סדרי בחינות

התכנית ללימודי "בוגר בריפוי בעיסוק" (B.O.T )

 

סדרי בחינות

תאריכי הבחינות למועדי א' ו-ב' מתפרסמים באתר בית הספר.

 

סדרי בחינות מיוחדים

על מנת לקבל אישור לסידורים מיוחדים נדרש הסטודנט להמציא אישורים רפואיים עדכניים (במקרה של בעיה רפואית), אישור מהשרות הפסיכולוגי או המרכז ליעוץ לימודי ומקצועי בדקאנט הסטודנטים (במקרה של לקויי למידה). 

תלמיד שקיבל תוספת זמן על בסיס המלצות מדקאנט הסטודנטים, זכאי לתוספת של 15 דקות עבור כל שעת בחינה.

עקב רשימת המתנה ארוכה בדקאנט הסטודנטים, מומלץ לפנות לאבחון מוקדם ככל האפשר.

 

סטודנטיות בהריון: לסטודנטית בהריון אישור יציאה חריגה לשירותים במהלך הבחינה. בנוסף, תינתן לבחינה תוספת זמן של 30 דקות.

 

עולים חדשים: עולים חדשים (נמצאים בארץ לא יותר מחמש שנים שקדמו למועד הבחינה), זכאים לתוספת של חצי שעה לזמן של הבחינה.

 

תלמידים אשר שפת הלימוד בבתי הספר בהם למדו איננה עברית, יקבלו תוספת של רבע שעה על כל שעה בכל בחינה סופית. תוספת זו תינתן בשלוש השנים הראשונות ללימודיהם האקדמיים.

 

 

מועדים מיוחדים לבחינות

סטודנטים המשרתים במילואים: סטודנט שעקב שירות מילואים פעיל (בהתאם לקריטריונים המפורטים בנהלי האוניברסיטה) נבצר ממנו להשתתף בבחינה (מועד א' או ב'), יהיה זכאי למועד מיוחד.

 

סטודנטיות בהריון: סטודנטית בהריון שמצבה לא מאפשר לגשת לבחינה (כולל סטודנטית הנמצאת בשמירת הריון או בטיפולי פוריות) תיבחן במועד ב' ואם יהיה צורך, זכאית למועד נוסף. הסטודנטית תידרש להמציא אישור רפואי.

מועד מיוחד לסטודנטיות שלאחר לידה: סטודנטית שילדה ונעדרה מבחינות שהתקיימו במשך 14 שבועות מיום הלידה, תהיה זכאית למועד מיוחד.

 

בקשות למועדים מיוחדים עקב מקרים מיוחדים, כגון מחלה, אשפוז או מקרה אסון, תובאנה בפני ועדת התלמידים. יש להביא אישור רפואי מיד עם החזרה ללימודים (עד שבעה ימים) .

לא יתקבלו אישורים רטרואקטיבים.

לא יקבע מועד מיוחד לשיפור ציון חיובי.

 תלמידים שאושר להם מועד מיוחד, יבחנו במועד א' של השנה העוקבת.

 

תקנון בחינות

מומלץ על כל סטודנט להשתתף בכל הבחינות במועד א'. הבחינה במועד ב' תהיה במידת האפשר, באותה מתכונת של מועד א'.

מועד ב' יתקיים כעבור שבועיים לפחות לאחר פרסום הציונים של מועד א'.

 הציון במועד ב' הוא הציון הקובע

היעדרות מאחד המועדים אינה מקנה זכות למועד נוסף (פרט למקרים כפי שמפורט בתקנון סדרי בחינות מיוחדים)

 

בחינה משולבת ממספר מרכיבים: אם הבחינה משולבת ממספר חלקים (מעשית, מעבדה או בכתב), על התלמיד לקבל ציון עובר (60) בכל אחד מחלקי הבחינה.

 

שיפור ציון בחינה: תלמיד לתואר ראשון רשאי לשפר ציון בחינה במועד שני באותה שנת לימודים, ובתנאי שיודיע על כך מראש. יש להירשם לשיפור ציון חיובי, דרך "מידע אישי לתלמיד" עד 10 ימים לפני מועד הבחינה. תלמיד המעונין לשפר ציון בחינה או חלקי בחינה ייגש לבחינה במועדים הרגילים באותה שנה. הציון האחרון יהיה הציון הקובע. לא ייקבע מועד מיוחד לשיפור ציון. אין אפשרות לשפר ציון לאחר קבלת אישור זכאות לתואר.

 

ערעור על ציון בחינה

אם בעקבות ערעור תתברר שאלה כשגויה, יתוקנו ציוני כל התלמידים ויפורסמו שנית.

לאחר הבחינה, יתקיים מפגש חשיפה בו יוכלו לעיין בבחינה. העיון יעשה בנוכחות איש סגל/ משגיח. ניתן להביא למפגש ספרי לימוד.

אין להעתיק שאלות בחינה או את חלקן, או לבצע כל רישום אחר הקשור לבחינה, מלבד רישום ערעור על גבי הטופס המיועד לכך. אין להכניס פלאפונים למפגש או כל ציוד מחשבי אחר. לא ניתן יהיה להתיעץ עם גורם חיצוני בעת הערעור.

ניתן להגיש ערעור במפגש החשיפה או תוך שבוע מיום פרסום המבחן.

לא יתקבל ערעור בדבר סתירה בין הרישום בשאלון הבחינה לסימון בגיליון התשובות, סימון התשובה בגיליון הוא המחייב.

ניתן לערער פעם אחת בלבד על תוצאות הבחינה. בעקבות הערעור הציון יכול לעלות, לרדת או להישאר ללא שינוי.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>