פרופ' נטע ארז

סגל אקדמי בכיר בפתולוגיה
פתולוגיה סגל אקדמי בכיר
פרופ' נטע ארז
טלפון פנימי: 03-6408689
טלפון נוסף: 03-6406043
משרד: רפואה-סאקלר, 428

Positions

Vice Dean, Faculty of Medicine

Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University

 

תחומי מחקר

 

נושאי המחקר העיקריים שלנו הם הקשר בין דלקת לסרטן ותפקידם של תאים במיקרו-סביבה של הגידול בשלבים השונים של התפתחות סרטן-החל מהשלבים הראשונים ועד התפתחות גרורות.

 

למרות שרב מקרי המוות מסרטן הםכ תוצאה מהתפתחות גרורות, ולא מהגידול המקורי, מעט מאוד ידוע על המיקרו-סביבה של הגרורות. מחקר והבנה של מסלולי תקשורת מולקולאריים בין תאי הגידול לתאי המיקרו-סביבה יאפשרו פיתוח תרופות חדשות המשלבות טיפול בסביבת הגידול.

 

אנו חוקרים נושאים אלה תוך שימוש במודלים של עכברים טרנסגניים. המודל העיקרי שלנו הוא מודל של סרטן שד, השולח גרורות לריאות.

 

 

Publications

Nour Ershaid, Yoray Sharon, Hila Doron, Yael Raz, Ophir Shani, Noam Cohen, Lea Monteran, Leonor Leider-Trejo, Amir Ben-Shmuel, Muhammad Yassin, Motti Gerlic, Adit Ben-Baruch, Metsada Pasmanik-Chor, Roni Apte8 & Neta Erez. NLRP3 inflammasome in fibroblasts links tissue damage with inflammation in breast cancer progression and metastasis.  Nat Commun, September 26, 2019. PDF

 

Hila Doron, Malak Amer, Nour Ershaid, Raquel Blazquez, Ophir Shani, Tzlil Gener Lahav, Noam Cohen, Omer Adler, Zahi Hakim, Sabina Pozzi, Anna Scomparin, Jonathan Cohen, Muhammad Yassin, Lea Monteran, Rachel Grossman, Galia Tsarfaty, Chen Luxenburg, Ronit Satchi-Fainaro, Tobias Pukrop, Neta Erez. Inflammatory Activation of Astrocytes Facilitates Melanoma Brain Tropism via the CXCL10-CXCR3 Signaling Axis. Cell Reports, August 13, 2019. PDF

 

Tzlil Gener Lahav , Omer Adler , Yael Zait, Ophir Shani , Malak Amer , Hila Doron , Lilach Abramovitz , Ido Yofe , Noam Cohen and Neta Erez. Melanoma-derived extracellular vesicles instigate proinflammatory signaling in the metastatic microenvironment. IJC19 June 2019. PDF

 

Yael Raz, Noam Cohen, Ophir Shani, Rachel E. Bell, Sergey V Novitskiy, Lilach Abramovitz, Carmit Levy, Michael Milyavsky, Leonor Leider-Trejo, Harold L. Moses, Dan Grisaru, Neta Erez. Bone marrow–derived fibroblasts are a functionally distinct stromal cell population in breast cancer Journal of Experimental Medicine Dec 2018, 215 (12) 3075-3093; PDF

 

Ben Baruch, B., Blacher, E., Mantsur, E., Schwartz, H., Vaknine, H., Erez, N., & Stein, R. (2018). Stromal CD38 regulates outgrowth of primary melanoma and generation of spontaneous metastasisOncotarget9(61), 31797-31811. PDF

 

Blau, R., Epshtein, Y., Pisarevsky, E., Tiram, G., Israeli Dangoor, S., Yeini, E., Krivitsky, A., Eldar-Boock, A., Ben-Shushan, D., Gibori, H., Scomparin, A., Green, O., Ben-Nun, Y., Merquiol, E., Doron, H., Blum, G., Erez, N., Grossman, R., Ram, Z., Shabat, D., … Satchi-Fainaro, R. (2018). Image-guided surgery using near-infrared Turn-ON fluorescent nanoprobes for precise detection of tumor marginsTheranostics8(13), 3437-3460. PDF

 

Herkel, J., Schrader, J., Erez, N., Lohse, A. and Cohen, IR. Activation of the Akt-CREB signaling axis by a proline-rich heptapeptide confers resistance to stress-induced cell-death and inflammationImmunology. 2017 Apr 17.  PDF

 Klein, A., Sagi-Assif, O., Meshel, T., Telerman, A., Izraely, S., Ben-Menachem, S., Bayry, J., Marzese, D., Ohe, S., Hoon, D., Erez, N. and Witz, I. CCR4 is a determinant of melanoma brain metastasisOncotarget. 2017 Mar 10. PDF

 

Cohen, N., Shani, O., Raz, Y., Sharon, Y., Hoffman, D., Abramovitz, L. and Erez, N. Fibroblasts drive an immunosuppressive and growth-promoting microenvironment in breast cancer via secretion of Chitinase 3-like 1Oncogene. 2017 Apr 3. doi: 10.1038/onc.2017.65. [Epub ahead of print]. PDF 

Dror, S., Sander, L., Schwartz, H., Sheinboim, D., Barzilai, A., Dishon, Y., Apcher, S., Golan, T., Greenberger, S., Barshack, I., Malcov, H., Zilberberg, A., Levin, L., Nessling, M., Friedmann, Y., Igras, V., Barzilay, O., Vaknine, H., Brenner, R., Zinger, A., Schroeder, A., Gonen, P., Khaled, M., Erez, N., Hoheisel, JD. and Levy, C., Melanoma miRNA trafficking triggers tumor primary niche formation.  Nature Cell Biology. 2016 Sep;18(9):1006-17. PDF 

 

Schwartz, H., Blacher, E., Amer, M., Livneh, N., Abramovitz, L., Klein, A., Ben-Shushan, D., Soffer, S., Blazquez, R., Barrantes-Freer, A., Müller, M., Müller-Decker, K., Stein, R., Tsarfaty, G., Satchi-Fainaro, R., Umansky, V., Pukrop,T and Erez, N. Incipient melanoma brain metastases instigate astrogliosis and neuroinflammationCancer Res. 2016 Aug 1;76(15):4359-71. PDF
 
Rietkötter,E., Bleckmann, A., Bayerlowa, M., Menck, K., Chuang, H-N., Wenske, B., Schwartz, H. Erez, N., Binder, C., Hanisch, U-K., and Pukrop T. Anti-CSF-1 treatment is effective to prevent carcinoma invasion induced by monocyte-derived cells (MCs) but scarcely by microgliaOncotarget. 2015 Jun 20;6(17):15482-93. PDF
 
Klein A, Schwartz H, Sagi-Assif O, Meshel T, Izraely S, Ben Menachem S, Bengaiev R, Ben-shmuel A,  Nahmias C, Couraud PO, Witz IP, Erez N. Astrocytes facilitate melanoma brain metastasis via secretion of IL-23. J Pathol. 2015 May;236(1):116-27. PDF
 
Sharon, Y., Raz Y., Cohen N., Ben-Shmuel A., Schwartz H., Geiger T., Erez N.   Tumor-derived Osteopontin reprograms normal mammary fibroblasts to promote inflammation and tumor growth in breast cancer. Cancer Res. 2015 Mar 15;75(6):963-73. PDF
 
Erez N., Glanz S., Raz Y., Avivi C., and Barshack I. Cancer associated fibroblasts express pro-inflammatory factors in human breast and ovarian tumorsBiochem Biophys Res Commun. 2013 Aug 2;437(3):397-402. PDF
 
Sharon, Y., Alon, L., Glanz, S., Servais, S., and Erez N. Isolation of Normal and Cancer-Associated Fibroblasts from fresh tissues by Fluorescence Activated Cell Sorting (FACS). J Vis Exp. 2013 Jan 14;(71):e442PDF
 
Klein A., Sagi-AssifO., IzraelyS., MeshelT., Pasmanik-Chor  M., NahmiasC., CouraudPO.,  Erez N., HoonD.S.B., and WitzI.P. The metastatic microenvironment. Brain-derived soluble factors alter the malignancy phenotype of cutaneous and brain- metastasizing melanoma cells. Int J Cancer. 2012 Dec 1;131(11):2509-18 PDF
 
Erez N., Truitt M., Olson P., and Hanahan D. Cancer Associated Fibroblasts are activated in incipient neoplasia to orchestrate tumor-promoting inflammation in an NF-kB-dependent manner. Cancer Cell. 2010 Feb 17;17(2):135-47.(Featured in: Cancer Cell 2010, February; 17 (2):  111-112). PDF
 
Pahler J.C., Tazzyman S., Erez N., Chen Y.,Murdoch C., Nozawa H., Lewis C., Hanahan D.  Plasticity in tumor-promoting inflammation: impairment of macrophage recruitment evokes a compensatory neutrophil response. Neoplasia. 2008 Apr;10(4):329-40. PDF
 
Efrati S., Berman S., Goldfinger N., Erez N., Averbukh Z., Golik A., Rotter V, and Weissgarten J. Enhanced angiotensin II production by renal mesangium is responsible for apoptosis/proliferation of endothelial and epithelial cells in a model of malignant hypertension. J Hypertens. 2007 May;25(5):1041-52 PDF
 
Milyavsky M., Tabach Y., Shats I., Erez N., Cohen Y., Tang X., Kalis M., Kogan I., Buganim Y., Goldfinger N., Ginsberg D., Harris C.C., Domany E., and Rotter V. Transcriptional programs following genetic alterations in p53, INK4A, and H-Ras genes along defined stages of malignant transformationCancer Res. 2005 Jun 1;65(11):4530-43. PDF
 
Herkel J., Kam N., Erez N., Mimran A., Heifetz A., Eisenstein M., Rotter V., and Cohen IR. Monoclonal antibody to a DNA-binding domain of p53 mimics charge structure of DNA: anti-idiotypes to the anti-p53 antibody are anti-DNAEur J Immunol. 2004 Dec;34(12):3623-32. PDF
 

Shats I., Milyavsky M., Tang X., Stambolsky P., Erez N., Brosh R., Kogan I., Braunstein I., Tzukerman M., Ginsberg D., Rotter V. p53-dependent downregulation of telomerase is mediated by p21/waf1J Biol Chem. 2004 Dec 3;279(49):50976-85. PDF

Tang X., Milyavsky M., Shats I., Erez N., Goldfinger N., Rotter V. Activated p53 suppresses the histone methyltransferase EZH2 geneOncogene. 2004 Jul 29;23(34):5759-69. PDF

Erez N., Stambolsky P., Shats I., Milyavsky M., Kachko T., and Rotter V. Hypoxia-dependent regulation of PHD1: Cloning and Characterization of the human PHD1/EGLN2 gene promoterFEBS Lett. 2004 Jun 4;567(2-3):311-5. PDF

Erez N., Milyavsky M., Eilam R., Shats I., Goldfinger N., and Rotter V. Expression of prolyl-hydroxylase-1 (PHD1/EGLN2) suppresses hypoxia inducible factor-1alpha activation and inhibits tumor growthCancer Res. 2003 Dec 15;63(24):8777-83. PDF

Milyavsky M., Shats I., Erez N., Tang X., Senderovich S., Meerson A., Tabach Y., Goldfinger N., Ginsberg D., Harris C.C., and Rotter V. Prolonged culture of telomerase-immortalized human fibroblasts leads to a premalignant phenotypeCancer Res. 2003 Nov 1;63(21):7147-57. PDF

Shats I., Milyavsky M., Erez N., and Rotter V. The murine telomerase catalytic subunit shares the PAb-240 mutant specific epitope of the p53 proteinFEBS Lett. 2003 Jul 10;546(2-3):321-4. PDF

Erez N., Milyavsky M., Goldfinger N., Peles E., Gudkov A.V. and Rotter V. Falkor, a Novel Cell Growth Regulator Isolated by a Functional Genetic Screen. Oncogene 2002. Oct 3;21(44):6713-21. PDF

Offer I., Erez N., Zurer I., Tang X., Milyavsky M., Goldfinger N., and Varda Rotter. The onset of p53-dependent DNA repair or apoptosis is dependent on DNA damaging levelsCarcinogenesis. 2002 23 (6):1025-1032 PDF

Milyavsky M., Mimran A., Senderovich S., Zurer I., Erez N, Shats I., Goldfinger N., Cohen I., and Rotter V. Activation of p53 protein by telomeric (TTAGGG)(n) repeats. Nucleic Acids Res. 2001 Dec 15;29(24):5207-15. PDF

Herkel,J., Mimran, A., Erez N., Kam, N. Lohse A.W., Märker-Hermann, E., Rotter V., and Cohen, I.R. Autoimmunity to the p53 Protein is a Feature of Systemic Lupus Erythematosus (SLE) Related to Anti-DNA AntibodiesJ Autoimmunity. 2001 17, pp. 63-69. PDF

Offer, H., Milyavsky M., Erez, N., Matas, D., Zurer, I., Harris, C.H., and Rotter, V. Structural and functional involvement of p53 in BER in vitro and in vivo. Oncogene. 2001 (20): 581-589. PDF

Herkel, J., Erez-Alon, N#., Wolkowicz, R., Harmelin, A.., Ruiz, P.J., Rotter,V., and Cohen,I.R. Systemic lupus erythematosus in mice, spontaneous and induced, is associated with autoimmunity to the C-terminus domain of p53 that recognizes damaged DNAEur J Immunol. 2000 Apr;30(4):977-984. [#First authorship shared] PDF

Erez-Alon, N., Herkel, J., Wolkowicz, R., Ruiz, P.J., Waisman, A., Rotter, V., and Cohen, I.R. Immunity to p53 induced by an idiotypic network of anti-p53-antibodie: Generation of sequence-specific anti-DNA antibodies and protection from tumor metastasisCancer Res. 1998. 58, 5447-5452. PDF

Ruiz, P. J., Wolkowicz, R., Waisman, A., Hirschberg, D. L., Carmi, P., Erez, N., Garren, H., Herkel, J., Karpuj, M., Steinman, L., Rotter, V., and Cohen, I. R. Idiotypic immunization induces immunity to mutated p53 and tumor rejectionNat. Med. 1998 4: 710-712. PDF

 

 
Monteran L, Erez N. The Dark Side of Fibroblasts: Cancer-Associated Fibroblasts as Mediators of Immunosuppression in the Tumor Microenvironment. Front Immunol.  2019 Aug 2. PDF

 

Hila Doron, Tobias Pukrop and Neta Erez. A Blazing Landscape: Neuroinflammation Shapes Brain Metastasis. Cancer Res January 24 2019 PDF

Erez N. Fibroblasts form a hospitable metastatic niche in the liver. Nat Cell Biol. 2016 Apr 27;18(5):465-6. doi: 10.1038/ncb3352. PDF

Erez N. Cancer: Opening LOX to metastasis. Nature. 2015 May 27. PDF

Erez N. Cancer: Angiogenic Awakening. Nature. 2013 Jul 24. PDF

Raz, Y. and Erez N. An inflammatory vicious cycle: fibroblasts and immune cell recruitment in cancer. Exp Cell Res. 2013 Apr 5. PDF

Servais, C., and Erez N. From Sentinel Cells to Inflammatory Culprits: Cancer-Associated Fibroblasts in Tumor-related Inflammation. J Pathol. 2013 Jan. PDF

Erez N. and Coussens LM. Leukocytes as Paracrine Regulators of Metastasis and Determinants of Organ-Specific Colonization. Int J Cancer. 2011 Jun 1;128(11):2536-44. PDF

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>