הגשת הצעת מחקר - תואר שלישי

הצעת המחקר לעבודת הדוקטורט תוגש לאחר שנה מתחילת לימודי הדוקטורט.

ככלל, שינוי בהרכב המנחים של תלמידים יתאפשר רק עד שלב אישור הצעת המחקר.

 

אופן הגשת הצעת המחקר:

 • אורך הצעת המחקר לא יעלה על 10 עמודים, והתוצאות הראשוניות עד 5 עמודים בלבד 
  רווח בין השורות של לפחות 1.5, כאשר גודל הגופן (font) אינו פחות מ-12 נקודות, 4A..    כמו כן, אין להגיש הצעת מחקר מהודקת.

 • דף השער יכלול תאריך הגשת הצעת המחקר, החוג אליו משתייך התלמיד, נושא העבודה בעברית ובאנגלית, שם התלמיד, תעודת זהות של התלמיד, שם המנחה וחתימתו. אם יש יותר ממנחה אחד, יש להחתים את 2 המנחים.

  אם ההצעה מוגשת לאחר תיקון, יש לציין על דף השער את תאריך ההגשה הראשון ואת תאריך ההגשה של ההצעה המתוקנת. 

 • יש לצרף טופס אישור מנחה להצעת המחקר

 • רשימה של חברי סגל המומלצים לכהן בוועדה המלווה  (או בוועדת הכשירות כאשר מדובר בתלמידים במסלול הישיר). והיה ולא צורפה המלצה, לא ידונו בוועדה היחידתית בתיק התלמיד

 • יש לצרף אישור ועדת הלסינקי ובנוסף, אישור ועדת אתיקה אוניברסיטאית   (על המנחים להגיש בקשה לאישור ועדת אתיקה אוני'  )

 • יש לצרף אישור הוועדה לפיקוח על ניסויים בבעלי חיים. ( לסטודנטים שעובדים עם בע"ח )

 • תלמידים בתחומי מקצועות הבריאות, יצרפו את תעודת ה - GCP להצעת המחקר בעת ההגשה בעותק אחד למדרשה ולדוא"ל הנ"ל

 • יש לצרף עמודים  7 ו - 8 בלבד של  תקנון ניגוד עניינים

החומרים הנ"ל יוגשו בעותק אחד למדרשה וכן לדוא"ל.

 

אם ביצוע המחקר מחייב ניסויים בבני אדם או בחומרים אשר מקורם בבני אדם או ניסויים בבעלי חיים, יוגש נספח להצעת המחקר הנוגע לכל אחת מארבעת האפשרויות המפורטות להלן:

1. אם סבור התלמיד שאין צורך באישור ועדת הלסינקי, הוא ינמק זאת בנספח להצעה.

2. אם העבודה טעונה אישור ועדת הלסינקי, יציג התלמיד לוועדה אישור ועדת אתיקה אוניברסיטאית וגם אישור ועדת הלסינקי של בית-חולים בו מתבצע המחקר כולו או חלקו.

3. אם ביצוע המחקר דורש ניסויים בבעלי חיים יצורף להצעת המחקר אישור של הוועדה לפיקוח על ניסויים בבעלי חיים, המאשר שימוש בבעלי חיים בניסויים המוצעים, כולל אישור על השתתפות בקורס "עקרונות השימוש בחיות מעבדה במחקר ביורפואי".

ללא נספח זה לא ניתן יהיה לאשר סופית את הצעת המחקר.

 

 פרטים נוספים על מבנה ותוכן הצעת המחקר >>

 

 

ועדה מלווה

לאחר הגשת הצעת המחקר לוועדה היחידתית, תמונה לתלמיד ועדה מלוה המורכבת משני בוחנים, הבקיאים בתחום ובנושא בו עוסק המחקר. על התלמיד להציג בפני חברי הוועדה מלווה את תכנית המחקר שלו לדוקטורט. יש להכין מצגת לקראת מפגש זה. כמו כן, המנחה נדרש להשתתף במפגש זה.

הבוחנים יעריכו את מהות המחקר, מטרתו, היקפו, הרקע המדעי, הגישות והשיטות הניסיוניות וכן את הממצאים הראשוניים שהניב המחקר. אם מצאו את ההצעה כמתאימה ליעדה ככתבה וכלשונה במתכונתה הראשונית, או בגרסתה לאחר הכנסת תיקונים בהתאם להנחייתם, תאושר ההצעה.  

הבוחנים ישמשו כחברי וועדה מלווה (יו"ר וחבר), בהנחה שיוכלו לעבוד כצוות מייעץ עם המנחים. תוספת זו למערך הנחיית התלמיד באה להרחיב, לחזק ולהעלות את סיכויי הצלחתו של התלמיד והמחקר.

תלמיד שלב א' שמילא אחר דרישות תכנית הלימודים ( השלמת קורסי החובה ), והוועדה המלווה והיחידתית אישרו את הצעת המחקר שהגיש, יתקבל כתלמיד שלב ב'. 

 

* עם הגשת תכנית מחקר מקוצרת לכשירות או עבודת מחקר שקולת תזה לתואר שני לוועדה היחידתית, תמונה לתלמיד וועדת כשירות ( מועמדים למחקר או תלמידים במסלול MD/PhD ).

עם הגשת הצעת המחקר לועדה היחידתית תמונה ועדה מלוה, באופן זהה לתלמידי המסלול הרגיל. לעיתים חברי ועדת הכשירות ישארו חברי הועדה המלוה.  

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>