רפואת ספורט

רפואת ספורט*

Sports Medicine

לימודי תעודה לרופאים - שנה ג'

 

לחיצה להורדת תכנית הקורס לשנת תש"פ 2019/20

 

 

יו"ר המסלול:

פרופ' נעמה קונסטנטיני

מרכזי ההוראה:

ד"ר יפתח חצרוני, פרופ' גדעון מן

מרכזי הקורס:

ד"ר דליה נבות מינצר, פרופ' גל דובנוב-רז

מטרות הלימודים:

להקנות מידע בתחומים המגוונים של רפואת הספורט, ולהכשיר כוח-אדם מיומן למתן המלצות לפעילות גופנית לכלל האוכלוסייה, לטיפול בספורטאים ולביצוע הדרישות של תקנות חוק הספורט. 
מתכונת ההוראה:

מפגשים פרונטליים והשתלמויות עצמאיות (בתיאום עם הרכז) ואתר למידה אינטרנטי.

מחזור ייפתח אחת לשלוש שנים, בתש"פ– שנה שלישית.
דרישות לתעודה:

התכנית תתפרס על פני שישה סמסטרים  בהיקף של כ-400 שעות. הלימודים יכללו שני סמסטרים בפיסיולוגיה של המאמץ ורפואה פנימית, שני סמסטרים במערכת התנועה ושני סמסטרים בהיבטים מעשיים. בחינות תתקיימנה בסיום כל שנה תיאורטית ועם סיום 3 השנים תתקיים בחינה מסכמת. לבחינה המסכמת רשאים לגשת רק מי שסיים חובות שישה סמסטרים.

זכאים לתעודה רופאים בלבד.

קהל היעד:

 

 

רופאי  משפחה  ורופאים  מומחים   במקצועות שונים דוגמת ילדים, קרדיולוגיה, אורתופדיה, ורופאים  כלליים. הקורס יהיה פתוח גם למקצועות פרא-רפואיים דוגמת פיזיותרפיה, חינוך גופני - בעלי תואר ראשון, אך לא כמסלול לימודים ל"תעודה". תלמידים אלה יהיו זכאים בתום לימודיהם לאישור בלבד

ההרשמה פתוחה רק למסיימי תשע"ח- תשע"ט
המועד: ימי חמישי,  בין השעות 16:00 - 20:00

המקום:

בניין הפקולטה לרפואה

נוכחות:

אישור לימודים סמסטריאלי יינתן רק אם הלומד השתתף בלפחות 75% מהמפגשים
 
אישור על השתלמויות: אישורים על השתלמויות שבוצעו בעבר - תוכרנה רק השתלמויות שבוצעו בשנת הלימודים הנוכחית (תש"פ) ושאושרו מראש ע"י רכזי הקורס

נקודות זכות:

25 נקודות לסמסטר, בכפוף לאישור המועצה המדעית

שכר לימוד:

2,750 ₪ לסמסטר 

* בשנה הנוכחית יגבה תשלום של 750 ש"ח עבור יום לימודים מחוץ לאוניברסיטה והבחינה המסכמת.

מועד ב מיועד לנכשלים בלבד.
הרשמה:

https://medicine-cme.tau.ac.il/produsityuniversity/#/register

התכנית המוצעת מיועדת לתלמידי התכנית בת שלוש השנים. במהלך שלוש השנים לא יתקבלו תלמידים חדשים.

 

רפואת הספורט מהווה מסלול רב-תחומי במקצועות הרפואה. מדינות שונות עיגנו תחום זה בהתמחות ואחרות כלימודי תעודה במערכות אקדמיות שונות. עם הפעלת תקנות חוק הספורט אשר פורסמו בשנת 1997 חלה חובה על כל ספורטאי מתחרה להיבדק מידי שנה במסגרת קבועה ומאורגנת. אי לזאת הדרישה למומחים ברפואת ספורט גדלה והולכת, ככל שנפוץ יותר העיסוק המקצועי או העממי בפעילות גופנית.

 

שנה א':  היבטים פיסיולוגיים, פנימיים וכלליים. כ- 130 שעות:

הלימודים יתרכזו במגוון הנושאים הרחב הקשור למקצוע זה כולל פיסיולוגיה של המאמץ, מדעי האימון, קרדיולוגיה, רפואה פנימית, אוכלוסיות מיוחדות, תנאים קיצוניים, תזונה, סימום בספורט ונושאים נוספים הקשורים במאמץ גופני.

 

שנה ב': מערכת התנועה. כ- 130 שעות:

הלימודים יכללו פתולוגיה, אבחון, טיפול, שיקום ומניעה של מגוון הפציעות הנובעות מפעילות גופנית. בשנה זו תשולב הביומכניקה על מרכיביה השונים.

 

שנה ג': שנת התנסות מעשית. כ – 140 שעות (חלקן תבוצענה מחוץ לקמפוס  האוניברסיטה, ולא בשעות הקבועות):

בשנה זו נועד התלמיד ללמוד ולרכוש אספקטים מעשיים אשר יהוו השלמה ללימודיו התאורטיים. 

זכאים לתעודה רופאים בלבד, אשר עמדו בבחינות במהלך הלימודים ומלאו את כל הרוטציות בשנה השלישית כולל הצגת מקרה. עם סיום השנה תתקיים בחינה מעשית מסכמת אליה יוכלו לגשת רק תלמידים שהשלימו את כל חובותיהם.

 

רופאים אשר ירצו להמשיך כרופאים הבודקים ספורטאים לפי חוק הספורט חייבים הכרה של משרד הבריאות, אשר בהתאם להוראות מינהל רפואה ידרשו להשתלמות מעשית נוספת. יצוין כי האוניברסיטה איננה אחראית לאישור "רופאי ספורט" כגורם המוכר על ידי משרד הבריאות לצורך בדיקת ספורטאים.

 

בהתאם להמלצת הוועדה המייעצת לרפואת ספורט ולאישור מנכ"ל משרד הבריאות, הוחלט כי השעות המעשיות הנכללות בתוכנית הלימודים במסגרת הקורס ברפואת הספורט, תחשבנה כחלק מהשעות הנדרשות לקבלת הסמכה כרופא ספורט מורשה חתימה, בהתאם לחוזר מינהל הרפואה מספר 17/2014 מתאריך 8.5.2014.

 

מטרות השנה הנוכחית:

 

בשנה זו נועד התלמיד להכיר את ענפי הספורט השונים, לצפות ולהתנסות באספקטים שונים של רפואת הספורט, להשלים נושאים ולתרגל את הנלמד בשנתיים הראשונות. הלימודים בשנה ג' יכללו מספר מרכיבים:

 

1.    הכרה ולימוד של תחומי הספורט השונים

       הכרות  זו  תאפשר  גישה  נכונה  והבנה  של  ענפי הספורט השונים, הדרישות התפקודיות הנדרשות מהספורטאי/מתאמן, מנגנוני הפציעה

       ותהליך ההחלמה.

 

2.     רפואה פנימית ופיזיולוגיה

  1. קרדיולוגיה: שליטה בקריאת אק"ג במנוחה ובמאמץ.
  2. פיזיולוגיה של המאמץ: התנסות ותרגול של ההערכה הפיזיולוגית של הספורטאי, עם דגש על מבחני מאמץ קרדיו-פולמונריים ותפקודי נשימה במנוחה ובמאמץ.
  3. ייעוץ רפואי: התנסות בנושאי הייעוץ הקליני של רופאי הספורט; אבחון וטיפול בבעיות רפואיות הקשורות בפעילות גופנית, ומתן מרשמי פעילות גופנית לאוכלוסיות השונות במחלות השונות.
  4. תזונת ספורט: ייעוצי תזונה לספורטאים ולעוסקים בפעילות גופנית בגילאים השונים ומצבי תחלואה שונים
  5. שיפור מיומנויות החייאה בהקשר לספורט.

 

3.     מערכת שריר-שלד

  1. לימוד ותרגול השימוש באמצעי ההדמיה השונים המשמשים בפגיעות ספורט.
  2. לימוד מעשי של העבודה במרפאה האורתופדית ובחדרי ניתוח, כולל היכרות עם הפעולות השונות.
  3. לימוד מעשי של העבודה ביחידה לפיזיותרפיה כולל הכרת אמצעי הטיפול, סקירה אורתופדית, ידע בסיסי בתרגילים השונים, חבישה וריצוע (taping).

 

4.     הצגת מקרים

            כל תלמיד יציג מקרה לדיון או ייתן סקירה על תחום רלוונטי שדורש הרחבה נוספת במהלך

            הלימודים.  בחירת המקרים /נושאים יהיה בתיאום עם רכזי הקורס.

 

 

אמצעי ההוראה:

 

הלימודים בשנה זו יינתנו:

1.בצורה מרוכזת בקמפוס האוניברסיטה בימי ה' אחה"צ

2.באתרים חיצוניים, בשעות היום השונות, בהתאם לנושאים הבאים: 

 

א. מפגש החייאה במס"ר (תל השומר) בהיקף של 8 שעות. 

ב. חדר ניתוח אורתופדי בהיקף של 4 שעות (באחריות כל סטודנט לתאם את הביקור מול מנהלי היחידות בבתי החולים, וזאת לאחר שמקום הביקור יאושר על ידי פרופ' מן או ד"ר חצרוני). מומחים ומתמחים באורתופדיה ימירו שעות אלה ב-4 שעות בדיקות ספורטאים תחרותיים בתחנה לרפואת ספורט המאושרת להוראה (בתיאום פרופ' קונסטנטיני, ד"ר דובנוב-רז, ד"ר נבות-מינצר).

ג. נוכחות במכון פיזיותרפיה בהיקף של 8 שעות (רשימת אפשרויות תינתן בתחילת השנה)

ד. מרפאה אורתופדית בהיקף של 8 שעות (באחריות כל סטודנט לתאם את הביקור מול מנהלי היחידות בבתי החולים, וזאת לאחר שמקום הביקור יאושר על ידי פרופ' מן או ד"ר חצרוני; מומחים ומתמחים באורתופדיה יוודאו כי שעות אלה יתבצעו במרפאת פציעות ספורט ייעודית, ועדיף בבית חולים שאינו מקום עבודתם).

ה. נוכחות ביעוץ תזונתי עם תזונאי ספורט שיאושר ע"י אחד המנחים בהיקף של 4 שעות.

ו. בדיקות מאמץ משולבות לב-ריאה (CPET) - צפייה בשתי בדיקות מלאות לפחות, בהיקף של 4 שעות לפחות (תיאום עם פרופ' קונסטנטיני, פרופ' דובנוב-רז, ד"ר נבות-מינצר)

ז. הצטרפות ללווי אירוע ספורט (באישור אחד המנחים), שווה ערך ל 4 שעות.

 

סעיפים ב' – ה' יבוצעו באופן אישי או בקבוצות קטנות כפי שייקבע במהלך השנה.

 

פירוט החומר הנלמד לפי המפגשים (כל מפגש כולל 4 שעות אקדמיות):

 

* הסבר בתקנות ונהלים - שכר לימוד

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive