• ראשי
 • משרות אקדמיות פנויות

  Faculty Position: Steyer School of Health Professions Department of Occupational Therapy (2019-2)

  היחידה המציעה: בית הספר למקצועות הבריאות
  מעמד משרה: אקדמי | היקף משרה: 100% | מועד אחרון להגשה: 31/03/2019
  מיועד ל: Steyer School of Health Professions, Department of Occupational Therapy
  תיאור התפקיד:

  Successful candidates are expected to establish and lead a research laboratory, initiate and lead innovative research, supervise postgraduate students combined with teaching and departmental activities.

   

  Nomination will be according to Tel Aviv University procedure, pending the discretion and approval by the proper academic instances. The academic rank will be determined according to the candidate's qualifications.

   

  דרישות המשרה:

  The Department of Occupational Therapy at Tel Aviv University seeks an outstanding candidate to fill a full time tenure-track faculty position.

   

  Candidates should hold a Ph.D. and have completed a post-doctoral fellowship and research relevant topics to occupational therapy

   

  Priority will be given to candidates -

  • who are occupational therapists
  • who have research experience and publications since completion of their PhD
  • have published papers in peer review and high ranked journals
  • teaching experience

   

   

  Deadline for submission: 31/3/2019

   

  Applicants should submit:

  • A curriculum vitae with a list of publications, according to the university format*
  • A brief summary of their research experience including: past projects, current studies (including unpublished research) and proposed research program
  • A short description of possible topics that the candidate may teach in the Department of occupational therapy
  • Three letters of reference** which should be sent directly by referees to: relis@tauex.tau.ac.il

   

  Applications should be submitted by e-mail to: relis@tauex.tau.ac.il

  Applications from manpower companies will not be accepted.

  Candidates will be selected according to their academic skills, professional experience and the department's needs.

  The University is not obligated to accept any offer.

   

  * As indicated at:  https://med.tau.ac.il/Instructions-for-submiting-CV

  ** Letters from the PhD mentor and post-doctoral supervisor are required.

  קול קורא: משרת סגל אקדמי לפקולטה לרפואה, החוג לריפוי בעיסוק, בבית הספר למקצועות הבריאות, לשנת הלימודים תש"פ (1.10.2019) (2019-1)

  היחידה המציעה: בית הספר למקצועות הבריאות
  מעמד משרה: אקדמי | היקף משרה: 100% | מועד אחרון להגשה: 31/03/2019
  מיועד ל: סגל אקדמי לבית הספר למקצועות הבריאות
  תיאור התפקיד:

  על המועמד/ת יהיה להקים מעבדת מחקר, ליזום ולהוביל תכניות מחקר חדשניות ולהנחות תלמידים לתארים מתקדמים בנוסף למעורבות והוראה בחוג.

  המשרה היא תקנית, במסלול אשר עשוי להקנות קביעות בתום תקופת הניסיון בהתאם לנהלי האוניברסיטה. היקף משרה: 100%.

   

   

  דרישות המשרה:

  המשרה פתוחה למועמדים בעלי תואר PhD בוגרי בתר דוקטורט, אשר חוקרים תחומים רלוונטיים לריפוי בעיסוק

  • עדיפות למרפאים בעיסוק בהכשרתם
  • בעלי ניסיון מחקרי מוכח לאחר קבלת התואר דוקטור
  • יכולת מוכחת בביצוע מחקר עצמאי ופרסומים בכתבי עת מובילים ושפיטים
  • עדיפות לבעלי ניסיון בהוראה אקדמית 

   

   

  הליכי המינוי של המועמד/ת ייעשו בהתאם לנוהלי המינויים הנהוגים באוניברסיטה, בכפוף לאישור המוסדות האקדמיים המוסמכים ולפי שיקול דעתם. הדרגה האקדמית תיקבע על פי כישוריו/ה של המועמד/ת.

   

  יש לשלוח קורות חיים במתכונת הנדרשת*, רשימת פרסומים מדעיים, מסמך קצר המסכם את הפעילות המחקרית עד כה ותוכנית מחקר עתידית, וכן, מסמך קצר המפרט את תחומי ההוראה בהם יוכל המועמד/ת להשתלב בהתייחס לתחומי ההוראה הנלמדים במסגרת החוג לריפוי בעיסוק.

  על המועמד/ת לבקש מ-3 ממליצים** לשלוח ישירות מכתבי המלצה ליו"ר ועדת החיפוש של ביה"ס למקצועות הבריאות באמצעות דוא"ל: relis@tauex.tau.ac.il

   לא יתקבלו קורות חיים דרך חברות השמה, אלא בפניה ישירה בלבד.

   המועד האחרון להגשת המועמדות: 31.3.2019

  תיק מועמדות יוגש בדוא"ל לכתובת: relis@tauex.tau.ac.il

  * כמצוין בלינק: https://med.tau.ac.il/Instructions-for-submiting-CV

  ** המכתבים יישלחו ממנחה הדוקטורט ותקופת הבתר דוקטורט (בהתאם לרקע האישי) וממליצים נוספים

  ההצעה מיועדת למועמדים ללא כל אפליה על בסיס מין, לאום או מוצא. המשרה תאויש בהתאם לכישורים האקדמיים, ניסיון מקצועי והתאמתה לצרכי החוג.

  אין האוניברסיטה מחויבת לקבל הצעה כלשהי.

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive