• ראשי
 • אודות ועדת בית חיות

  מטרות הוועדה:

  הוועדה אחראית לקבוע מדיניות ונהלים להפעלת בתי החיות וה- SPF של הפקולטה לרפואה, וכן דנה בבעיות הנוצרות במהלך הפעלתם.

   

  נוהל עבודת הוועדה:

  הוועדה נפגשת פעם בחודש, דנה בנושאים המועלים ע"י חברי הוועדה או ראשה.

   

  מי רשאי לפנות לוועדה:

  כל אחד מחברי הסגל המשתמשים במתקנים אלה.

   

  דרך הפניה:

  לאחד מחברי הוועדה

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive