• ראשי
 • חברי ועדת עמית כבוד

  יו"ר - פרופ'  אהוד גרוסמן

   

  חברי הוועדה:

  נשיא האוניברסיטה או נציגו

  רקטור האוניברסיטה או נציגו

  שני נציגי מועצת הפקולטה

   

  מרכזת הועדה - גב' עינת סופר

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive