חברי ועדת עמית כבוד

יו"ר - פרופ'  אהוד גרוסמן

 

חברי הוועדה:

נשיא האוניברסיטה או נציגו

רקטור האוניברסיטה או נציגו

שני נציגי מועצת הפקולטה

 

מרכזת הועדה - גב' עינת סופר

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive