• ראשי
 • משרות אקדמיות פנויות

  Department of Physiotherapy Faculty Position (2-2017)

  היחידה המציעה: בית הספר למקצועות הבריאות
  מעמד משרה: אקדמי | היקף משרה: 100% | מועד אחרון להגשה: 30/06/2017
  מיועד ל: לעובדים זמניים-ארעיים המועסקים באוניברסיטה ומועמדים חיצוניים.

  The Department of Physiotherapy at Tel Aviv University seeks an outstanding candidate for a tenure-track faculty position.

  The position is available beginning October 2017.

   

  Candidates should be physiotherapists, hold a PhD degree and a Post-doctoral training.

  Priority to candidates holding a PhD in Medical or Life sciences.

  Priority to candidates with teaching experience.

   

  The candidate will be required to establish a research laboratory in the fields relevant to physiotherapy and to instruct graduate and doctoral students in the research.

   

   

  Nomination will be according to University procedures.

  The academic rank will be determined according to candidate's qualifications.

   

  Deadline for applications is June 30, 2017.

   

  דרישות המשרה:

  Applicants should submit:

  1. A curriculum vitae with list of publications, according to the university format*

  2. A summary of their research experience (should not exceed 3 pages) including: past projects, current (including unpublished work) and proposed research programs

  3. Three letters of reference** which should be sent directly by referees to: relis@tauex.tau.ac.il


  Candidates will be selected according to their academic excellence, professional experience and the department's academic needs. The University is not obligated to accept any offer.

   

  * As specified at: med.tau.ac.il/Academic-staff-PhD

  ** Preference for a letter from the candidate's PhD and post-doctoral mentor

   

   

   

  משרת סגל בכיר בחוג לפיזיותרפיה לשנת הלימודים תשע"ח (1-2017)

  היחידה המציעה: בית הספר למקצועות הבריאות
  מעמד משרה: אקדמי | היקף משרה: 100% | מועד אחרון להגשה: 30/06/2017

  המשרה פתוחה למועמדים שהינם פיזיותרפיסטים בהכשרתם, בעלי תואר Ph.D., ובוגרי בתר-דוקטורט.

  עדיפות תינתן למועמדים בעלי PhD במדעי הרפואה והטבע.

  עדיפות תינתן למועמדים עם ניסיון בהוראה.

  על המועמד/ת יהיה להקים מעבדת מחקר בתחומים הרלוונטיים לפיזיותרפיה ולהנחות סטודנטים לתואר שני ושלישי במחקר.

   

  המשרה היא תקנית, במסלול המקנה קביעות בתום תקופת הניסיון בהתאם לנהלי האוניברסיטה.

  היקף משרה: 100%.

   

  ההעסקה תתחיל בשנת הלימודים תשע"ח (1.10.2017).

  דרישות המשרה:

  הליכי המינוי של המועמד/ת ייעשו בהתאם לנוהלי המינויים הנהוגים באוניברסיטה, בכפוף לאישור המוסדות האקדמיים המוסמכים ולפי שיקול דעתם. הדרגה האקדמית תיקבע על פי כישוריו/ה של המועמד/ת.

   

  יש לשלוח קורות חיים במתכונת הנדרשת*, רשימת פרסומים מדעיים ותוכנית מחקר עתידית.

  על המועמד/ת לבקש מ-3 ממליצים** לשלוח ישירות מכתבי המלצה ליו"ר ועדת החיפוש של ביה"ס למקצועות הבריאות באמצעות דוא"ל: relis@tauex.tau.ac.il

   

  לא יתקבלו קורות חיים דרך חברות השמה, אלה בפניה ישירה בלבד.

   

  המועד האחרון להגשת המועמדות: 30.6.2017

   

   

  * כמצויין ב- med.tau.ac.il/Academic-staff-PhD

  ** יש לצרף מכתב המלצה ממנחה הדוקטורט ותקופת התר דוקטורט

   

   

  ההצעה מיועדת למועמדים ללא כל אפליה על בסיס מין, לאום או מוצא. המועמד ייבחר בהתאם לכישוריו האקדמיים, ניסיונו המקצועי והתאמתו לצרכי החוג.

  אין האוניברסיטה מחויבת לקבל הצעה כלשהי.

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  Developed by
  UI/UX Basch_Interactive