקמתן של יחידות לניהול סיכונים בקופות ובתי חולים וקיומן של מסגרות הדרכה והכשרה באקדמיה וארגונים וכלה בהקמה של החברה הישראלית לבטיחות הטיפול וניהול סיכונים (נסב"ר) בהר"י, ממשיכת דרכו של הפורום הישראלי לבטיחות הטיפול.

רוב העוסקים בפועל בבטיחות הטיפול וניהול סיכונים בישראל, עברו הכשרת יסוד באקדמיה או תוך כדי עבודה OJT –(On the Job Training).

עם זאת, קיים צורך להקניית כלי עבודה מעשיים למנהלי הסיכונים לקידום מקצועי ושיטתי של הנושאים עליהם הם מופקדים.

מטרות הלימודים:

הקניית כלים מעשיים הנדרשים למנהלי הסיכונים במוסדות הבריאות בישראל, לקידום מקצועי של תחומי אחריותם ולהתמודדות עם סיכונים רפואיים.

מתכונת ההוראה:

הקורס גובש מתוך הכרות עמוקה של האתגרים איתם מתמודדים מנהלי הסיכונים בעבודתם היומיומית וניתוח מרכיבי התפקיד של עבודת מנהלי הסיכונים בשטח. ההוראה מתבססת על למידה פעילה באמצעות סדנאות, דיונים, משחקי סימולציה, תרגילים ולמידת עמיתים, אתר למידה אינטרנטי ופרויקט מעשי בקבוצות בהנחיית מרכזי הקורס.

יושם דגש על פעילות ניהול סיכונים ריאקטיבית, המתבצעת בעקבות התרחשות אירוע חריג ועל פעילות ניהול סיכונים פרואקטיבית, המבוססת על איתור מוקדם של סיכונים בטרם התממשו לכלל אירועים רפואיים חריגים. המרכזים והמרצים בקורס, עוסקים בפועל בקידום ניהול סיכונים ובטיחות הטיפול במוסדות בריאות מגוונים ומביאים עם עצמם ניסיון מעשי ותיאורטי ייחודי.

קהל היעד:

בוגרי הקורס הבסיסי או קורס מקביל במערכת הבריאות, מנהלי סיכונים בפועל ומנהלים במערכת הבריאות, המשלבים ניהול סיכונים בתפיסה הניהולית שלהם.

המועד:

ימי שני בסמסטר ב החל מתאריך 10.2.2020

בין השעות 16:00 - 20:00

המקום:

בניין הפקולטה לרפואה

נוכחות:

אישור לימודים סמסטריאלי יינתן רק אם הלומד השתתף לפחות ב- 75% מהמפגשים

נקודות זכות:

25 נקודות לסמסטר, בכפוף לאישור המועצה המדעית

שכר לימוד:

3,900 ₪

הרשמה:

https://medicine-cme.tau.ac.il/produsityuniversity/#/register

* הסבר בתקנות ונהלים - שכר לימוד
 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive