סגל אקדמי- החוג לפיזיותרפיה

ראש החוג, פרופ' דריו ליברמן

 

שם

תפקיד

חדר

טלפון

דואר אלקטרוני

פרופ' רות דפרין

פרופ מן המניין

317ד'

03-6405431

rutidef@post.tau.ac.il

גב' אפרת אריאל

מורה משנה

313

03-6405439

arielefr@post.tau.ac.il

גב' מירב בר יואב

מורה משנה

317ג'

03-6405430

merav.bar-yoav@sheba.health.gov.il

גב' נגה גל

מורה משנה

מנהלת מרכז ההוראה הקליני
באסף הרופא

08-9779496

nogagal@asaf.health.gov.il

גב' אורנה גרא

מורה משנה

תל השומר

03-5303750

geragra@post.tau.ac.il

פרופ' זאבי דביר

פרופ' אמריטוס

311

03-6405429

zdvir@post.tau.ac.il

פרופ' ג'ף הוסדורף

פרופ' מן המניין

------

03-6973081

jhausdor@tasmc.health.gov.il

גב' נילי ויסרברג

מורה משנה

317 ג'

03-6405460

nillygug@netvision.net.il

גב' דניה חופי

מורה משנה

מנהלת מרכז ההוראה הקליני
בתל השומר

03-5303750

dania.hofi@sheba.health.gov.il

ד"ר מיכל כץ-לוירר

מרצה בכירה

317 א'

03-6405430

michalkz@post.tau.ac.il

פרופ' דריו ליברמן

פרופ' חבר

314 

03-6405589

dlieberm@post.tau.ac.il

ד"ר יוסף משהראוי

מרצה בכיר

מעבדה קומת מרתף/בניין רפו"ש

03-6405428

yossefm@post.tau.ac.il

גב' אירנה פאיוק

מורה משנה

מורה משנה

03-9779496

dubi0512@netvision.net.il

גב' אסתר פנסו

מורה משנה

------

------

zabloudo@post.tau.ac.il

ד"ר תמרה פרושנסקי

מורה בכירה

316

03-6405425

prushans@post.tau.ac.il

ד"ר ג'ייסון פרידמן

מרצה בכיר

317 ב'

03-6405341

jason@post.tau.ac.il

גב' לאה צמח

מורה משנה

------

------

leazemah@post.tau.ac.il

ד"ר אלון קלרון מרצה  317 03-6405430  alonkalr@post.tau.ac.il

מר בצלאל רייכרד

מורה בכיר

315

03-6405459

bezalel@post.tau.ac.il

ד"ר גילה שחר

מורה 

317 ג'

08-9779496

gilach@post.tau.ac.il

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive