אודות ועדת בטיחות

מטרות הוועדה:

וועדת הבטיחות של הפקולטה לרפואה מורכבת מנציגי העובדים בחוגים השונים, נאמני בטיחות ומנהלי מעבדות העוסקים בפעילות זו בנוסף לתפקידם המרכזי במעבדה.  כמו כן ממוני בטיחות ומנהל יחידת הבטיחות האוניברסיטאית.

 

פעילות ומטרות וועדת הבטיחות בפקולטה לרפואה:

  • הנחיה והדרכת עובדי ותלמידי סגל הפקולטה בנושאי הבטיחות ומעקב אחר ביצוע
  • מפגשי בטיחות, התכנסות ודיווח ישיבות (לפחות שמונה פעמים בשנה)
  • פיקוח על עמידת סגל הפקולטה בתקנות ובנהלים החוקיים בתחום הבטיחות
  • ביצוע בקורות ובחינת דוחות שונים ממקורות פנימיים וחיצוניים
  • טיפול בפניות ובתלונות של עובדים וסטודנטים בנושאי בטיחות וגהות
  • תחקור תאונות עבודה וכמעט תאונות ומתן המלצות על אמצעים למניעתן
  • המלצות על מהלכי אכיפה הנחוצים לדעתה על מנת לעמוד בדרישות החוק והתקנות הרלוונטיות
  • ארגון פעילויות כגון הדרכות ימי עיון לסגל החוקרים והסטודנטים
  • השתלמויות לנאמני הבטיחות לצורך התאמת כללי הבטיחות למעבדות מהיקף הפעילות בפקולטה
  • ריענון קידום ועדכון נושאי הבטיחות והגהות התעסוקתית

 

מי רשאי לפנות לוועדה: כל סגל הפקולטה (חוקר סטודנט ועובדי מנהלה) רשאי לפנות לנאמן הבטיחות של החוג ו/או לממונה הבטיחות של הפקולטה ופנייתו או תלונתו מדווחת ליו"ר וועדת הבטיחות.

 

דרך הפנייה:

לממונה בטיחות פקולטטית - יעל גוב בדוא"ל:   govyael@post.tau.ac.il

ליו"ר ועדת בטיחות – פרופ' אילנה לוטן בדוא"ל: ilotan@post.tau.ac.il

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive