ועדת הכשירות

למועמדים למסלול הישיר לדוקטורט ולתלמידים במסלול המשולב M.D./Ph.D  תמונה ועדת כשירות אשר תבחן אותם לפני מעברם לשלב א'. ועדת הכשירות תמשיך ללוות את התלמיד כוועדה מלווה או תוחלף, בהתאם להחלטת הוועדה היחידתית לתלמידי מחקר. בחינת הכשירות תיערך בעל-פה, תבדוק את ידיעותיו של המועמד בתחום התמחותו, ותקיף נושאים הקשורים לתכנית המחקר המוצעת, ולמגוון הקורסים בהם השתתף המועמד במסגרת לימודיו.

על התלמיד במסלול ישיר  (כולל תלמידי  (M.D./ Ph.D להגיש לוועדה היחידתית לתלמידי מחקר תוכנית כשירות שהינה תכנית מחקר מקוצרת (עד 3 עמודים), בנושא המחקר העתידי שלו - שתכלול מטרות ושיטות עבודה אשר ישמשו את הבוחנים למקד את נושא הבחינה. על תכנית המחקר לכלול כותרת בעברית ובאנגלית.

יש לצרף המלצת המנחה וחוות דעתו המפורטת על כישורי התלמיד ואפשרויות הרחבת נושא מחקרו לביצוע עבודת הדוקטורט, ולהמליץ על  מספר חברי סגל היכולים לכהן בוועדת הכשירות. 

 

יש להגיש את תכנית המחקר המקוצרת ( תכנית כשירות ) ואת טופס הערכת מנחה לתכנית כשירות :
1. לדוא"ל : rkali@tauex.tau.ac.il
2. למזכירות המדרשה ( עותק מודפס )

 

תכנית זו תוגש לדיון בוועדה היחידתית לתלמידי מחקר, שתיבחן את הישגי התלמיד בשנת לימודיו הראשונה ואת תקציר המחקר.

בסמכות הוועדה להחליט: 

1. לדחות את ההמלצה לצרף את התלמיד למסלול הישיר. במקרה זה, יוכל המועמד לקבל את התואר "מוסמך אוניברסיטה", לאחר שישלים את הדרישות המחייבות לתואר זה. 

2. למנות לתלמיד ועדת כשירות. 

 

נוהל בחינת כשירות

המנחה ימליץ לוועדה היחידתית שמות בוחנים בתחום המחקר, מתוך האוניברסיטה. הוועדה תתחשב בבקשות המנחה, אולם לא מחויבת לקבלן. כמו כן, רשאי המנחה לבקש להימנע מלמנות חבר סגל מסוים כבוחן בוועדת הכשירות.

הוועדה היחידתית תמנה את חברי ועדת הכשירות שתכלול 2 חברים, כשלפחות אחד מהם אינו נמנה על חברי הסגל של החוג אליו משתייך המועמד, ותודיע לתלמיד, למנחה ולחברי הוועדה על מינוי ועדת הכשירות.  

במבחן כשירות לצורך מעבר שלב, יש באפשרותם של מנחי התלמיד להשתתף במבחן , אך לא בדיון הסופי. 

הבחינה תתקיים לא יאוחר מחודש ממועד מינוי ועדת הכשירות, התלמיד יתאם ויודיע על מועד. 

ועדת הכשירות תבחן את כישורי המועמד ותעביר המלצתה לוועדה היחידתית.

עבר התלמיד בהצלחה את "בחינת הכשירות" - יתקבל כתלמיד שלב א'. 

לא הצליח ב"בחינת הכשירות" - ייחשבו לימודיו במסגרת המסלול הישיר לדוקטורט כחלק מלימודיו לתואר מוסמך.   

 

מטרות בחינת הכשירות

  • לבחון אם תכנית המחקר המוצעת מתאימה לתואר השלישי.
  • לבחון את שליטתו של הסטודנט בנושא המחקר ובנושאים הקרובים.
  • לבחון את שליטתו של הסטודנט בכלים מחקריים ושיטות מחקר רלוונטיות.
  • לבחון את התאמתו של הסטודנט לביצוע עבודה מחקרית ברמה הנדרשת. 

 

מהלך הבחינה

הבחינה תכלול שני חלקים:

  • הצגת נושא המחקר המתוכנן ע"י הסטודנט.
  • חברי הוועדה יציגו שאלות על תוכנית המחקר וכן על נושאים הקשורים לתחום המחקר. 

במבחן כשירות לצורך מעבר שלב, חברי ועדת כשירות ינהלו את המפגש והמנחה ישתתף כמשקיף פסיבי בלבד. במבחן כשירות לצורך קבלה לדוקטורט במסלול הישיר, אין המנחה משתתף במפגש !

 

החלטות אפשריות של ועדת הכשירות

בתום הבחינה, שלא בנוכחות המנחה והתלמיד, יסכמו חברי ועדת הכשירות את מסקנותיהם:

  • לאשר את המשך לימודי התלמיד ואת עבודת המחקר לפי התוכנית המוצעת.
  • להורות על הגשת תכנית חדשה ועריכת בחינה שניה.
  • לאשר את המשך עבודת המחקר, לאחר מילוי התנאים המבוקשים והמפורטים בחוות דעתם.
  • להפסיק או לפסול את המשך לימודי התלמיד במסלול הישיר לקראת התואר השלישי.

חברי ועדת הכשירות יחליטו אם להמשיך וללוות את התלמיד כוועדה מלווה. 

 

מועמד שעמד בהצלחה בבחינת הכשירות (בציון 90 לפחות) יתקבל כתלמיד שלב א'. 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>