אורתופדיה

החוג לאורתופדיה

Orthopedics

 

לחיצה להורדת תכנית הקורס לשנת תש"פ 2019/20

 

 

ראש החוג:

פרופ' שי שבת
מטרות הלימודים: העמקת הידע באורתופדיה במתכונת הצגת מקרים הנמצאים במיינסטרים על מנת שתתאפשר למידה מרבית
מתכונת ההוראה:

אתר למידה אינטרנטי ומפגשים פרונטליים. המפגשים במתכונת הצגת מקרים. כל נושא יועלה לאתר הקורס טרם מועד המפגש. הלומדים יתכוננו למפגש באמצעות חומר קריאה וכן פורום אותו ינהל המומחה ע"פ רצונו.

המפגש בהנחייתו של פרופ' נחום הלפרין בשיתוף מרכז הנושא.

בנוסף יוזמנו מומחים רלבנטיים נוספים מהתחום הנ"ל על מנת שתהייה חשיפה מרבית. 
קהל היעד: מתמחים, מומחים באורתופדיה
המועד:

ימי שישי לפי התאריכים המצורפים

בין השעות 08:30- 12:30
המקום: בניין הפקולטה לרפואה
נוכחות:

אישור לימודים סמסטריאלי יינתן רק אם הלומד השתתף בלפחות 75% מהמפגשים

שכר לימוד:

תשלום שכר לימוד ייעשה באמצעות מנוי מחלקתי/תשלום פרטני למשך שנת לימודים:

4,000 ₪   - מנוי מחלקתי. באמצעות טופס התחייבות של מנהל מחלקה

2,000 ₪   - תשלום פרטני שנתי

תתאפשר השתתפות במפגשים רק לאחר קבלת תשלום שכר לימוד
נקודות זכות: 10 נקודות לסמסטר, בכפוף לאישור המועצה המדעית
הרשמה: https://medicine-cme.tau.ac.il/produsityuniversity/#/register

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive