אפידמיולוגיה ורפואה מונעת - שיטות מחקר

החוג לאפידמיולוגיה ורפואה מונעת

קורס שיטות מחקר  *

Research Methods

     

הקורס לא ייפתח בשנה הקרובה

 

לחיצה למעבר לסדנה

ראש החוג:

פרופ' יריב גרבר

מרכזת הקורס:

פרופ' ליאת לרנר - גבע

מרצות:

 

תכנון מחקר ובניית הצעת מחקר – פרופ' ליאת לרנר- גבע

ביוסטטיסטיקה – גב' אסטלה דרזנה- שמחוני

מטרות הלימודים:

 

  • להקנות ידע בשיטות מחקר ובשיטות סטטיסטיות תוך הדגשת הצד היישומי
  • להקנות עקרונות בתכנון מחקרים ובכתיבת הצעת מחקר על כל מרכיביה
  •  להקנות ידע בעיבוד נתונים ראשוני תוך שימוש בתוכנה סטטיסטית, הכנה לעבודה משותפת עם סטטיסטיקאי
מתכונת ההוראה: מפגשים פרונטליים בכיתות מחשב, חומרי עזר, אתר למידה אינטרנטי

קהל היעד:

רופאים וחוקרים המעוניינים במחקר קליני או אפידמיולוגי

המועד:

ימי שלישי, סמסטר א'

בין השעות 16:00 – 20:00 

המקום:

בניין הפקולטה לרפואה

נוכחות:

אישור לימודים סמסטריאלי יינתן רק אם הלומד השתתף לפחות ב- 75% מהמפגשים

נקודות זכות:

25 נקודות לסמסטר, בכפוף לאישור המועצה המדעית

שכר לימוד:

2,750 ₪ לסמסטר
הרשמה:

https://medicine-cme.tau.ac.il/produsityuniversity/#/register

פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים

 

* הסבר בתקנות ונהלים - שכר לימוד

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive