משרות אקדמיות פנויות

Department of Nursing Faculty Position (For the academic year of 2020-2021) (2020-4)

היחידה המציעה: בית הספר למקצועות הבריאות
מעמד משרה: אקדמי | היקף משרה: 100% | מועד אחרון להגשה: 31/07/2020
מיועד ל: המשרה מיועדת לכל עובדי אוניברסיטת תל אביב ולמועמדים חיצוניים, גברים ונשים כאחד. במסגרת מדיניות האוניברסיטה לעידוד גיוון תעסוקתי, ניתנת עדיפות למועמדים העונים על דרישות התפקיד ומשתייכים לאוכלוסיות אלו: בני מיעוטים, חרדים, יוצאי העדה האתיופית ומועמדים עם מוגבלות.
תיאור התפקיד:

The Department of Nursing at Tel Aviv University seeks an outstanding candidate to fill a full time tenure-track faculty position.

 

Successful candidates are expected to carry out independent research programs, combined with high level teaching.

דרישות המשרה:

Candidates should hold RN (Registered Nurse) and PhD degrees and have publications in peer reviewed leading journals, published after the completion of their PhD, thus showing their ability to conduct independent research. 

Priority will be given to post-doctorates.

Priority research areas: geriatrics, women's health, pediatrics, oncology or emergency nursing

 

Nomination will be according to Tel Aviv University policy and procedures, pending the discretion and approval by the proper academic instances. The academic rank will be determined according to the candidate's qualifications and achievements.

Deadline for submission: 31 July, 2020

Applicants should submit:

  • A curriculum vitae including  a list of publications, according to the university format*
  • A brief summary of their research experience including: past projects, current studies (including unpublished research) and proposed research program
  • A short description of possible topics that the candidate may teach in the Department of Nursing
  • Three letters of reference** which should be sent by referees directly to: relis@tauex.tau.ac.il

Applications should be submitted by e-mail to: relis@tauex.tau.ac.il

Applications from manpower companies will not be accepted.

All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to religion, sex, gender identity, national origin or any other characteristic protected by law. Candidates will be selected according to their academic skills, professional experience and the department's needs.

The University is not obligated to accept any offer.

משרת סגל בכיר בחוג לסיעוד, בית הספר למקצועות הבריאות לסמסטר ב' שנת הלימודים תשפ"א (1.1.2021) (2020-3)

היחידה המציעה: בית הספר למקצועות הבריאות
מעמד משרה: אקדמי | היקף משרה: 100% | מועד אחרון להגשה: 31/07/2020
מיועד ל: אחים ואחיות מוסמכים, בעלי תואר Ph.D. עם המשך ניסיון מחקרי מוכח לאחר קבלת התואר דוקטור, יכולת מוכחת בביצוע מחקר עצמאי באמצעות פרסומים בכתבי עת מובילים ושפיטים ויכולת הוראה טובה. עדיפות תינתן לבוגרי בתר-דוקטורט. עדיפות מחקרית בתחומים: גריאטריה, נשים, ילדים,
תיאור התפקיד:

מקבל המשרה יידרש ליזום ולהוביל תכניות מחקר חדשניות, לשתף פעולה עם עמיתים, להנחות תלמידי תארים מתקדמים וללמד במגוון תכניות הלימוד בחוג לסיעוד.

המשרה היא תקנית, במסלול אשר עשוי להקנות קביעות בתום תקופת הניסיון בהתאם לנהלי האוניברסיטה.

היקף משרה: 100%.

דרישות המשרה:

המשרה פתוחה למועמדים אחים ואחיות מוסמכים, בעלי תואר Ph.D. עם המשך ניסיון מחקרי מוכח לאחר קבלת התואר דוקטור, יכולת מוכחת בביצוע מחקר עצמאי באמצעות פרסומים בכתבי עת מובילים ושפיטים ויכולת הוראה טובה. עדיפות תינתן לבוגרי בתר-דוקטורט.

 

הליכי המינוי של המועמד/ת יתבצעו בהתאם לנוהלי המינויים הנהוגים באוניברסיטה, בכפוף לאישור המוסדות האקדמיים המוסמכים ולפי שיקול דעתם. הדרגה האקדמית תיקבע על פי כישוריו/ה של המועמד/ת.

 

יש לשלוח קורות חיים כולל רשימת פרסומים מדעיים במתכונת הנדרשת,  מסמך קצר המסכם את הפעילות המחקרית עד כה ותוכנית מחקר עתידית, וכן, מסמך קצר המפרט את תחומי ההוראה בהם יוכל המועמד/ת להשתלב בהתייחס לתחומי ההוראה הנלמדים במסגרת החוג לסיעוד.

על המועמד/ת לבקש מ-3 ממליצים** מכתבי המלצה שיישלחו ישירות ליו"ר ועדת החיפוש של ביה"ס למקצועות הבריאות

באמצעות דוא"ל: relis@tauex.tau.ac.il

 

לא יתקבלו קורות חיים דרך חברות השמה, אלא בפניה ישירה בלבד.

 

המועד האחרון להגשת המועמדות: 31.7.2020

תיק מועמדות יוגש בדוא"ל לכתובת: relis@tauex.tau.ac.il

 

 

 

** המכתבים יישלחו ממנחה הדוקטורט ותקופת הבתר דוקטורט (בהתאם לרקע האישי) וממליצים נוספים

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive