פסיכיאטריה

החוג לפסיכיאטריה

Psychiatry

 

 

לחיצה להורדת תכנית הקורס לשנת תש"פ 2019/20

 

 

ראש החוג:

פרופ' יחיאל לבקוביץ

מרכזי הקורס:

ד"ר שי קונס, ד"ר רויטל עמיעז, ד"ר שירלי קפון

מטרות הלימודים:

הקניית ידע בפסיכיאטריה ובמדעי היסוד בפסיכופתולוגיה ובפסיכותרפיה

מתכונת ההוראה:

הנושאים שיילמדו בקורס הבסיסי:            מרכזי הנושאים:

 

מעגל החיים

הילד והמתבגר

הפרעות אישיות

התמכרויות

פסיכיאטריה ומגדר

נוירוסטימולציה

פסיכיאטריה צבאית

חדשנות בפסיכיאטריה

תקשורת ופסיכיאטריה

 

 

ד"ר מאיה קריצ'מן - לופו

ד"ר רוית הללי

ד"ר זהר פורמן

ד"ר זיו כרמל

ד"ר ציפי דולב

ד"ר יואב דמני

ד"ר ניב גולד

ד"ר שמואל הירשמן

ד"ר שי קונס

 

 

מבנה התוכנית בלימודי המשך בפסיכיאטריה הוא תלת שנתי.

אחת לשלוש שנים חוזרים הנושאים הראשיים, כמובן בלווי עדכונים והתאמות.

החלק הראשון מורכב מהרצאות תיאורטיות ואילו החלק השני של יום הלמודים מתמקד בפסיכותרפיה הן קורס תאורטי, הן קבוצות הדרכה בפסיכותרפיה דינמית והן לימודים של גישות טיפוליות אחרות.

הקורס בפסיכותרפיה יכלול הדרכה קבוצתית בטיפול פרטני ויבוצע כל השנה (חלק ג), החלוקה לקבוצות תתבצע על פי רישום אצל טל במזכירות לימודי המשך.

מבוא לפסיכותרפיה א' - ד"ר אלכס אביב, הקורס יעסוק בעקרונות הבסיסיים של הפסיכותרפיה הדינאמית, בהתבסס על תיאוריות פסיכואנליטיות מרכזיות. ילמדו מושגי היסוד: חוזה טיפולי, ברית טיפולית, סטינג, העברה, התנגדות, הזדהות השלכתית והעברה נגדית. ידונו המודלים של תיאורית הדחף, פסיכולוגיית האגו, יחסי אובייקט, פסיכולוגיית העצמי והגישה היחסית.

טיפול התנהגותי קוגניטיבי (חלק ד) - יתקיים בסמסטר ב

דרישות לתעודה:

על הלומד להשתתף בשישה סמסטרים כ- 400 שעות הוראה בלימודי המשך ולעבור בחינה שנועדה לסקור את המשקעים של ההליך הלימודי שעבר.

הקורס בפסיכותרפיה הינו חובה במסגרת התנאים לקבלת תעודה

קהל היעד:        

מתמחים ומומחים בפסיכיאטריה, בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר ובמקצועות נלווים

המועד:

ימי ראשון

קורס בסיסי (חלק א + ב)

 

אחראי בפסיכותרפיה

ד"ר אילן טרבס

 

הדרכה קבוצתית בפסיכותרפיה במשך כל השנה (חלק ג)

ייקבע

מר שחר בלבן

ד"ר יעל נחמה

ד"ר ליאורה דונסקי

ד"ר אליס בר נס

ד"ר ז'אנה יקירביץ

פרופ' אלן אפטר

                     

מבוא לפסיכותרפיה א (חלק ד)

- יתקיים בסמסטר א

ד"ר אלכס אביב

 

טיפול התנהגותי קוגניטיבי (חלק ד)

- יתקיים בסמסטר ב

ד"ר ניצה נקש,

ד"ר לילך רחמים

שעות לימוד:

חלק א' בין השעות  14:00 - 15:30 (הרצאות)

חלק ב' בין השעות  15:40 - 17:00 (הרצאות)

חלק ג'  בין  השעות   17:15 - 18:45 (הדרכה קבוצתית)

חלק ד'  בין  השעות  19:00 - 20:30 (סמינר קבוצתי)

 

המקום:

בניין הפקולטה לרפואה

נוכחות:

אישור לימודים סמסטריאלי יינתן רק אם הלומד השתתף לפחות ב- 75% מהמפגשים

נקודות זכות:

25 נקודות לסמסטר, בכפוף לאישור המועצה המדעית

שכר לימוד:

2,500 ₪ לסמסטר

הרשמה:

https://medicine-cme.tau.ac.il/produsityuniversity/#/register

 

 

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive