משרות אקדמיות פנויות

Faculty Position at the Department of Nursing, School of Health Professions, Faculty of Medicine (For the academic year of 2021-2022) (2021-10)

היחידה המציעה: בית הספר למקצועות הבריאות
מעמד משרה: אקדמי | היקף משרה: 100% | מועד אחרון להגשה: 10/06/2021
מיועד ל: Ph.D. and RN (Registered Nurse) degrees. Priority will be given to candidates who have completed a post-doctoral fellowship in relevant areas.
תיאור התפקיד:

 

The Department of Nursing at Tel Aviv University seeks outstanding candidates to fill a full time senior tenure-track faculty position. Priority will be given to post-doctorates. Once accepted, the successful candidate is expected to initiate and lead innovative research projects, submit grant proposals, supervise graduate students combined with teaching and department activities.

 

Priority research areas: women's health, pediatrics, oncology, diabetes or emergency nursing.

 

Nomination will be according to Tel Aviv University policy and procedure, pending the discretion and approval by the relevant academic authorities. The academic rank will be determined according to the candidate's qualifications and achievements. The position is available beginning October 2021.

דרישות המשרה:

78

Candidates must hold Ph.D. and RN (Registered Nurse) degrees.

 

Additional requirements include:

 • Publications in peer reviewed leading journals.
 • Proven ability to conduct independent research.
 • Priority for academic teaching experience.
 • Priority for experience in supervising graduate students in research projects.

 

Applicants should submit:

 • A curriculum vitae with a list of publications, according to the university format
 • A brief summary of their research experience including: past projects, current studies (including unpublished research) and proposed future research plans
 • A short description of possible topics that the candidate may teach at the Department of Nursing
 • Three letters of reference** which should be sent directly by referees to: relis@tauex.tau.ac.il

 

Applications should be submitted by e-mail to: relis@tauex.tau.ac.il

 

 

Applications from manpower companies will not be accepted.

Candidates will be selected according to their academic skills, professional experience and the department's needs.

The University is not obligated to accept any offer.

 

As indicated on the Faculty's website:

 

 (*) CV format. List of publication arranged according to the instructions

 (**) Letters from the Ph.D. and Post-doctoral mentors are mandatory

משרת סגל אקדמי בכיר בחוג לסיעוד בפקולטה לרפואה, לסמסטר א' תשפ"ב (2021-9)

היחידה המציעה: בית הספר למקצועות הבריאות
מעמד משרה: אקדמי | היקף משרה: 100% | מועד אחרון להגשה: 10/06/2021
מיועד ל: המשרה מיועדת למועמדים אחים ואחיות מוסמכים בעלי תואר Ph.D .
תיאור התפקיד:

78

החוג לסיעוד באוניברסיטת תל אביב מחפש מועמד.ת בהתאם לדרישות התפקיד. עדיפות תינתן לבוגרי בתר-דוקטורט. מקבל.ת המשרה יידרש ליזום ולהוביל תכניות מחקר חדשניות, להגיש הצעות למענקי מחקר ולהנחות תלמידים לתארים מתקדמים בנוסף למעורבות בעשייה ובהוראה בחוג.

 

עדיפות מחקרית בתחומים: נשים, ילדים, אונקולוגיה, סוכרת או סיעוד ברפואה דחופה.

 

הליכי המינוי של המועמד.ת ייעשו בהתאם לנוהלי המינויים הנהוגים באוניברסיטה, בכפוף לאישור המוסדות האקדמיים המוסמכים ולפי שיקול דעתם. הדרגה האקדמית תיקבע על פי כישורי המועמד.ת.

 

המשרה היא תקנית, במסלול אשר עשוי להקנות קביעות בתום תקופת הניסיון בהתאם לנהלי האוניברסיטה. היקף משרה: 100%. המשרה המוצעת היא לאוקטובר .2021

דרישות המשרה:

 

המשרה פתוחה לאחים ואחיות מוסמכים, בעלי תואר Ph.D. עם המשך ניסיון מחקרי מוכח לאחר קבלת התואר דוקטור. דרישות נוספות כוללות:

 • פרסומים בכתבי עת מובילים ושפיטים
 • יכולת מוכחת בביצוע מחקר עצמאי
 • עדיפות לבעלי ניסיון בהנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים
 • עדיפות לבעלי ניסיון בהוראה אקדמית.

 

 

יש לשלוח קורות חיים במתכונת הנדרשת, רשימת פרסומים מדעיים, מסמך קצר המסכם את הפעילות המחקרית עד כה ותוכנית מחקר עתידית, וכן מסמך קצר המפרט את תחומי ההוראה בהם יוכל המועמד.ת להשתלב בהתייחס לתחומי ההוראה הנלמדים במסגרת החוג לסיעוד.

 

על המועמד.ת לבקש מ-3 ממליצים** לשלוח ישירות מכתבי המלצה ליו"ר ועדת החיפוש של ביה"ס למקצועות הבריאות באמצעות דוא"ל  relis@tauex.tau.ac.il

 

לא יתקבלו קורות חיים דרך חברות השמה, אלא בפניה ישירה בלבד.

 

תיק מועמדות יוגש בדוא"ל לכתובת  relis@tauex.tau.ac.il

* בהתאם לפורמט הבא ועל פי ההנחיות להכנת רשימת הפרסומים

** המכתבים יישלחו ממנחה הדוקטורט, תקופת הבתר דוקטורט (בהתאם לרקע האישי) וממליצים נוספים

 

 

Senior Faculty Position at the Sackler Faculty of Medicine (For the academic year of 2021-2022) (2021-8)

היחידה המציעה: בית הספר לבריאות הציבור
מעמד משרה: אקדמי | היקף משרה: 100% | מועד אחרון להגשה: 01/06/2021
מיועד ל: PhD degree in Public Health, Epidemiology and Preventive Medicine and / or Management (or related fields of study) with post-doctoral fellowship in relevant areas.
תיאור התפקיד:

 

The School of Public Health seeks outstanding candidates to fill a full time senior tenure-track faculty position. Candidate should possess solid and proven knowledge in emergency and disaster management, specifically in the following areas: crisis management, resilience, population coping and control, and decision making under uncertain circumstances.

 

The successful candidate will be required to initiate and lead innovative research projects, collaborate with colleagues, supervise graduate students and take part in teaching at the School of Public Health and the Faculty of Medicine, as well as other department activities.

 

Nominations will be according to Tel Aviv University policy and procedure, pending the discretion and approval by the relevant academic authorities. The academic rank will be determined according to the candidate's qualifications and achievements.

דרישות המשרה:

78

Candidates must hold a PhD degree in public health, epidemiology and preventive medicine and / or management (or related fields of study) with postdoctoral fellowship in relevant areas of the position.

 

 • Demonstrated ability to conduct independent research through publications in peer-reviewed leading journals.
 • Excellence in research.
 • Hands-on experience in planning public policies in the field of emergencies.
 • Strong teaching skills in both English and Hebrew.

 

Applicants should submit:

 • Curriculum vitae with a list of publications, according to the University format, as indicated
 • List of publications.
 • A brief summary (up to three pages) summarizing the research activity to date.
 • Future research initiatives.
 • A short description of possible topics that the candidate may teach at the School of Public Health and the Faculty of Medicine.
 • Three letters of reference from the Ph.D. and Post-doctoral mentors, as well as another recommender, sent directly from the referee addressed to Professor Yariv Gerber, head of the School of Public Health  and Search Committee.

 

 

Letters from the Ph.D. and Post-doctoral mentors are mandatory

 

 

Applicants and  letters of reference should be sent  to: spiegelr@tauex.tau.ac.il  

 

Candidates will be selected according to their academic skills, professional experience and the School's needs.

The University is not obligated to accept any offer.

 

סגל אקדמי בכיר בפקולטה לרפואה לשנת תשפ"ב (2021-7)

היחידה המציעה: בית הספר לבריאות הציבור
מעמד משרה: אקדמי | היקף משרה: 100% | מועד אחרון להגשה: 01/06/2021
מיועד ל: תואר Ph.D בבריאות הציבור, אפידמיולוגיה ורפואה מונעת ו/או ניהול או מינהל עסקים (או תחומי דעת נלווים) עם הכשרה בתר-דוקטורית בתחום המועמדות.
תיאור התפקיד:

בית הספר לבריאות הציבור, הפועל במסגרת הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר באוניברסיטת תל אביב, מחפש מועמדות ומועמדים מצוינים לקליטה כסגל אקדמי בכיר בדרגת מרצה, מרצה בכיר או פרופסור חבר. המשרה היא תקנית ועשויה להוביל למעמד של קביעות בתום תקופת ניסיון. ההתמחות הנדרשת היא בניהול מצבי חירום ואסון. בפרט, תישקלנה מועמדויות בתחומים הבאים: ניהול מצבי משבר, חוסן, התמודדות אוכלוסייה ומערכות שליטה עם מצבי חירום וקבלת החלטות בתנאי אי-ודאות.

 

מקבלי המשרה יידרשו ליזום ולהוביל תכניות מחקר חדשניות, לשתף פעולה עם עמיתים, להנחות תלמידי תואר שני ושלישי ולקחת חלק בהוראה בבית הספר לבריאות הציבור ובפקולטה לרפואה.

 

הליכי המינוי של המועמדים ייעשו בהתאם לנוהלי המינויים הנהוגים באוניברסיטה, בכפוף לאישור המוסדות האקדמיים המוסמכים ולפי שיקול דעתם. הדרגה האקדמית בעת הקליטה תקבע על פי הישגיהם של המועמדים.

דרישות המשרה:

תואר Ph.D בבריאות הציבור, אפידמיולוגיה ורפואה מונעת ו/או ניהול או מינהל עסקים (או תחומי דעת נלווים) עם הכשרה בתר-דוקטורית בתחום המועמדות, יכולת מוכחת בביצוע מחקר עצמאי באמצעות פרסומים בכתבי עת אקדמיים שפיטים מובילים, מצוינות במחקר, ניסיון מעשי בגיבוש מדיניות ציבורית בתחום החירום ויכולת הוראה טובה באנגלית ובעברית. 

 

על המועמד/ת  להמציא:

 • קורות חיים בהתאם להנחיות באתר הפקולטה
 • רשימת פרסומים
 • מסמך קצר (עד 3 עמודים) המסכם את הפעילות המחקרית עד כה
 • תכניות מחקר עתידיות
 • מסמך קצר המפרט את תחומי ההוראה בהם יוכל המועמד/ת  להשתלב בהתייחס לתחומי ההוראה הנלמדים במסגרת ביה"ס לבריאות הציבור והפקולטה לרפואה
 • שלושה מכתבי המלצה אשר יישלחו על פי בקשת המועמד/ת מהמנחה לדוקטורט, המנחה לפוסט דוקטורט וממליץ נוסף, ישירות לפרופ' יריב גרבר, ראש בית הספר לבריאות הציבור. 

 

תיק המועמדות ומכתבי ההמלצה יוגשו בדוא"ל לכתובת: spiegelr@tauex.tau.ac.il

Senior Faculty Position at the Sackler Faculty of Medicine (For the academic year of 2021-2022) (2021-6)

היחידה המציעה: בית הספר לבריאות הציבור
מעמד משרה: אקדמי | היקף משרה: 100% | מועד אחרון להגשה: 01/06/2021
מיועד ל: PhD degree in health systems management, public health (or related fields of study), economy or engineering with post-doctoral fellowship in relevant areas of the position
תיאור התפקיד:

The School of Public Health seeks outstanding candidates to fill a full time senior tenure-track faculty position. The required specialization is health systems management and/or health economics. Particularly, the following areas will be evaluated: health economics, quality and risk management, health insurance, health policy and health services management.

 

The successful candidate will be required to initiate and lead innovative research projects, collaborate with colleagues, supervise graduate students and take part in teaching at the School of Public Health and the Faculty of Medicine, as well as other department activities.

 

Nominations will be according to Tel Aviv University policy and procedure, pending the discretion and approval by the relevant academic authorities. The academic rank will be determined according to the candidate's qualifications and achievements

דרישות המשרה:

Candidates must hold a PhD degree in health systems management, public health (or related fields of study), economy or engineering with post-doctoral fellowship in relevant areas of the position.

 

 • Demonstrated ability to conduct independent research through publications in peer-reviewed leading journals.
 • Excellence in research.
 • Strong teaching skills.

 

 

Applicants should submit:

 • Curriculum vitae with a list of publications, according to the University format, as indicated
 • List of publications.
 • A brief summary (up to three pages) summarizing the research activity to date.
 • Future research initiatives.
 • A short description of possible topics that the candidate may teach at the School of Public Health and the Faculty of Medicine.
 • Three letters of reference from the Ph.D. and Post-doctoral mentors, as well as another recommender, sent directly from the referee addressed to Professor Yariv Gerber, head of the School of Public Health  and Search Committee.

 

 

Letters from the Ph.D. and Post-doctoral mentors are mandatory

 

 

Applicants and  letters of reference should be sent  to: spiegelr@tauex.tau.ac.il  

 

Candidates will be selected according to their academic skills, professional experience and the School's needs. The University is not obligated to accept any offer.

 

סגל אקדמי בכיר בפקולטה לרפואה לשנת תשפ"ב (2021-5)

היחידה המציעה: בית הספר לבריאות הציבור
מעמד משרה: אקדמי | היקף משרה: 100% | מועד אחרון להגשה: 01/06/2021
מיועד ל: תואר Ph.D. במנהל מערכות בריאות, ניהול או מנהל עסקים, בריאות הציבור (או תחום דעת נלווה), כלכלה או הנדסה עם השתלמות בתר-דוקטורית בתחום המועמדות
תיאור התפקיד:

בית הספר לבריאות הציבור, הפועל במסגרת הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר באוניברסיטת תל אביב, מחפש מועמדות ומועמדים מצוינים לקליטה כסגל אקדמי בכיר בדרגת מרצה, מרצה בכיר או פרופסור חבר. המשרה היא תקנית ועשויה להוביל למעמד של קביעות בתום תקופת ניסיון. ההתמחות הנדרשת היא במנהל מערכות בריאות ו/או כלכלת בריאות. בפרט, תישקלנה מועמדויות בתחומים הבאים: כלכלת בריאות, איכות וניהול סיכונים, ביטוחי בריאות, מדיניות בריאות וניהול שירותי בריאות.   

 

מקבלי המשרה יידרשו ליזום ולהוביל תכניות מחקר חדשניות, לשתף פעולה עם עמיתים, להנחות תלמידי תואר שני ושלישי ולקחת חלק בהוראה בבית הספר לבריאות הציבור ובפקולטה לרפואה.

 

הליכי המינוי של המועמדים ייעשו בהתאם לנוהלי המינויים הנהוגים באוניברסיטה, בכפוף לאישור המוסדות האקדמיים המוסמכים ולפי שיקול דעתם. הדרגה האקדמית בעת הקליטה תיקבע על פי הישגיהם של המועמדים.

 

המשרה היא תקנית, במסלול אשר עשוי להקנות קביעות בתום תקופת הניסיון בהתאם לנהלי האוניברסיטה. היקף משרה: 100%. המשרה המוצעת היא לאוקטובר 2021

 

דרישות המשרה:

תואר Ph.D. במנהל מערכות בריאות, ניהול או מנהל עסקים, בריאות הציבור (או תחום דעת נלווה), כלכלה או הנדסה עם השתלמות בתר-דוקטורית בתחום המועמדות, יכולת מוכחת בביצוע מחקר עצמאי באמצעות פרסומים בכתבי עת אקדמיים שפיטים מובילים, מצוינות במחקר ויכולת הוראה טובה.

 

על המועמד/ת  להמציא:

 • קורות חיים בהתאם להנחיות באתר הפקולטה
 • רשימת פרסומים
 • מסמך קצר (עד 3 עמודים) המסכם את הפעילות המחקרית עד כה
 • תכניות מחקר עתידיות
 • מסמך קצר המפרט את תחומי ההוראה בהם יוכל המועמד/ת  להשתלב בהתייחס לתחומי ההוראה הנלמדים במסגרת ביה"ס לבריאות הציבור והפקולטה לרפואה
 • שלושה מכתבי המלצה אשר יישלחו על פי בקשת המועמד/ת מהמנחה לדוקטורט, המנחה לפוסט דוקטורט וממליץ נוסף, ישירות לפרופ' יריב גרבר, ראש בית הספר לבריאות הציבור. 

 

תיק המועמדות ומכתבי ההמלצה יוגשו בדוא"ל לכתובת: spiegelr@tauex.tau.ac.il

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive