• ראשי
 • משרות אקדמיות פנויות

  סגל אקדמי לפקולטה לרפואה לשנת תשע"ט (2018-3)

  היחידה המציעה: בית הספר לרפואה
  מעמד משרה: אקדמי | היקף משרה: 100% | מועד אחרון להגשה: 15/07/2018
  מיועד ל: סגל אקדמי לפקולטה לרפואה לשנת תשע"ט
  תיאור התפקיד:

  היחידה המציעה: בית הספר לרפואה ומכון סילבן אדמס לספורט

  מעמד משרה: תקני | היקף משרה: 100% | מועד אחרון להגשה:  15.7.2018

  בית הספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב מחפש מועמדות ומועמדים מצוינים בכל הדרגות האקדמיות. המשרה היא תקנית ועשויה להוביל למעמד של קביעות בתום תקופת הניסיון.

  מקבלי המשרה יידרשו ליזום ולהוביל תכניות מחקר חדשניות, לשתף פעולה עם עמיתים, להנחות תלמידי תואר שני ושלישי ולקחת חלק בהוראה.

  תחומי ההתמחות כוללים: מדעי הספורט והאימון, ספורט יישומי, אנטומיה, פיזיולוגיה ופרמקולוגיה.

  הליכי המינוי של המועמדים ייעשו בהתאם לנוהלי המינויים הנהוגים באוניברסיטה, בכפוף לאישור המוסדות האקדמיים המוסמכים ולפי שיקול דעתם. הדרגה האקדמית תיקבע על פי כישוריהם של המועמדים. ההצעה מיועדת למועמדים ללא כל אפליה על בסיס מין, לאום או מוצא. היא תאויש בהתאם לכישורי המועמדים המתאימים וצורכי

  בית הספר. אין האוניברסיטה מחויבת לקבל הצעה כלשהי.

  דרישות המשרה:

  תואר Ph.D ו\או, M.D, עדיפות תינתן לבעלי הכשרה בתר-דוקטורנטית, בנושאים אקדמיים רלוונטיים לתחומי ההתמחות הנדרשים. יכולת מוכחת בביצוע מחקר עצמאי באמצעות פרסומים בכתבי עת אקדמיים מובילים ושפיטים, יכולת הוראה טובה.

   

  על המועמד/ת  להמציא: קורות חיים בהתאם  להנחיות באתר הפקולטה (*) ; רשימת פרסומים; מסמך קצר (עד 3 עמודים) המסכם את הפעילות המחקרית עד כה; תכניות מחקר עתידיות; מסמך קצר המפרט את תחומי ההוראה בהם יוכל המועמד/ת  להשתלב בהתייחס לתחומי ההוראה הנלמדים במסגרת הפקולטה לרפואה;

  3 מכתבי המלצה אשר יישלחו על פי בקשת המועמד/ת מהמנחה לדוקטורט, המנחה לפוסט דוקטורט (בהתאם למועמד) וממליץ נוסף,  ישירות לפרופ' רינה רוזין-ארבספלד, יו"ר ועדת חיפוש:

  תיק המועמדות ומכתבי ההמלצה יוגשו בדוא"ל לכתובת: medisearch@post.tau.ac.il

  (*) https://med.tau.ac.il/Instructions-for-submiting-CV

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive