פרופ' עופר אמיר

 • סגל אקדמי בכיר בחוג למודי הפרעות בתקשורת
חוג למודי הפרעות בתקשורת סגל אקדמי בכיר
פרופ' עופר אמיר
טלפון חיצוני: 03-5349817
פקס: 03-5352868

מידע כללי

פרופ' עופר אמיר הוא קלינאי תקשורת, חוקר ומרצה בחוג להפרעות בתקשורת. הוא כיהן כראש החוג להפרעות בתקשורת באוניברסיטת תל אביב, בין השנים 2014-2017, וכיום הוא איש סגל בכיר בחוג.

פרופ' אמיר עוסק במחקר, הוראה, הדרכה, יעוץ, אבחון וטיפול בשני תחומים עקריים:

 1. הפרעות שטף דיבור, כגון גמגום, דיבור חטוף, קצב דיבור וכד'.
 2. הפרעות קול, כגון: צרידות, אובדן קול, קשיים בהתחלפות הקול וכד'.

פרטים נוספים באתר האישי של פרופ' עופר אמיר: www.oferamir.co.il

Biography

After completing his undergraduate (B.A.) and graduate (M.A.) studies in the Department of Communication Disorders, Tel-Aviv University, Prof. Ofer Amir has earned his doctoral degree (Ph.D.) in Speech and Hearing Science, from the University of Illinois (U.S.A.) in 1998. During the years of 2014-2017 he was the Head of the Department of Communication Disorders at Tel Aviv Universtiy, where he currently teaches, supervises and conducts research.

 

In addition to his academic activities, Prof. Ofer Amir runs a private practice, where he diagnoses and treats people-who-stutter and people with various voice disorders. Prof. Amir also performs volunteer work, as a senior speech-therapist, at the Speech and Hearing Center, and at the Voice Clinic, at the Sheba Medical Center (Tel-Hashomer).

תחומי מחקר

פרופ' עופר אמיר מנהל מחקרים המתמקדים בשני תחומים עקריים: (א) הפרעות קול,   (ב) הפרעות שטף דיבור.

מחקרים אלה מתמקדים,  בין היתר, בתחומים הבאים: 

- זיהוי פתולוגיות על בסיס מאפיינים קוליים,

- שיפוט תפישתי-סובייקטיבי (ע"י מאזינים) של הפרעות קול, הפרעות שטף והפרעות דיבור

- מאפייני קצב הדיבור אצל ילדים, נוער ומבוגרים,

- מאפיינים רגשיים, חברתיים ותקשורתיים של ילדים ובוגרים מגמגמים,

- מאפייני מבנה ופעילות מוחית, ומאפיינים מוטוריים של אנשים מגמגמים בהשוואה לאנשים שוטפים

פרסומים

*Updated: December, 2018

 1. Hall, K.D., Amir, O. & Yairi, E. (1999). A longitudinal investigation of speaking rate in preschool children who stutter. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 42, (6), 1367-1377.
 2. Most, T., Amir, O., & Tobin, Y. (2000). The Hebrew vowel system: Raw and normalized acoustic data. Language and Speech, 43, (3), 295-308.
 3. Kishon-Rabin, L., Amir, O. Vexler, Y. & Zaltz, Y. (2001). Pitch discrimination: Are professional musicians better than non-musicians? Journal of Basic and Clinical Physiology and Pharmacology, 12, (2), 125-143.
 4. Amir, O., Kishon-Rabin, L. & Muchnik C. (2002). The effect of oral contraceptives on voice: Preliminary observations. Journal of Voice, 16, (2), 267-273.
 5. Amir, O. & Yairi, E. (2002). The effect of temporal manipulation on the perception of disfluencies as normal or stuttering. Journal of Communication Disorders, 35, (1), 65-84.
 6. Amir, O. & Ezrati-Vinacour R. (2002). Stuttering in a volatile society – Israel. Perspectives on Communication Disorders and Science in Culturally and Linguistically Diverse Populations, 8, (2), 13-14.
 7. Amir, O. & Shabtai, E. (2002). Public information services in the field of communication disorders: Comparison between teleservice and E-service. Telemedicine Journal and e-Health, 8, (4), 369-375.
 8. Subramanian, A., Yairi, E. & Amir, O. (2003). Second format transition in fluent speech of persistent and recovered preschool children who stutter. Journal of Communication Disorders, 36, (1), 59-75.
 9. Amir, O., Shental, T., Muchnik, C. & Kishon-Rabin, L. (2003). Do oral contraceptives improve voice quality? Limited trial on low-dose formulations. Obstetrics and Gynecology, 101, (4), 773-777.
 10. Amir, O., Amir, N. & Kishon-Rabin, L. (2003). The effect of superior auditory skills on vocal accuracy. Journal of the Acoustical Society of America, 113, (2), 1102-1108.
 11. Ari-Even Roth, D., Amir O., Alaluf, L., Buchsenspanner, S. & Kishon-Rabin, L. (2003). The effect of training on frequency discrimination: Generalization to untrained frequencies and to the untrained ear. Journal of Basic and Clinical Physiology and Pharmacology, 14, (2), 137-150.
 12. Amir, O. (2003). Voice changes during puberty. Seeing voices, 2, 80. (Hebrew).
 13. Amir, O. & Kishon-Rabin, L. (2004). Association between birth control pills and voice quality. Laryngoscope, 114, (6), 1021-1026.
 14. Kishon-Rabin, L., Ari-Even Roth, D., Van Dijk, B., Yinon, T. & Amir O. (2004). Frequency discrimination thresholds: the effect of increment versus decrement detection of frequency. Journal of Basic and Clinical Physiology & Pharmacology, 15, (1), 29-40.
 15. Amir, O. & Biron-Shental, T. (2004). The impact of hormonal fluctuations on female vocal folds. Current Opinion in Otolaryngology & Head and Neck Surgery, 12, (3), 180-184.
 16. Amir, O., Biron-Shental, T., Barer, T. & Tzenker, O. (2005). Different oral contraceptives and voice quality – An observational study. Contraception, 71, (5), 348-352.
 17. Amir, O., Amir, N. & Michaeli, O. (2005). Evaluating the influence of warm-up on singing voice quality using acoustic measures. Journal of Voice, 19, (2), 252-260.
 18. Wolf, M., Primov-Fever, A., Amir, O. & Jedwab, D. (2005). The feasibility of rigid stroboscopy in children. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 69, (8), 1077-1079.
 19. Amir, O., Dukas, M. & Shnaps-Baum, R. (2005). The effect of a “Voice Course” on the voices of people with and without pathologies: Preliminary observations. Logopedics Phoniatrics Vocology, 30, (2), 63-71.
 20. Ezrati-Vinacour, R. & Amir, O. (2005). Stuttering research and treatment around the world: Israel. The ASHA Leader, 10, (14), 8-9.
 21. Manor, Y., Posen, J., Amir, O., Dori, N. & Giladi, N. (2005). A group intervention model for speech and communication skills in patients with Parkinson's disease: Initial observations. Communication Disorders Quarterly, 26, (2), 94-101.
 22. Amir, O., Ashkenazi,O., Leibovitzh, T., Michael, O., Tavor, Y. & Wolf, M. (2006). Applying the Voice Handicap Index (VHI) to dysphonic and non dysphonic Hebrew speakers. Journal of Voice, 20, (2), 318-324.
 23. Amir, O., Tavor, Y., Leibovitzh, T., Ashkenazi, O., Michael, O., Primov-Fever, A. & Wolf, M. (2006). Evaluating the validity of the Voice Handicap Index-10 (VHI-10) among Hebrew speakers. Otolaryngology-Head and Neck Surgery, 135, (4), 603-607.
 24. Amir, O., Biron-Shental, T. & Shabtai, E. (2006). Birth control pills and non-professional voice: Acoustic analyses. Journal of Speech, Language and Hearing Research, 49, (5), 1114-1126.
 25. Amir, N., Michaeli, O. & Amir, O. (2006). Acoustic and Perceptual Assessment of Vibrato Quality of Singing Students. Biomedical Signal Processing and Control, 1, (2), 144-150.
 26. Rochman, D., Diamond, G.M. & Amir, O. (2008). Unresolved anger and sadness: Identifying vocal acoustical correlates. Journal of Counseling Psychology, 55, (4), 505-517.
 27. Amir, O., Wolf, M. & Amir, N. (2009). A clinical comparison between two acoustic analysis softwares: MDVP and Praat. Biomedical Signal Processing and Control, 4, 202-205.
 28. Amir, O., Stern, D. & Cohen, N. (2010). Self reports on voice disorders among yeshiva students and university students. The Israeli Journal of Language, Speech and Hearing Disorders, 29, 11-21 (Hebrew).
 29. Diamond, G.M., Rochman, D. & Amir, O. (2010). Arousing primary vulnerable emotions in the context of unresolved anger: "Speaking about" versus "speaking to". Journal of Counseling Psychology, 57, (4), 402-410.
 30. Ezrati, R., & Amir, O. (2011). Stuttering in early childhood. Israeli Journal of Pediatrics, 75, 37-38 (Hebrew).
 31. Amir, O., & Grinfeld, D. (2011). Articulation rate in childhood and adolescence: Hebrew speakers. Language and Speech, 54, (2), 225-240.
 32. Fischer, J., Semple, S., Fickenscher, G., Jürgens, R., Kruse, E., Heistermann. M. & Amir, O. (2011). Do women’s voices provide cues of the likelihood of ovulation? The importance of sampling regime. PLoS One, 6, (9), e24490.
 33. Amir, O., Engel, M., Shabtai, E., & Amir, N. (2012). Identification of children’s gender and age by listeners. Journal of Voice, 26, (3), 313-321.
 34. Amir, O., Primov-Fever, A., Kushnir, T., Kandelshine-Waldman, O. & Wolf, M. (2013). Evaluating voice charcteristics of first-year acting-students in Israel: Factor analysis. Journal of Voice. 27, (1), 68-77.
 35. Amir, O. & Levine-Yundof, R. (2013). Listeners’ attitude toward people with dysphonia. Journal of Voice. 27, (4), 524.e1-10.
 36. Galili, L., Amir, O. & Gilboa-Schechtman, E. (2013). Acoustic Properties of Dominance and Request Utterances in Social Anxiety. Journal of Social & Clinical Psychology, 32, (6), 651-673.
 37. Rochman, D. & Amir, O. (2013). Examining in-session expressions of emotions with speech/vocal acoustic measures: An introductory guide. Psychotherapy Research, 23, (4), 381-393.
 38. Finkelstein, M. & Amir, O. (2013). Speaking rate among professional newscasters:  Hebrew speakers. Studies in Media and Communication, 1, 131-139.
 39. Primov-Fever, A., Lidor, R., Meckel Y. & Amir, O. (2013). The effect of physical effort on voice characteristics. Folia Phoniatrica et Logopaedica, 65, 288-293.
 40. Gilboa-Schechtman, E., Galili, L., Sahar, Y. & Amir, O. (2014). Being "in" or "out" of the game: Subjective and acoustic reactions to exclusion and popularity in social anxiety. Frontiers in Human Neuroscience. 8, (147), 1-13.
 41. Amir, O., Lebi-Jacob, N. & Harari, O. (2014). The effect of In-Vitro Fertilization treatment on women's voice. Journal of Voice, 28, (4), 518-522.
 42. Amir, N., Amir, O. & Rosenhouse, J. (2014). Colloquial Arabic vowels in Israel: A comparative acoustic study of two dialects. Journal of the Acoustical Society of America, 136, (4), 1895-1907.
 43. Amir, O., Wolf, M., Mick, L., Levi, O. & Primov-Fever, A. (2015). Parents’ evaluations of their Children’s Dysphonia: The Mamas and the Papas. Journal of Voice, 29, (4), 469-475.
 44. Civier, O., Kronfeld-Duenias, V., Amir, O., ezrati-Vinacour, R. & Ben-Shachar, M. (2015). Reduced fractional anisotropy in the anterior corpus callosum is associated with reduced speech fluency in persistent developmental stuttering. Brain and Language, 143, 20-31.
 45. Kronfeld-Duenias, V., Amir, O., Ezrati, R., Civier, O. & Ben-Shachar, M. (2016). The frontal aslant tract underlies speech fluency in persistent developmental stuttering. Brain Structure & Function, 221, 365-381
 46. Halag-Milo, T., Stoppelman, N., Kronfeld-Duenias, V, Civier, O., Amir, O., Ezrati-Vinacour, R. & Ben-Shachar, M. (2016). Beyond production: Brain responses during speech perception in adults who stutter. NeuroImage: Clinical, 11, 328-338.
 47. Amir, O. (2016). Speaking Rate among Adult Hebrew Speakers: A Preliminary Observation. Annals of Behavioural Science, 2, (1), 16: 1-9.
 48. Kronfeld-Duenias,V., Amir, O., Ezrati-Vinacour, R., Civier, O. & Ben-Shachar, M. (2016). Dorsal and ventral language pathways in persistent developmental stuttering. Cortex, 81, 79-92.
 49. Freud, D., Moria, L., Ezrati-Vinacour, R. & Amir, O. (2016). Turn-taking behaviors during interaction with adults-who-stutter. Journal of Developmental and Physical Disabilities, 28, 79-92.
 50. Mansour, J., Amir, O., Sagiv, D., Alon, E. E., Wolf, M. & Primov-Fever, A. (in press). The accuracy of pre-op rigid stroboscopy in the evaluation of voice disorders in children. Journal of Voice.
 51. Aharonson, V., Aharonson, E., Raichlin, Levi, K., Sotzianu, A., Amir, O. & Ovadia-Blechman, Z. (2017). A real-time phoneme counting algorithm and application for speech rate monitoring. Journal of Fluency Disorders, 51, 60-68.
 52. Kronfeld-Duenias, V., Amir, O., Ezrati-Vinacour, R., Civier, O., & Ben-Shachar, M. (2017). The dorsal language pathways in stuttering: Response to commentary. Cortex, 90, 169-172. doi: 10.1016/j.cortex.2017.01.026.
 53. Freud, D., Kichin-Brin, M., Ezrati-Vinacour, R., Roziner, I. & Amir, O. (2017). The relationship between the experience of stuttering and demographic characteristics of adults who stutter. Journal of Fluency Disorders, 52, 53-63.
 54. Lipschitz, N., Wolf, M., Amir, O., Sagiv, D. & Primov-Fever, A. (2017). Thyroid chondroplasty: Smoothing the thyroid cartilage— A retrospective study of thyroid chondroplasty for feminine neck appearance. International Journal of Transgenderism, 18, (4), 389-394.
 55. Kronfeld-Duenias, V., Civier, O., Amir, O., Ezrati-Vinacour, R. & Ben-Shachar, M. (2017). White matter pathways in persistent developmental stuttering: Lessons from tractography. Journal of Fluency Disorders, 55, 68-83.
 56. Freud, D., Ezrati-Vinacour & Amir, O. (2018). Speech rate adjustment of adults during conversation. Journal of Fluency Disorders, 57, 1-10.
 57. Amir, O., Shapira, Y., Mick, L. & Yaruss, J. S. (2018). The Speech Efficiency Score (SES): A time-domain measure of speech fluency. Journal of Fluency Disorders, 58, 61-69.
 58. Amir, O., Marroushi-Marrawi, A., Primov-Fever, A. & Freud D. (in press). The prevalence of self-reported voice disorders in Israel. Journal of Voice.
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive