• ראשי
 • משרות אקדמיות פנויות

  משרת סגל אקדמי לפקולטה לרפואה בית הספר למקצועות הבריאות לשנת הלימודים תש"פ (2018-2)

  היחידה המציעה: בית הספר למקצועות הבריאות
  מעמד משרה: אקדמי | היקף משרה: 100% | מועד אחרון להגשה: 30/06/2018
  מיועד ל: משרת סגל אקדמי לפקולטה לרפואה בית הספר למקצועות הבריאות לשנת הלימודים תש"פ
  תיאור התפקיד:

  היחידה המציעה: החוג לסיעוד, בית הספר למקצועות הבריאות

  המשרה פתוחה למועמדים בעלי תואר Ph.D. עם המשך ניסיון מחקרי מוכח לאחר קבלת התואר דוקטור, יכולת מוכחת בביצוע מחקר עצמאי באמצעות פרסומים בכתבי עת מובילים ושפיטים ויכולת הוראה טובה. עדיפות תינתן לאחים ואחיות מוסמכים ולבוגרי בתר-דוקטורט.

  עדיפות מחקרית בתחומים: גריאטריה, נשים ומיילדות, סוציולוגיה/פסיכולוגיה של הבריאות, ילדים, אונקולוגיה, סוכרת, סיעוד בקהילה.

   

  מקבלי המשרה יידרשו ליזום ולהוביל תכניות מחקר חדשניות, לשתף פעולה עם עמיתים, להנחות תלמידי תארים מתקדמים וללמד במגוון תכניות הלימוד בחוג לסיעוד.

  המשרה היא תקנית, במסלול אשר עשוי להקנות קביעות בתום תקופת הניסיון בהתאם לנהלי האוניברסיטה.

   היקף משרה: 100%.

   

  הליכי המינוי של המועמד/ת ייעשו בהתאם לנוהלי המינויים הנהוגים באוניברסיטה, בכפוף לאישור המוסדות האקדמיים המוסמכים ולפי שיקול דעתם. הדרגה האקדמית תיקבע על פי כישוריו/ה של המועמד/ת.

   

  דרישות המשרה:

  יש לשלוח קורות חיים במתכונת הנדרשת*, רשימת פרסומים מדעיים, מסמך קצר המסכם את הפעילות המחקרית עד כה ותוכנית מחקר עתידית, וכן, מסמך קצר המפרט את תחומי ההוראה בהם יוכל המועמד/ת להשתלב בהתייחס לתחומי ההוראה הנלמדים במסגרת החוג לסיעוד.

  על המועמד/ת לבקש מ-3 ממליצים** לשלוח ישירות מכתבי המלצה ליו"ר ועדת החיפוש של ביה"ס למקצועות הבריאות

  באמצעות דוא"ל: relis@tauex.tau.ac.il

   

  לא יתקבלו קורות חיים דרך חברות השמה, אלא בפניה ישירה בלבד.

   

   

  המועד האחרון להגשת המועמדות: 30.6.18

  תיק מועמדות יוגש בדוא"ל לכתובת: relis@tauex.tau.ac.il

   

   

  * כמצוין ב- https://med.tau.ac.il/Instructions-for-submiting-CV

   

  ** המכתבים יישלחו ממנחה הדוקטורט ותקופת הבתר דוקטורט (בהתאם לרקע האישי) וממליצים נוספים

   

  ההצעה מיועדת למועמדים ללא כל אפליה על בסיס מין, לאום או מוצא. המשרה תאויש בהתאם לכישורים האקדמיים, ניסיון מקצועי והתאמתה לצרכי החוג.

  אין האוניברסיטה מחויבת לקבל הצעה כלשהי.

  סגל אקדמי לפקולטה לרפואה לשנת תשע"ט (2018-1)

  היחידה המציעה: הפקולטה לרפואה
  מעמד משרה: אקדמי | היקף משרה: 100% | מועד אחרון להגשה: 01/06/2018
  מיועד ל: סגל אקדמי לפקולטה לרפואה לשנת תשע"ט
  תיאור התפקיד:

  היחידה המציעה: בית הספר לבריאות הציבור

  מעמד משרה: תקני | היקף משרה: 100% | מועד אחרון להגשה:  01.06.2018.

  בית הספר לבריאות הציבור, הפועל במסגרת הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר באוניברסיטת תל אביב, מחפש מועמדות ומועמדים מצוינים בכל הדרגות האקדמיות. המשרה היא תקנית ועשויה להוביל למעמד של קביעות בתום תקופת ניסיון. ההתמחות הנדרשת היא בתחומי בריאות הציבור ו/או אפידמיולוגיה. בפרט, תישקלנה מועמדויות בתחומים הבאים: אפידמיולוגיה גנטית, אפידמיולוגיה של התזונה, אם וילד, כלכלת בריאות ומדיניות בריאות, ובריאות תעסוקתית וסביבתית .

  מקבלי המשרה יידרשו ליזום ולהוביל תכניות מחקר חדשניות, לשתף פעולה עם עמיתים, להנחות תלמידי תואר שני ושלישי ולקחת חלק בהוראה.

   

  הליכי המינוי של המועמדים ייעשו בהתאם לנוהלי המינויים הנהוגים באוניברסיטה, בכפוף לאישור המוסדות האקדמיים המוסמכים ולפי שיקול דעתם. הדרגה האקדמית תיקבע על פי כישוריהם של המועמדים. ההצעה מיועדת למועמדים ללא כל אפליה על בסיס מין, לאום או מוצא. היא תאויש בהתאם לכישורי המועמדים המתאימים וצורכי בית הספר. אין האוניברסיטה מחויבת לקבל הצעה כלשהי.

  דרישות המשרה:

  תואר Ph.D באפידמיולוגיה (או תחום דעת נלווה) עם הכשרה בתר דוקטורלית בת שנתיים לפחות בחו"ל בתחום המועמדות,  ו\או M.D עם תואר Ph.D בתחום המועמדות, יכולת מוכחת בביצוע מחקר עצמאי באמצעות פרסומים בכתבי עת אקדמיים שפיטים מובילים ויכולת הוראה טובה.

   

  על המועמד/ת להמציא: קורות חיים ורשימת פרסומים בהתאם להנחיות באתר הפקולטה; med.tau.ac.il/Instructions-for-submiting-CV 

  וכן, מסמך קצר (עד 3 עמודים) המסכם את הפעילות המחקרית עד כה; תכניות מחקר עתידיות; מסמך קצר המפרט את תחומי ההוראה בהם יוכל המועמד להשתלב במסגרות הלימודים השונות של הפקולטה לרפואה; שלושה מכתבי המלצה אשר יישלחו על פי בקשת המועמד/ת  מהמנחה לדוקטורט, המנחה לפוסט דוקטורט (אם רלוונטי) וממליץ נוסף, ממוענים ישירות לפרופ' יריב גרבר, נציג ועדת החיפוש.

   

  תיק המועמדות ומכתבי ההמלצה יוגשו בדוא"ל לכתובת: spiegelr@tauex.tau.ac.il

   

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive