• ראשי
 • משרות אקדמיות פנויות

  Faculty Positions at The Maurice and Gabriela Goldschleger School of Dental Medicine (2018-7)

  היחידה המציעה: בית הספר לרפואת שיניים
  מעמד משרה: אקדמי | היקף משרה: 100% | מועד אחרון להגשה: 01/12/2018
  מיועד ל: Faculty Positions at The Maurice and Gabriela Goldschleger School of Dental Medicine
  תיאור התפקיד:

  The Maurice and Gabriela Goldschleger School of Dental Medicine at Tel Aviv University, seeks outstanding candidates to fill tenure-track faculty positions at the level of Lecturer, Senior Lecturer/Assistant Professor, and Associate Professor. The candidate should hold a PhD degree and post-doctoral training in the biomedical sciences. Successful candidates are expected to carry out independent competitive research programs, combined with high level teaching in the School of Dental Medicine.

   

  Areas of expertise include, but are not limited to: Stem cell biology, Bio-nanotechnology, Cell biology, Biophysics, Bioengineering, Pharmacology, Biochemistry, Microbiology and Immunology. Research experience in cell biology, inflammation and immunology will be considered as an advantage.

   

  Procedures for appointing candidates will be in accordance with the University's appointment procedures. The academic level will be determined according to the qualifications of the candidates. The proposal is intended for candidates without discrimination on the basis of gender, nationality or origin. The position will be provided according to the qualifications of the appropriate candidates and the needs of the school.

  דרישות המשרה:

  Applicants should submit:

   (1) Curriculum vitae with list of publications, according to the University format

  https://med.tau.ac.il/Instructions-for-submiting-CV

   (2) Research summary (not exceeding 3 pages) including: past projects, current (unpublished work) and future research programs,

   (3) teaching statement based on syllabi published in:

   http://med.tau.ac.il/School-of-Dental-Medicine

  (4) 3 letters of reference (letters from PhD mentor and post-doctoral mentor are mandatory) should be sent directly by the referee to: tbrosh@tauex.tau.ac.il  

  and addressed to:
  Prof. Tamar Brosh
  Chair, Department of Oral Biology
  Goldschleger School of Dental Medicine
  Tel Aviv University
  Tel Aviv 6997801
  Israel
   

  גיוס סגל אקדמי לבית הספר לרפואת שיניים, אוניברסיטת תל-אביב (2018-6)

  היחידה המציעה: בית הספר לרפואת שיניים
  מעמד משרה: אקדמי | היקף משרה: 100% | מועד אחרון להגשה: 01/12/2018
  מיועד ל: סגל אקדמי לבית הספר לרפואת שיניים, אוניברסיטת תל-אביב
  תיאור התפקיד:

  בית הספר לרפואת שיניים בפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר באוניברסיטת תל אביב מחפש מועמדים מצטיינים למשרה אקדמית בדרגות של מרצה, מרצה בכיר/Assistant Professor ופרופסור חבר. המועמדים חייב להיות בעלי תואר PhD ופוסט-דוקטוראט במדעים ביו-רפואיים. מקבלי המשרה יידרשו ליזום ולהוביל תכניות מחקר עצמאיות ותחרותיות יחד עם הוראה מצויינת בביה"ס לרפואת שיניים.

  תחומי המומחיות כוללים אך, אינם מוגבלים לנושאים הבאים: ביולוגיה של תאי גזע, ננו-טכנולוגיה, ביולוגיה של התא, ביופיסיקה, הנדסה ביו-רפואית, פרמקולוגיה, ביוכימיה, מיקרוביולוגיה ואימונולוגיה. ניסיון מחקרי בנושאי ביולוגיה של התא, דלקת ואימונולוגיה – יחשב כיתרון.

  הליכי המינוי של המועמדים ייעשו בהתאם לנוהלי המינויים הנהוגים באוניברסיטה. הדרגה האקדמית תיקבע על פי כישוריהם של המועמדים. ההצעה מיועדת למועמדים ללא כל אפליה על בסיס מין, לאום או מוצא. המשרה  תאויש בהתאם לכישורי המועמדים המתאימים וצורכי בית הספר.

  דרישות המשרה:

  על המועמדים להמציא:

  1. קורות חיים ורשימת פרסומים עפ"י המתכונת הנדרשת באוניברסיטה. https://med.tau.ac.il/Instructions-for-submiting-CV

  2. מסמך קצר (עד 3 עמודים) המסכם את הפעילות המחקרית עד כה, מחקרים נוכחיים (שעדיין אינם מפורסמים) ותוכניות מחקר עתידיות.

  3. מסמך קצר המפרט את תחומי ההוראה בהם יוכל המועמד להשתלב בהתבסס על הקורסים בביה"ס לרפואת שיניים http://med.tau.ac.il/School-of-Dental-Medicine.

  4. שלושה מכתבי המלצה (חובה מכתבים מהמנחה של עבודת הדוקטוראט והמנחה בפוסט דוקטוראט) שישלחו ישירות ע"י הממליצים אל:

  tbrosh@tauex.tau.ac.il עבור:

  פרופ' תמר ברוש

  ראשת המחלקה לביולוגיה אורלית

  ביה"ס לרפואת שיניים

  אוניברסיטת תל אביב

  תל אביב 6997801

   

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive