ד"ר יוסף מאהר משהראוי

פיזיותרפיה סגל אקדמי בכיר
ד"ר יוסף מאהר משהראוי
טלפון פנימי: 03-6405428
פקס: 03-6405428
משרד: ר.שיניים חדש, מרת

מידע כללי

ד"ר יוסף משהראוי הוא חוקר ומרצה בכיר בחוג לפיזיותרפיה, הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר.

 

ד"ר משהראוי הוא פיזיותרפיסט מוסמך, בעל תואר שני בפיזיותרפיה מנואלית/אורתופדית מאוניברסיטת דרום אוסטרליה, ותואר שלישי מהחוג לאנטומיה בתחום עמוד שדרה, מאוניברסיטת ת"א. את הפוסט-דוק יוסף השלים במרכז לעמוד השדרה בדנמרק. הוא הקים ומנהל את המעבדה לחקר עמוד השדרה  בפקולטה לרפואה ומחקריו עוסקים בחקר מבנה ותפקוד עמוד השדרה ומפרקים נלווים במצבים נורמאליים ופתולוגיים. יוסף מקיים שיתוף פעולה מחקרי עם חוקרים בכירים בחוגים אחרים בפקולטה לרפואה ובפקולטות נוספות באוניברסיטת תל אביב ע"מ להתמודד באופן רב-מקצועי עם שאלות מגוונות  הקשורות לעמוד השדרה כולל בתחום הגנטי, ביומכני, מורפולוגי ושיקומי.

 

יוסף הוא חבר נלווה במערכת העיתון היוקרתי Spine וסוקר בעיתונים רבים אחרים בתחום עמוד השדרה. הוא מלמד מאז 1996 בחוג לפיזיותרפיה קורסים רבים בתחום השיקום האורטופדי וחשיבה קלינית בתואר ראשון וקורס מבנה ותפקוד עמוד השדרה בתואר שני.

 

מתוך הבנה שחוקר טוב הוא חוקר המשלב בין מציאות לבין מעבדה, יוסף מנחה סטודנטים לתואר שני ותואר שלישי במגוון הנושאים הקשורים להבנת מבנה ותפקוד עמוד השדרה ורוב הנחיותיו לסטודנטים מתבססים על שאלות שנובעות מהשטח הקליני. הוא מאמין שקלינאי טוב צריך להבין את מהות הבעיה ומכאן שיש צורך בביסוס מחקרי של הכלים העומדים בידי המשקם. הרבה ממחקריו של יוסף נעשים בשטח תוך שימוש בציוד מחקרי נייד.

Biography

Dr. Youssef Masharawi is a Senior Lecturer in the Department of Physical Therapy at Tel Aviv University. He is a physical therapist, clinically specialized in the orthopedic domain as a manipulative physiotherapist. In his Ph.D., he analyzed the morphometry of the vertebral column with biomechanical implications. Dr. Masharawi established the Spinal Research Lab for clinical and functional research projects concerning the spine and related conditions. He teaches undergraduate physical therapy students about the clinical reasonning process and physiotherapy in the movement system as well graduate students in the Spinal Form and Function course. Dr Masharawi Youssef is a reviewer and a member in the Associate Board of Spine Journal and an active member in the International Society for the Study of the Lumbar Spine.

 

Education

1986-1990 B.P.T., Physical Therapy Tel Aviv University
1995-1996 M.APP.Sc. Manual Therapy University of South Australia
1999-2003 Ph.D., Anatomy and Anthropology Tel Aviv University

 

תחומי מחקר

  1. בדיקת פרוטוקולים שיקומיים בתחום האורתופדיה
  2. אפיון קינמטי וביומכני של עמוד השדרה בפונקציות שונות במצבים נורמאליים ופתולוגיים.
  3. אפיון קליני ומורפולוגי של עמוד השדרה בילדים ומבוגרים במצב נורמלי ובפתולוגיות שונות
  4. תהליך החשיבה הקלינית בקרב מטפלים

Recent Publications

Nava Blum, Dafna Halperin, Youssef Masharawi.  Ambulatory and Hospital-based Quality Improvement Methods in Israel. Health Services Insights 06/2014; 7:25-30. DOI:10.4137/HSI.S11027

 

Nili Steinberg, Itzhak Siev-Ner, Smadar Peleg, Gali Dar, Youssef Masharawi, Aviva Zeev. Israel Hershkovitz Injuries in Female Dancers Aged 8 to 16 Years. Journal of athletic training 05/2013; 48(1):118-123. DOI:10.4085/1062-6050-48.1.06 · 2.02 

 

Youssef Masharawi, Nadaf Nedal. The effect of non-weight bearing group-exercising on females with non-specific chronic low back pain: A randomized single blind controlled pilot study. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation 03/2013; 26(4). DOI:10.3233/BMR-130391 · 

 

Nili Steinberg, Israel Hershkovitz, Smadar Peleg, Gali Dar, Youssef Masharawi, Aviva Zeev, Itzhak Siev-Ner. Morphological characteristics of the young scoliotic dancer.  Physical therapy in sport: official journal of the Association of Chartered Physiotherapists in Sports Medicine 11/2012; 14(4). DOI:10.1016/j.ptsp.2012.07.003 ·

 

N Steinberg · I Siev-Ner · S Peleg · G Dar · Y Masharawi · A Zeev· I Hershkovitz. Joint Range of Motion and Patellofemoral Pain in Dancers. International Journal of Sports Medicine 05/2012; 33(7):561-6. DOI:10.1055/s-0031-1301330 · 

 

Steinberg N., Hershkovitz I. Peleg S., Dar G.,Masharawi Y. Siev-Ner I. Paratenonitis of the Foot and Ankle in Young Female Dancers. Foot and Ankle International, 2011, 32(12): 1115-1121

 

Mannion A., O’Riordan D, Dvorak J, Masharawi Y.   The relationship between psychological factors and performance on the Biering-Sorensen back muscle endurance test. Spine Journal 2011, 11(9):849-57

 

Dar G, Masharawi Y, Peleg S, Steinberg S, May H, Medlej B,Hershkovitz I. The Epiphyseal Ring: A Long Forgotten Anatomical Structure with Significant Physiological Function. Spine, 2011, January 08 (E-pub).

 

Masharawi Y., Salame K. Shape variation of the neural arch in the thoracic and lumbar spine: characterization of its asymmetry and relationship with the vertebral body. Clinical Anatomy 2011, (E-pub)

 

Moller A. and Masharawi Y. The effect of first ballet classes in the community on thoracic kyphosis, lumbar lordosis, hip external rotation and joint laxity in young girls. Physical Therapy in Sport 2011.

 

Beladev N. and Masharawi Y., The effect of group-exercising on females with non-specific chronic low back pain in a sitting position. A pilot study. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation 24:3 2011 pg 181-8

 

Masharawi Y.Lumbar Shape characterization of the neural arch and vertebral body in spondylolysis: A comparative skeletal study. Clinical Anatomy  2012 Mar;25(2):224-30. doi: 10.1002/ca.21203. Epub 2011 Jun 3

 

Masharawi Y., Kjaer P., Manniche C., Bendix T. Lumbar sagittal shape variation during growth:  A three-year follow-up MRI study in children from the general population. Spine (2011-E-pub)

 

Dar G., Masharawi Y., Peleg S., Steinberg N., May H., Medlej B., Hershkovitz I. Schmorl’s nodes distribution in the human spine and its possible etiology. European Spine Journal 2009 (Dec 12- Epub ahead of print)

 

Masharawi Y., Dar G., Peleg S., Steingberg N., Medlej B., May H. Hershkovitz I. A Morphological Adaptation Of The Thoracic And Lumbar Vertebrae To Lumbar Hyperlordosis In Young and Adult Females. European Spine Journal 2009 (Dec 24- Epub ahead of print)

 

Masharawi Y. , Rothschild B., Nathan p., Hershkovitz I. A simple radiological method for recognizing osteoporotic thoracic vertebral compression fractures and distinguishing them from Scheuermann’s disease. Spine, 2009, 15:34 (18): 1995-1999

 

Masharawi Y., Kjaer P., Bendix T., Manniche C., May H., Mirovski Y., Anekshtein Y., Jensen T.S., Hershkovitz I. Lumbar facet and interfacet shape variation during growth in boys and girls from the general population: A three years MRI follow-up study. Spine, 2009, 34 (4): 408-412

 

Masharawi Y., Peleg S., Albert HB., Dar G., Steingberg N., Medlej B., Abbas J., Salame K., Mirovski Y., Hershkovitz I. Facet Asymmetry In Normal Vertebral Growth: Characterization And Etiologic Theory Of Scoliosis. Spine 2008, 15, 33(8):898-902

 

Rothschild B. and Masharawi Y. Arthritis, Infectious, Granulomatous, in The 5-minute Consultant, Domino F.J. (ed.), Lippincott, Williams & Wilkins. 17th edition. pp. 106-107, 2009.

 

Rothschild B. and  Masharawi Y. Arthritis, Infectious, Bacterial, in The 5-minute Consultant, Domino F.J. (ed.), Lippincott, Williams & Wilkins, 17th edition. pp. 104-105, 2009.

 

Steinberg N., Siev-Ner I., Peleg S., Dar G., Masharawi Y., Hershkovitz I. Growth and Development of Female Dancers, Age 8 to 16 Years. Am J Hum Biol. 2008 Jan 17; (Epub ahead of print)

 

Masharawi Y., Kjaer P., Bendix T., Manniche C., Wedderkopp N., Sorensen J.S., Peled N., Jensen T.S. The reproducibility of quantitative measurements in lumbar MRI of children from the general population. Spine, 2008, 33 (19): 2094-2100

 

Anekstein Y., Igor Jeroukhimov I., Bar-Ziv Y., Shalmon E., Cohen N., Mirovsky Y., Masharawi Y. The use of dynamic CT surview for cervical spine clearance in comatose trauma patients; a pilot prospective study. Injury 39 (3), 339-346, 2008

 

Hod-Feins R., Copeliovitch L., Abu-Kishk I., Eshel G., Lotan G., Shalmon E., Anekstein Y., Mirovsky Y.,Masharawi Y. Superior mesenteric artery syndrome after scoliosis repair surgery: a case study and reassessment of the syndrome’s pathogensis. Journal of Pediatric Orthopedics B. 16 (5), 345-349, 2007

 

Masharawi Y, Salame K, Mirovsky Y, Peleg S, Dar G, Hershkovitz I. Vertebral body shape variation in the thoracic and lumbar spine: characterization of its asymmetry and wedging. Clinical Anatomy. 21(1),46-54, 2008.

 

Dar G, Peleg S, Masharawi Y, Steinberg N, Rothschild B, Hershkovitz I. The association of sacroiliac joint bridging (SIB) with other enthesopathies in the human body. Spine, 32(10): E303- 308, 2007

 

Peleg S, Dar G, Masharawi Y, Peled N, Hershkovitz I. Sacral orientation revisited. Spine, 32(15): E397-404, 2007

 

Dar G, Khamis S, Peleg S, Masharawi Y., Peled N, Latimer B, Hershkovitz I. Sacroiliac joint fusion and the implications for manual therapy diagnosis and treatment.. Manual Therapy, 13 (2): 155-158, 2008.

 

Peleg S, Dar G, Steinberg N, Medlej B., Masharawi Y., Latimer B., Jellema L., Peled N., Arensburg B., Hershkovitz I. The orientation of the sacrum: Anthropological perspective and methodological approaches. American Journal of Physical Anthropology, 2007

 

Masharawi Y., Dar G., Peleg S., Steinberg N., Alperovitch-Najenson D., Salame K. and Hershkovitz I. Lumbar facet anatomy changes in spondylolysis: a comparative skeletal study. The European Spine Journal, 2007 (Epub ahead of print)

 

Masharawi Y., Alperovitch-Najenson D., Dar G., Peleg S., Steinberg N., Rothschild R., Salame K. and Hershkovitz I. Lumbar facet orientation in spondylolysis: a skeletal study. Spine 32 (6), E176-E180, 2007

 

Diamant I, Shahar R, Masharawi Y, Gefen G. A Method for Patient-Specific Evaluation of Vertebral Cancellous Bone Strength: In Vitro Validation. Clinical Biomechanics 22(3):282-91. Epub, 2006.

 

Salame K., Masharawi Y., Rochkind S., Arensburg B. Surgical anatomy of the cervical segment of the hypoglossal nerve. Clinical Anatomy; 19(1): 37-43, 2006.

 

Dar G., Peleg S., Masharawi Y., Rothschild B., Hershkovitz I. Sacroiliac joint bridging: Demographical and anatomical aspects. Spine; 30(15), pp E429-E432, 2005

 

Masharawi Y., Rothschild B., Salame K., Dar G., Peleg S., Hershkovitz I. Facet tropism and interfacet shape in the thoraco-lumbar spine: Characterization and biomechanical interpretation. Spine;30(11), E281-E292, 2005

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive