אודות ועדת בית חיות

מטרות הוועדה:

הוועדה אחראית לקבוע מדיניות ונהלים להפעלת בתי החיות וה- SPF של הפקולטה לרפואה, וכן דנה בבעיות הנוצרות במהלך הפעלתם.

 

נוהל עבודת הוועדה:

הוועדה נפגשת פעם בחודש, דנה בנושאים המועלים ע"י חברי הוועדה או ראשה.

 

מי רשאי לפנות לוועדה:

כל אחד מחברי הסגל המשתמשים במתקנים אלה.

 

דרך הפניה:

לאחד מחברי הוועדה

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive