פתולוגיה

החוג לפתולוגיה

Diagnostic Pathology

 

הקורס לתש"פ בהליך גיבוש ויעודכן בהקדם 

 

ראש החוג:

פרופ' נטע ארז

מרכז הקורס:

פרופ' דב הרשקוביץ

מטרות הלימודים:

פיתוח היכולת האבחנתית בתחומים השונים של הפתולוגיה, תוך מתן דגש לקורלציה הקלינית, לאבחנה המבדלת ולשימוש בבדיקות עזר.

מתכונת ההוראה:

הרצאה, עבודה על מחשבים לצפייה בסליידים לאבחון מקרים, המרצה יעבור על המקרים מול הכיתה למטרת למידה.
 

קהל היעד:        

רופאים מתמחים ומומחים בפתולוגיה

עובדי מעבדות בתחום הפתולוגיה

המועד:

ימי רביעי, אחת לשבועיים בין השעות 18:00-14:00

 

המקום:

המכון הפתולוגי באיכילוב

נוכחות:

אישור לימודים סמסטריאלי יינתן רק אם הלומד השתתף בלפחות 75% מהמפגשים

נקודות זכות:

15 נקודות לסמסטר, בכפוף לאישור המועצה המדעית

שכר לימוד:

1,250 ₪ לסמסטר

הרשמה:

https://medicine-cme.tau.ac.il/produsityuniversity/#/register

פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive