קורס חדש בציטולוגיה

לימודי תעודה בציטולוגיה

   
 

סילבוס להורדה

מרכזי הקורס:

פרופ' איריס ברשק

ד"ר מיכאל שוימר, ד"ר איגנט שוורץ

מטרות הלימודים:

לאפשר מסגרת למידה לציטוסקרינרים. ההוראה תתבצע על ידי רופאים מומחים בפתולוגיה עם תת-התמקצעות

בציטולוגיה ובתחומים רלבנטיים בפתולוגיה וכן על ידי מנהלי מעבדה ויחידה. מסגרת הלימוד כוללת הוראה פרונטלית,

שעות מעבדה, הדרכה וחונכות אישית וביקורים ביחידות לציטולוגיה.

 
 

ידיעות נוספות בנושא

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive