• ראשי
 • משרות אקדמיות פנויות

  משרת סגל אקדמי בכיר במסלול המקביל בחוג לריפוי בעיסוק לשנת הלימודים תשע"ח (2017-3)

  היחידה המציעה: בית הספר למקצועות הבריאות
  מעמד משרה: אקדמי | היקף משרה: 50% | מועד אחרון להגשה: 31/07/2017
  מיועד ל: לעובדים זמניים-ארעיים המועסקים באוניברסיטה ומועמדים חיצוניים.

  החוג לריפוי בעיסוק מחפש מועמדות ומועמדים למשרת הוראה בחוג במינוי אקדמי במסלול המקביל.

  המשרה פתוחה למועמדים שהינם מרפאים בעיסוק בתחום הפיזיקלי, בעלי תואר Ph.D., עם ניסיון קליני וניסיון מוכח בהוראה.

  דרישות המשרה:

  עדיפות תינתן למרפאים בעיסוק בתחום שיקום כף יד, שסיימו השתלמות בתר-דוקטורט (post-doc), עם ניסיון במחקר כולל פרסום מאמרים בכתבי עת מדעיים.

   

  המשרה היא תקנית במסלול מורים.

  בהיקף משרה: 50%.

   

  ההעסקה תתחיל בשנת הלימודים תשע"ח (1.10.2017).

   

  הליכי המינוי של המועמד/ת ייעשו בהתאם לנוהלי המינויים הנהוגים באוניברסיטה, בכפוף לאישור המוסדות האקדמיים המוסמכים ולפי שיקול דעתם. הדרגה האקדמית תיקבע על פי כישוריו/ה של המועמד/ת.

   

  יש לשלוח קורות חיים במתכונת הנדרשת* כולל רשימת פרסומים מדעיים, ומסמך קצר המפרט תחומי הוראה בהם קיים ניסיון מוכח ותחומים בהם קיימת אפשרות להשתלב בהתייחס לתחומי ההוראה הנלמדים בחוג. 

   

  על המועמד/ת לבקש מ-3 ממליצים** לשלוח מכתבי המלצה ישירות ליו"ר ועדת החיפוש של ביה"ס למקצועות הבריאות באמצעות דוא"ל: relis@tauex.tau.ac.il

   

  לא יתקבלו קורות חיים דרך חברות השמה, אלה בפניה ישירה בלבד.

   

  המועד האחרון להגשת המועמדות: 31.7.2017

   

   

  * כמצויין ב- https://med.tau.ac.il/Academic-staff-PhD 

  ** יש לצרף מכתב המלצה ממנחה הדוקטורט ותקופת בתר-דוקטורט.

   

   

  ההצעה מיועדת למועמדים ללא כל אפליה על בסיס מין, לאום או מוצא. בחירת המועמד/ת  תהיה  בהתאם לכישורים האקדמיים, ניסיון מקצועי והתאמה לצרכים האקדמיים של החוג.

  אין האוניברסיטה מחויבת לקבל הצעה כלשהי

  משרת סגל אקדמי בכיר במסלול המקביל בחוג לריפוי בעיסוק לשנת הלימודים תשע"ח (2017-5)

  היחידה המציעה: בית הספר למקצועות הבריאות
  מעמד משרה: אקדמי | היקף משרה: 50% | מועד אחרון להגשה: 31/07/2017
  מיועד ל: לעובדים זמניים-ארעיים המועסקים באוניברסיטה ומועמדים חיצוניים.

  החוג לריפוי בעיסוק מחפש מועמדות ומועמדים למשרת הוראה בחוג במינוי אקדמי במסלול המקביל.

  המשרה פתוחה למועמדים שהינם מרפאים בעיסוק בתחום הטיפול בילדים, בעלי תואר Ph.D., עם ניסיון קליני וניסיון מוכח בהוראה.

  דרישות המשרה:

  עדיפות תינתן למרפאים בעיסוק, שסיימו השתלמות בתר-דוקטורט (post-doc), עם ניסיון במחקר כולל פרסום מאמרים בכתבי עת מדעיים.

   

  המשרה היא תקנית במסלול מורים.

  בהיקף משרה: 50%.

   

  ההעסקה תתחיל בשנת הלימודים תשע"ח (1.10.2017).

   

  הליכי המינוי של המועמד/ת ייעשו בהתאם לנוהלי המינויים הנהוגים באוניברסיטה, בכפוף לאישור המוסדות האקדמיים המוסמכים ולפי שיקול דעתם. הדרגה האקדמית תיקבע על פי כישוריו/ה של המועמד/ת.

   

  יש לשלוח קורות חיים במתכונת הנדרשת* כולל רשימת פרסומים מדעיים, ומסמך קצר המפרט תחומי הוראה בהם קיים ניסיון מוכח ותחומים בהם קיימת אפשרות להשתלב בהתייחס לתחומי ההוראה הנלמדים בחוג. 

   

  על המועמד/ת לבקש מ-3 ממליצים** לשלוח מכתבי המלצה ישירות ליו"ר ועדת החיפוש של ביה"ס למקצועות הבריאות באמצעות דוא"ל: relis@tauex.tau.ac.il

   

  לא יתקבלו קורות חיים דרך חברות השמה, אלה בפניה ישירה בלבד.

   

  המועד האחרון להגשת המועמדות: 31.7.2017

   

   

  * כמצויין ב- https://med.tau.ac.il/Academic-staff-PhD 

  ** יש לצרף מכתב המלצה ממנחה הדוקטורט ותקופת בתר-דוקטורט.

   

   

  ההצעה מיועדת למועמדים ללא כל אפליה על בסיס מין, לאום או מוצא. בחירת המועמד/ת  תהיה  בהתאם לכישורים האקדמיים, ניסיון מקצועי והתאמה לצרכים האקדמיים של החוג.

  אין האוניברסיטה מחויבת לקבל הצעה כלשהי.

  outstanding candidate for a Senior faculty position in the Teaching track (2017-6)

  היחידה המציעה: בית הספר למקצועות הבריאות
  מעמד משרה: אקדמי | היקף משרה: 50% | מועד אחרון להגשה: 31/07/2017
  מיועד ל: לעובדים זמניים-ארעיים המועסקים באוניברסיטה ומועמדים חיצוניים.

  The candidate should be an Occupational Therapist and hold a Ph.D. degree, have clinical experience in Pediatric occupational therapy and have teaching experience.

  דרישות המשרה:

  Priority will be given to occupational therapists who have completed post-doctoral training and have research experience, including publication in scientific journals.

   

  Nomination will be according to University procedures. Academic rank will be determined according to candidate's qualifications.

   

  Position is available beginning October 2017

  Position is half time (50%)

   

  Applicants should submit: 1) A curriculum vitae with list of publications, according to the university format*, 2) Three letters of reference** which should be sent directly by referees to: relis@tauex.tau.ac.il

   

  Deadline for applications is  July 31st, 2017.

   

   

  Candidates will be selected according to their academic excellence, professional experience and the department's cademic needs. The University is not obligated to accept any offer.

   

  * As specified at: - https://med.tau.ac.il/Academic-staff-PhD

   

  ** Preference for a letter from the candidate's PhD and post-doctoral mentor

   

   

   

  outstanding candidate for a Senior faculty position in the Teaching track (2017-4)

  היחידה המציעה: בית הספר למקצועות הבריאות
  מעמד משרה: אקדמי | היקף משרה: 50% | מועד אחרון להגשה: 31/07/2017
  מיועד ל: לעובדים זמניים-ארעיים המועסקים באוניברסיטה ומועמדים חיצוניים.

  The candidate should be an Occupational Therapist and hold a Ph.D. degree, have clinical experience

  in Physical Disabilities and have teaching experience.

  דרישות המשרה:

  Priority will be given to occupational therapists who have expertise in Hand Therapy, have completed post-doctoral training and have research experience, including publication in scientific journals.

   

  Nomination will be according to University procedures. Academic rank will be determined according to candidate's qualifications.

   

  Position is available beginning October 2017

  Position is half time (50%)

   

  Applicants should submit: 1) A curriculum vitae with list of publications, according to the university format*, 2) Three letters of reference** which should be sent directly by referees to: relis@tauex.tau.ac.il

   

  Deadline for applications is  July 31st, 2017.

   

   

  Candidates will be selected according to their academic excellence, professional experience and the department's cademic needs. The University is not obligated to accept any offer.

   

  * As specified at: - https://med.tau.ac.il/Academic-staff-PhD

   

  ** Preference for a letter from the candidate's PhD and post-doctoral mentor

   

   

   

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  Developed by
  UI/UX Basch_Interactive