רפואה מגדרית - לימודים חוגיים

 

"רפואה מגדרית"  */**

Gender and Sex-Specific Medicine

 

סילבוס להורדה 

 

 

מרכז אקדמיֹ:

פרופ' מרק גלזרמן

מטרות הלימודים:

להקנות מידה אודות השוני בפיזיולוגיה ובפתופיזיולוגיה במערכות הגוף של הגבר ושל האשה, להצביע על השלכות תובנה זו על הליכי אבחון וטיפול שונים בשני המינים.

קהל היעד:

·       כל איש מקצוע עם רקע אקדמי העוסק באבחון ומתן טיפול בבני אדם

·       רופאים –מתמחים ומומחים מכל המקצועות

·       אחיות

·       רוקחים

·       פרה-רפואיים, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, פיזיותרפיסטים, דיאטטיקנים ועוד

המועד:

ימי א', אחת לשבועיים על פי התאריכים המצוינים בתכנית המפורטת להלן

בין השעות 16:00 – 18:45

המקום:

בניין הפקולטה לרפואה

מספר החדר 123

נקודות זכות:

25 נקודות לסמסטר

שכר לימוד:

1,200 ₪ לסמסטר

 

 

רקע:

הרפואה המגדרית הינו מדע חדש המיועד לפתח כלים שונים לאבחנה וטיפול בגברים ונשים, ומבוסס על ההבנה שתפקוד כל מערכות הגוף מושפע מהמין והמגדר של האדם. העובדה שעדיין רוב המחקר על פיזיולוגיה ופתופיזיולוגיה וכן מחקר פרמקולוגי מתבצע  על גברים בלבד דורש שינוי פרדיגמות, העמקה מחקרית ובניית מסגרות ארגוניות. במוסדות אקדמיים מובילים בעולם נוסדו מרכזים לחקר הרפואה המגדרית והנושא נלמד בבתי ספר לרפואה שונים בעולם וגם באוניברסיטת תל אביב. התובנה על חשיבות המגדר בהליכי אבחון וטיפול תרמה להתפתחות מואצת של הנושא בארץ ובעולם. בחמש שנים האחרונות נוסדה בישראל החברה הישראלית לרפואה מגדרית, שמונה כיום כ-200 חברים מ-16 דיסציפלינות ו-11 מוסדות שונים(www.isragem.org.il) , אורגנו 4 כנסים ארציים שהוקדשו להיבטים שונים של הרפואה המגדרית (קרדיולוגיה, תזונה, פרמקולוגיה ובריאות הנפש), התקיים הכנס הבינלאומי לרפואה המגדרית בתל אביב ומתוכנן ל 2014 הכנס השביעי של הארגון הבינלאומי לרפואה מגדרית. נוסד במרכז רפואי רבין המרכז הראשון בישראל לחקר הרפואה המגדרית. לצד כל אלה, אנו עדים לגדילה אקספוננציאלית של מחקר  קליני ומחקר במדעי יסוד על היבטים מגדריים.

 

אישור השתתפות יוענק לעומדים בתנאי המעבר של הקורס. השתתפות חובה ב-75% מהמפגשים.

 

שינויים  ועדכונים  בתוכנית יפורסמו באתר האינטרנט, מוקדם ככל שניתן.

 

אנו ממליצים לעקוב באמצעות אתר ביה"ס:   http://www.tau.ac.il/medicine/cme/docs/99.doc

 

הקורס ניתן בתמיכה של החברה הישראלית לרפואה מגדרית    www.isragem.org.il

 והמרכז לחקר הרפואה המגדרית במרכז רפואי רבין

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive