• ראשי
 • הוועדה להוגנות מגדרית

  מטרות: הוועדה מטפלת בגיבוש עקרונות ופעולות לקידום הוגנות מגדרית בפקולטה לרפואה, עבור הסגל והתלמידים.

   

  נוהל עבודה: הוועדה מתכנסת אחת לחודשיים לטיפול וקידום ההוגנות המגדרית בפקולטה.

   

  מי רשאי לפנות לוועדה: כל חבר/ת סגל או סטודנט/ית שזיהו נושא מגדרי שיש להתייחס אליו בפקולטה.

   

  דרך הפניה: מכתב בדוא"ל ליו"ר הוועדה פרופ' צביה בר-נוי: sivia@tauex.tau.ac.il

   

   

  מתווה להשלמת התנסויות קליניות בעקבות הריון או לידה >>>

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive