• ראשי
 • רפואת ספורט

  רפואת ספורט*

  Sports Medicine

  לימודי תעודה לרופאים - שנה ב'

   

   

  לחיצה להורדת תכנית הקורס

   

   

  יו"ר המסלול:

  פרופ' נעמה קונסטנטיני

  מרכזי ההוראה:

  ד"ר יפתח חצרוני, פרופ' גדעון מן

  מרכזי הקורס:

  ד"ר דליה נבות מינצר, פרופ' גל דובנוב-רז

  מטרות הלימודים:

  להקנות מידע בתחומים המגוונים של רפואת הספורט, ולהכשיר כוח-אדם מיומן למתן המלצות לפעילות גופנית לכלל האוכלוסייה, לטיפול בספורטאים ולביצוע הדרישות של תקנות חוק הספורט. 
  מתכונת ההוראה:

  מפגשים פרונטליים והשתלמויות עצמאיות (בתיאום עם הרכז) ואתר למידה אינטרנטי.

  מחזור ייפתח אחת לשלוש שנים, בתש"פ– שנה שלישית.
  דרישות לתעודה:

  התכנית תתפרס על פני שישה סמסטרים  בהיקף של כ-400 שעות. הלימודים יכללו שני סמסטרים בפיסיולוגיה של המאמץ ורפואה פנימית, שני סמסטרים במערכת התנועה ושני סמסטרים בהיבטים מעשיים.  בחינות תתקיימנה בסיום כל שנה תיאורטית ועם סיום 3 השנים תתקיים בחינה מסכמת. לבחינה המסכמת רשאים לגשת רק מי שסיים חובות שישה סמסטרים.

  זכאים לתעודה רופאים בלבד.

  קהל היעד:

   

   

  רופאי  משפחה  ורופאים  מומחים   במקצועות שונים דוגמת ילדים, קרדיולוגיה, אורתופדיה, ורופאים  כלליים. הקורס יהיה פתוח גם למקצועות פרא-רפואיים דוגמת פיזיותרפיה, חינוך גופני - בעלי תואר ראשון, אך לא כמסלול לימודים ל"תעודה". תלמידים אלה יהיו זכאים בתום לימודיהם לאישור בלבד

  המועד: ימי חמישי,  בין השעות 16:00 - 20:00

  המקום:

  בניין הפקולטה לרפואה

  נוכחות:

  אישור לימודים סמסטריאלי יינתן רק אם הלומד השתתף בלפחות 75% מהמפגשים
   

  נקודות זכות:

  25 נקודות לסמסטר, בכפוף לאישור המועצה המדעית

  שכר לימוד:

  2,750 ₪ לסמסטר 

  * ייתכן שבשנה ג' יגבה תשלום נוסף עבור יום לימודים מחוץ לאוניברסיטה והבחינה המסכמת

  הרשמה:

  https://medicine-cme.tau.ac.il/produsityuniversity/#/register

   

   

  התכנית המוצעת מיועדת לתלמידי התכנית בת שלוש השנים. במהלך שלוש השנים לא יתקבלו תלמידים חדשים.

   

  רפואת הספורט מהווה מסלול רב-תחומי במקצועות הרפואה. מדינות שונות עיגנו תחום זה בהתמחות ואחרות כלימודי תעודה במערכות אקדמיות שונות. עם הפעלת תקנות חוק הספורט אשר פורסמו בשנת 1997 חלה חובה על כל ספורטאי מתחרה להיבדק מידי שנה במסגרת קבועה ומאורגנת. אי לזאת הדרישה למומחים ברפואת ספורט גדלה והולכת, ככל שנפוץ יותר העיסוק המקצועי או העממי בפעילות גופנית.

   

  שנה א':  היבטים פיסיולוגיים, פנימיים וכלליים. כ- 130 שעות:

  הלימודים יתרכזו במגוון הנושאים הרחב הקשור למקצוע זה כולל פיסיולוגיה של המאמץ, מדעי האימון, קרדיולוגיה, רפואה פנימית, אוכלוסיות מיוחדות, תנאים קיצוניים, תזונה, סימום בספורט ונושאים נוספים הקשורים במאמץ גופני.

   

  שנה ב': מערכת התנועה. כ- 130 שעות:

  הלימודים יכללו פתולוגיה, אבחון, טיפול, שיקום ומניעה של מגוון הפציעות הנובעות מפעילות גופנית. בשנה זו תשולב הביומכניקה על מרכיביה השונים.

   

  שנה ג': שנת התנסות מעשית. כ – 140 שעות (חלקן תבוצענה מחוץ לקמפוס  האוניברסיטה, ולא בשעות הקבועות):

  בשנה זו נועד התלמיד ללמוד ולרכוש אספקטים מעשיים אשר יהוו השלמה ללימודיו התאורטיים. השלמה שתכשיר את המשתלם לפעול כרופא ספורט עצמאי.

   

   

  רופאים אשר ירצו להמשיך כרופאים הבודקים ספורטאים לפי חוק הספורט חייבים הכרה של משרד הבריאות, אשר בהתאם להוראות מינהל רפואה ידרשו להשתלמות מעשית נוספת. יצוין כי האוניברסיטה איננה אחראית לאישור "רופאי ספורט" כגורם המוכר על ידי משרד הבריאות לצורך בדיקת ספורטאים.

   

  בהתאם להמלצת הוועדה המייעצת לרפואת ספורט ולאישור מנכ"ל משרד הבריאות, הוחלט כי השעות המעשיות הנכללות בתוכנית הלימודים במסגרת הקורס ברפואת הספורט, תחשבנה כחלק מהשעות הנדרשות לקבלת הסמכה כרופא ספורט מורשה חתימה, בהתאם לחוזר מינהל הרפואה מספר 17/2014 מתאריך 8.5.2014.

  * הסבר בתקנות ונהלים - שכר לימוד

   

  לחיצה להורדת תכנית הקורס

   

   

   

   

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive