• ראשי
 • מטרות התכנית

  לימודים לקראת תואר "בוגר אוניברסיטה" (B.A) לאחיות ולאחים מוסמכים

   

  ראש התכנית - ד"ר סמיון מלניקוב

  מזכירת התכנית - נעמי עידן, טל': 03-6409659

  קבלת תלמידים בימים א'-ה', בין השעות 13:00-09:00

   

   

  מטרות הלימודים

   

  מטרת התכנית היא להקנות לאחיות ואחים מוסמכים חינוך, אשר ישלים את הכשרתם בעשייה סיעודית, במינהל ובחינוך לסיעוד.

   

  התכנית מרחיבה את היסודות המדעיים עליהם מושתתים העשייה הסיעודית, ההוראה, הפיקוח והניהול, ומשמשת בסיס ללימודים לקראת תארים אקדמיים נוספים.

   

   

  צפוי שהמשלים את תכנית הלימודים לתואר "בוגר אוניברסיטה" יהיה מסוגל:

  1. להשתמש בגישות מחקר שיטתיות לבעיות טיפול סיעודי, שירותי סיעוד וחינוך לסיעוד.
  2. לתכנן, לספק ולהעריך טיפול סיעודי כולל, המבוסס על עקרונות מדעיים והניתן ליחידים, למשפחות ולקבוצות במתקני אישפוז ובקהילה.
  3. להורות, להדריך ולכוון את המטופלים והלוקחים חלק בטיפול סיעודי (כולל משפחות, תלמידים ועובדים שונים) בקידום הבריאות ובשימורה.
  4. ליטול חלק, כעובד פרופסיונלי, יחד עם חברי דיסציפלינות קרובות בקידום הטיפול והבריאות.
  5. ליזום ולתרום לשיפור איכות העשייה הסיעודית הניתנת לחברה על-ידי אנשי מקצוע.
  6. להמשיך בהתפתחות מקצועית ולהבטיח את קידום מקצוע הסיעוד על-ידי לימוד עצמי וחינוך פורמלי.

   

  משך ומסלול לימודים

   

  התכנית היא בהיקף של 62 ש"ס, במשך 4 סמסטרים, ובתשלום של 200% שכר לימוד. בכל מקרה, על התלמיד לסיים את לימודיו לתואר ראשון תוך תקופה שלא תעלה על חמש שנים (כולל הפסקת לימודים).

   

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive