מידע לוועדות המקצועיות

עבודת הוועדה המקצועיות

 

> הנחיות לאיסוף חוות דעת

 

> פרסומים בכתבי עת אלקטרוניים

 

> חוות דעת שמתקבלות ב- Email

 

> מבנה דו"ח ועדה מקצועית

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive