פיתוח סגל בחינוך רפואי

פיתוח סגל בחינוך רפואי  */**

בשיתוף עם החוג הישראלי למורים ברפואת המשפחה (חימ"ר) של איגוד רופאי המשפחה בישראל 

Faculty Development IN Medical Education

 

הקורס לא ייפתח בשנת תשע"ה

מרכז לימודי המשך ברפואת המשפחה:

פרופ' אליעזר קיטאי

מרכזת הקורס:

ד"ר מרטין גרנק-קטריבס

מרכזי משנה:

ד"ר רנה רוזנברג, ד"ר שי קרונטל, ד"ר מיכאל קאפמן

מטרות הקורס:

הקניית כלים למורים מתחילים בקריירה אקדמית במקצעות קליניים.

הקורס יכלול יסודות ועקרונות הרפואה, פתוח תכניות הוראה, שיטות הוראה והערכה, אתיקה ומקצוענות, פיתוח והערכת סגל, הדרכה אישית (מנטורינג), מנהיגות בחינוך רפואי ועקרונות של מחקר בחינוך רפואי.

שיטות הדרכה:

לימוד בקבוצה קטנה (20-25 משתתפים), קריאה, כתיבה, סמינר, דיון, הצגה, תרגול, ועבודה פרטנית וקבוצתית מקוונת.

המשתתפים יכינו ויעבירו את התכנים בהנחיית מומחה תוכן. ההערכה מתמשכת באמצעות השתתפות ועבודות בקורס.

קהל היעד:

מומחים צעירים במקצועות הרפואה הקלינית המתאימים והמעוניינים להשתלב בהוראה של סטודנטים ומתמחים בחוגים ובמחלקות האם שלהם.

תנאי קבלה: המלצה בכתב ממנהל החוג/המחלקה, וראיון אישי ע"י רכזי הקורס.

ההשתתפות במותנית באישור ועדת הקבלה.

תינתן עדיפות לרופאים העוסקים כבר בהדרכה כלשהי ולבוגרי קורס בסיסי בהוראה והדרכה.

סגל ההוראה:

בוגרי קורסי פיתוח סגל קודמים,  מומחים ברפואת המשפחה ומומחים אחרים עם הכשרה וניסיון בחינוך רפואי, בוגרי Fellowship בחו"ל שכלל קורס בהוראה, חברי סגל הוראה במוסד האקדמי המארח (חוג לחינוך רפואי, פקולטה לחינוך...).

משך הקורס: 

שנת הלימודים הקרובה, שני סמסטרים, בימי ד', 14:30 – 19:30, כ- 150 שעות. המפגש האחרון כל חודש יתקיים כמפגש וירטואלי מקוון. 

תחילת הקורס ב- 29/10/2014

המקום:

בניין הפקולטה לרפואה,

מספר החדר יעודכן בלוח האלקטרוני בכניסה לבניין

נקודות זכות:

25 נקודות התעדכנות לסמסטר, מטעם המועצה המדעית של הר"י

תעודה:

אישור לימודים בחינוך רפואי (150 שעות) בבית הספר ללימודי המשך.

 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive