רפואה פליאטיבית

 

רפואה פליאטיבית **

Paliative Medicine

לימודי תעודה – שנה א'

 

הקורס לא ייפתח בשנה הנוכחית

סילבוס להורדה

 

רכזת אקדמית:

 

ד"ר מיכאלה ברקוביץ

 

מטרות הלימודים:

הקניית ידע עיוני וקליני מעמיק בתחום הטיפול הפליאטיבי, שיאפשר למסיימי הקורס להשתלב במסגרות אלו או להעשיר עבודתם בתחום הטיפול התומך. במהלך הלימודים יידרשו הלומדים להתנסות קלינית בהיקף של כ-150 שעות במוסדות לטיפול פליאטיבי, כולל ביקורי הוספיס בית.

קהל היעד:

 

רופאים העובדים בקהילה, בגריאטריה, בהרדמה או במרפאות כאב, באונקולוגיה, בפנימית, בכירורגיה, בגינקולוגיה וכל רופא המתעניין בתחום

המועד:

ימי ג'

בין השעות 16:00 - 20:00

המקום:

בניין הפקולטה לרפואה,  

מספר החדר יעודכן בלוח האלקטרוני בכניסה לבניין

נקודות זכות:

25 נקודות לסמסטר

במהלך השנה על הלומדים להכין ניתוח של שני  מקרים שיהוו 25% מהציון הסופי

שכר לימוד:

2,500 ₪ לסמסטר

פתיחת הקורס וקיומו מותנים בהשתתפות 20 לומדים לפחות

 

 
 
 

 

 

הקורס לא ייפתח השנה

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive