משרות אקדמיות פנויות

DEPARTMENT OF PHYSICAL THERAPY Faculty Position (for the academic year of 2020-2021) (2020-2)

היחידה המציעה: בית הספר למקצועות הבריאות
מעמד משרה: אקדמי | היקף משרה: 100% | מועד אחרון להגשה: 01/04/2020
מיועד ל: PhD degree in at least one of the following areas or their combination: physiotherapy /rehabilitation, medical /life sciences, psychobiology, psychology, bioengineering, applied math (robotics/control), computer sciences, neuro- /brain sciences.
תיאור התפקיד:

The Department of Physical Therapy at Tel Aviv University seeks an outstanding candidate for a full time (100%) tenure-track position beginning October 2020.  Nomination will be according to the university procedures. The rank of the successful candidate will be decided following the institutional rules for academic promotion, and upon discretion of the committee in charge based on the candidate’s qualifications.  Candidates should hold a PhD degree in at least one of the following areas or their combination: physiotherapy /rehabilitation, medical /life sciences, psychobiology, psychology, bioengineering, applied math (robotics/control), computer sciences, neuro- /brain sciences.

 


 Post-doctoral training will be regarded as an advantage. Preference will be given to candidates with teaching experience as well as experience in research grant writing and competing for external funding. The candidate will be required to establish or to join a research laboratory in areas relevant to motor rehabilitation sciences, and to supervise graduate students at the MSc, MSc PT and PhD levels.

דרישות המשרה:

Applicants should submit:

(1) A curriculum vitae incl. academic education, list of publications (scientific papers and reviews, books, book chapters) and prior research funding, according to Tel Aviv University’s CV format*

(2) A research summary is required (should not exceed 3 pages) including: research experience and past projects, current research (including unpublished work) and proposed future research

(3) Three letters of reference** to the Head of the Search Committee. The letters should be sent directly to relis@tauex.tau.ac.il

 


Applications should be submitted by e-mail to: relis@tauex.tau.ac.il 

Applications from manpower companies will not be accepted.

Candidates will be selected according to their academic skills, professional experience and the department's needs.  The University is not obligated to accept any offer.  

 

 

*As indicated at:  https://med.tau.ac.il/Instructions-for-submiting-CV

** Letters from the PhD mentor and post-doctoral supervisor are required

 

 

Deadline for applications is April 1, 2020.

 

משרת סגל בכיר בחוג לפיזיותרפיה לשנת הלימודים תשפ"א (2020-1)

היחידה המציעה: בית הספר למקצועות הבריאות
מעמד משרה: אקדמי | היקף משרה: 100% | מועד אחרון להגשה: 01/04/2020
מיועד ל: תואר Ph.D ובוגרי בתר-דוקטורט, מתחום או שילוב תחומי הפיזיותרפיה\שיקום, מדעי הרפואה\טבע, מדעי הרוח\פסיכולוגיה, מדעים מדויקים\מתמטיקה יישומית (רובוטיקה שיקומית\בקרה), הנדסה ביו-רפואית, מדעי המחשב, פסיכו-ביולוגיה ו\או מדעי העצב\המוח
תיאור התפקיד:

על המועמד/ת יהיה ליזום ולהוביל תכניות מחקר חדשניות ולהנחות תלמידים לתארים מתקדמים בנוסף למעורבות והוראה בחוג בתארים בוגר ותארים מתקדמים.

המשרה היא תקנית, במסלול המקנה קביעות בתום תקופת הניסיון בהתאם לנהלי האוניברסיטה.

היקף משרה: 100%.

 

 

 

 

 

 

 

 

דרישות המשרה:

המשרה פתוחה למועמדים בעלי תואר Ph.D ובוגרי בתר-דוקטורט, מתחום או שילוב תחומי הפיזיותרפיה\שיקום, מדעי הרפואה\טבע, מדעי הרוח\פסיכולוגיה, מדעים מדויקים\מתמטיקה יישומית (רובוטיקה שיקומית\בקרה), הנדסה ביו-רפואית, מדעי המחשב, פסיכו-ביולוגיה ו\או מדעי העצב\המוח.

 

  • בעלי ניסיון מחקרי מוכח לאחר קבלת התואר דוקטור
  • יכולת מוכחת בביצוע מחקר עצמאי ופרסומים בכתבי עת מובילים ושפיטים
  • עדיפות לבעלי ניסיון בהוראה אקדמית 

 

הליכי המינוי של המועמד/ת ייעשו בהתאם לנוהלי המינויים הנהוגים באוניברסיטה, בכפוף לאישור המוסדות האקדמיים המוסמכים ולפי שיקול דעתם. הדרגה האקדמית תיקבע על-פי כישוריו/ה של המועמד/ת.

 

יש לשלוח קורות חיים במתכונת הנדרשת*, רשימת פרסומים מדעיים ותוכנית מחקר עתידית.

על המועמד/ת לבקש מ-3 ממליצים** לשלוח ישירות מכתבי המלצה ליו"ר ועדת החיפוש של ביה"ס למקצועות הבריאות באמצעות דוא"ל: relis@tauex.tau.ac.il

 

לא יתקבלו קורות חיים דרך חברות השמה, אלא בפניה ישירה בלבד.

 

המועד האחרון להגשת המועמדות : 1.4.2020

 

 

* כמצויין ב- https://med.tau.ac.il/Instructions-for-submiting-CV

 

** יש לצרף מכתב המלצה ממנחה הדוקטורט ותקופת הבתר דוקטורט וממליץ שלישי.

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive