הוועדה להוגנות מגדרית

מטרות: הוועדה מטפלת בגיבוש עקרונות ופעולות לקידום הוגנות מגדרית בפקולטה לרפואה, עבור הסגל והתלמידים.

 

נוהל עבודה: הוועדה מתכנסת אחת לחודשיים לטיפול וקידום ההוגנות המגדרית בפקולטה.

 

מי רשאי לפנות לוועדה: כל חבר/ת סגל או סטודנט/ית שזיהו נושא מגדרי שיש להתייחס אליו בפקולטה.

 

דרך הפניה: מכתב בדוא"ל ליו"ר הוועדה פרופ' צביה בר-נוי: sivia@tauex.tau.ac.il

 

 

מתווה להשלמת התנסויות קליניות בעקבות הריון או לידה >>>

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive