• ראשי
 • משרות אקדמיות פנויות

  סגל אקדמי לפקולטה לרפואה, בית הספר לרפואה, החוג לחינוך רפואי, לשנת תש"ף (2019-9)

  היחידה המציעה: בית הספר לרפואה
  מעמד משרה: אקדמי | היקף משרה: 50% | מועד אחרון להגשה: 15/12/2019
  מיועד ל: בעלי תואר Ph.D. ו/או M.D.
  תיאור התפקיד:

  החוג לחינוך רפואי בבית הספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב מחפש מועמד/ת מצוין/ת למשרת הוראה תקנית בכל הדרגות האקדמיות הנהוגות במסלול המקביל (*).  

   

  מקבל/ת המשרה יידרש/תידרש להיות שותף/ה פעיל/ה בהוראה בחוג, לשתף פעולה עם עמיתים, ולקחת חלק ביצירת תכניות הוראה חדשניות ויישומן, בבניית תכניות הכשרה ובליווי מנחים בפיתוח המיומנויות השונות הנדרשות בקורסים במסגרת החוג.

   

  (*)למידע נוסף בנושא: תקנון המינויים למסלול המקביל

   

   

   

   

   

   

   

  דרישות המשרה:

  על המועמד/ת להוכיח ניסיון הוראה במוסדות אקדמיים, עדיף בתחומי החינוך הרפואי, כגון: רפלקציה, מיומנויות תקשורת, פיתוח זהות מקצועית של רופאים וכו'.

  בעל/ת יכולת הוראה טובה.

  בעל/ת תואר Ph.D. ו/או M.D.

   

   

  על המועמד/ת להמציא:

  • קורות חיים כולל רשימת פרסומים על פי ההנחיות בקישורית: דוגמא לעריכת CV; מסמך קצר (עד 3 עמודים) המסכם את הפעילות ההוראתית והאקדמית עד כה; מסמך קצר המפרט את תחומי ההוראה בהם יוכל המועמד/ת להשתלב; הערכות הוראה בקורסים אקדמיים (אם ישנן שכאלה).
  • המועמד/ת יפנה/תפנה לקבלת חוות דעת מ- 3 ממליצים אשר יכולים להעיד על היכולות המקצועיות ויכולות ההוראה. עדיפות להמלצות מהמנחה לדוקטורט והמנחה לפוסט דוקטורט (למי שהכשרתו כוללת לימודים אקדמיים אלה).
  • הממליצים מתבקשים למען את מכתבי המלצה ישירות לפרופ' רינה ארבספלד, יו"ר ועדת חיפוש.
  • תיק המועמדות ומכתבי ההמלצה יישלחו למייל: medisearch@post.tau.ac.il 

   

   

  מעמד משרה הינו  תקני. 

  היקף העסקה: 50%

   

   

  הליכי המינוי של המועמד/ת ייעשו בהתאם לנוהלי המינויים הנהוגים באוניברסיטה, בכפוף לאישור המוסדות האקדמיים המוסמכים ולפי שיקול דעתם. הדרגה האקדמית תיקבע על פי כישורי המועמד/ת. ההצעה מיועדת למועמד/ת ללא כל אפליה על בסיס מין, לאום או מוצא. היא תאויש בהתאם לכישורי המועמד/ת המתאימים וצורכי הפקולטה והחוג. אין האוניברסיטה מחויבת לקבל הצעה כלשהי.

   

   

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive