אולטרה-סאונד במיילדות וגינקולוגיה

החוג לגינקולוגיה ומיילדות 

אולטרה-סאונד במיילדות וגינקולוגיה *

Ultrasound in Obstetrics and Gynecology

לימודי תעודה לרופאים – שנה ב'

 

 

לחיצה להורדת תכנית הקורס לשנת תש"פ 2019/20

 

 

ראש החוג:

פרופ' יעקב בר

מרכז הקורס:

ד"ר ישראל שפירא

מטרות הלימודים:

שיפור הידע, המיומנות והמקצועיות של העוסקים בתחום האולטרה-סאונד במיילדות וגינקולוגיה.

מתכונת ההוראה:

התכנית המוצעת גובשה על ידי בכירי העוסקים באולטרה-סאונד במיילדות וגינקולוגיה בישראל, מתוך כוונה ליצור קורס מקיף לרופאים שיכלול הרצאות תיאורטיות יחד עם התנסות קלינית. השנה הראשונה (תשע"ט) הוקדשה ברובה לאולטרה-סאונד גינקולוגי ובסופה החלה סידרת הרצאות על אולטרה-סאונד בהריון.

השנה השנייה תוקדש ברובה לאולטרה-סאונד בהריון.

נלמדים גם נושאים קרובים, הקשורים לעבודה היום יומית של העוסקים באולטרה-סאונד, כמו גנטיקה, טרטולוגיה, בדיקות פולשניות בהריון ועוד.

הקורס שהתחיל בשנת תשע"ט הוא הקורס השישי.

דרישות לתעודה:

הקורס מתפרש על פני שנתיים (תשע"ט ותש"פ) וכולל כ-400 שעות הוראה שמתוכן כ- 250 שעות הוראה עיונית פרונטלית ועוד כ- 150 שעות התנסות קלינית בבתי חולים בארץ, ביחידות לאולטרה-סאונד במיילדות וגינקולוגיה המוכרות על ידי המועצה המדעית לרוטציה בהתמחות (השיבוץ להתנסות באחריות התלמידים, אך תוכר ההתנסות הקלינית של רופאים שכבר עברו התנסות כזאת בהיקף זהה ביחידה מוכרת).

לתעודה זכאים רק מי שסיימו חובות ארבעה סמסטרים, עמדו בבחינות והשלימו את ההתנסות הנדרשת.

במקום שהות ביחידת אולטרה-סאונד תתאפשר גם התנסות קלינית  במרכז הסימולציה "סימולטק" בבית החולים מאיר. אימון יתאפשר בקבוצה של בין מינימום 7 ועד 9 משתתפים, 6 שעות אימון, ב-6 מפגשים  במרכז הסימולציה "סימולטק". התנסות זו כרוכה בתשלום נוסף בסכום של 2,400 ש"ח, ישירות למזכירות "סימולטק", טל": 09-7472062.

בשנת הלימודים תשע"ט ניתנו שני הסמסטרים הראשונים מתוך 4 הסמסטרים של התכנית ובשנת תש"פ יינתנו שני הסמסטרים האחרונים.

קהל היעד:

רופאים מומחים ומתמחים ברפואת נשים ויולדות או ברדיולוגיה אבחנתית. 

המועד:

ימי שלישי, בין השעות 16:30 – 20:30  

המקום:

בניין הפקולטה לרפואה באוניברסיטת ת"א

נוכחות:

אישור לימודים סמסטריאלי יינתן רק אם הלומד השתתף בלפחות 75% מהמפגשים 

נקודות זכות:

25 נקודות לסמסטר, בכפוף לאישור המועצה המדעית

שכר לימוד:

4,000 ₪ לסמסטר

הרשמה:

https://medicine-cme.tau.ac.il/produsityuniversity/#/register

שינויים ועדכונים בתכנית ניתן לעקוב באמצעות אתר החברה הישראלית לאולטרה-סאונד:

http://www.isuog.org.il/main/siteNew/?page=&action=sidLink&stId=500

* הסבר בתקנות ונהלים - שכר לימוד
 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive