קורס קיץ 2019: איכות בשרותי בריאות: טיפול ממוקד מטופל וחוית הטיפול (0158.1160)

איכות בשרותי בריאות: טיפול ממוקד מטופל וחוית הטיפול

שם הקורס בעברית:

Healthcare Quality: Patient Centered Care and Patient Experience

שם הקורס באנגלית:

0158.1160

מספר קורס:

2 שעות סמסטריאליות (ש"ס)

היקף הקורס:

עברית

שפת ההוראה בקורס:

ד"ר רונן רוזנבלום (אוניברסיטת הרווארד)

ד"ר אייל צימליכמן (אוניברסיטת תל-אביב)

ד"ר ענת עקה-זוהר (מכבי שירותי בריאות, ישראל)

מרכזי הקורס:

יפורסם

עוזרת הוראה:

7-11.07.2019 / 14:00-18:30

מועדי הקורס:

יפורסם

מקום הקורס:

12.07.2019 / 09:00-11:00

מועד הבחינה:

ללא

דרישות קדם:

להורדת הסילבוס לחצ/י כאן

סילבוס הקורס:

ההרשמה פתוחה

מצב הרשמה:

בשנים האחרונות הפכה חוויית המטופל והצבתו במרכז, למרכיב מוביל בשיח של מערכות הבריאות בארץ ובעולם. שיח זה מדגיש את החשיבות של צרכי המטופל ושילובם בתהליך קבלת ההחלטות. ממצאים מחקריים מראים כי יישום גישה זו מוביל לשביעות רצון גבוהה של מטופלים, שיפור בתוצאים קליניים, עלייה ביעילות שירותי הבריאות ועוד. אי לכך, פועלים כיום ארגוני בריאות רבים ברחבי העולם לאמץ גישה זו.

במסגרת קורס מרוכז זה נציג:​

  1. מאפייני המפתח של איכות בשירות בריאות, גישת הצבת המטופל במרכז וחווית המטופל.
  2. השלכות של הצבת המטופל במרכז על מערכת הבריאות ועל המטופל עצמו.
  3. תיאור מצב נוכחי של מערכת הבריאות, כולל: צרכים קיימים, אתגרים והזדמנויות לשיפור.
  4. תפקיד הרופאים ובעלי מקצועות אחרים במערכת הבריאות באימוץ גישת הצבת המטופל במרכז ושיפור חווית המטופל.

​​במהלך הקורס נלמד גם:

  1. לאמוד ולמדוד את חווית המטופל.
  2. לבצע מחקרים המציבים את המטופל במרכז.
  3. ​להשתמש בכלים טכנולוגיים להגברת טיפול ממוקד מטופל, העצמת המטופל, הפעלת המטופל בתהליך קבלת ההחלטות והגברת קבלת החלטות משותפת.
  4. גישות חדשניות ויישום של פרקטיקות מבוססות עובדות על מנת לקדם את חווית המטופל במערכים שונים של מערכת הבריאות ולקדם תרבות של הצבת המטופל במרכז. 

הקורס ישתמש בשילוב של הרצאות, דיונים ועבודה בקבוצות קטנות עם דוגמאות מהמציאות היומיומית.​

תיאור הקורס:

בוגרי הקורס אשר יעמדו בהצלחה בדרישות הלימודים, לרבות השתתפות בתרגילים ומבחן מסכם (בציון 60 לפחות), יהיו זכאים ל - 2 נקודות זכות אקדמיות. משתתפים אשר לא יהיו מעוניינים בנקודות זכות, לא יחויבו לגשת לבחינה ויקבלו תעודת השתתפות.

דרישות הקורס:

 

 

 

 

מרכזי הקורס:

ד"ר רונן רוזנבלום (PhD, MPH)

מנהל, היחידה לחדשנות רפואית וטכנולוגית, בית הספר לרפואה, אוניברסיטת הרווארד.

ד"ר אייל צימליכמן (MD)

סגן מנהל המרכז הרפואי המשולב ואחראי תחום האיכות, מרכז רפואי ע"ש חיים שיבא, תל-השומר 

ד"ר ענת עקה - זוהר (BSN, MPH, PhD)

ראש מערך האיכות והערכה, חטיבת הבריאות, מכבי שירותי בריאות

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive