תכנית לתואר שלישי בפסיכותרפיה

תכנית לתואר שלישי (PhD) בפסיכותרפיה במדרשה לתארים מתקדמים, הפקולטה לרפואה. אחראי התכנית: ד"ר בעז שלגי

פסיכואנליזה וממשקיה
תכנית לתואר שלישי (PhD) במסגרת משותפת של התכנית לפסיכותרפיה והמדרשה לתארים מתקדמים

תכנית הדוקטורט בפסיכותרפיה במדרשה לתארים מתקדמים בפקולטה לרפואה מיועדת לכתיבת עבודות דוקטורט תיאורטיות אשר יוקדשו לחקר הפסיכואנליזה וממשקיה.

תכנית הדוקטורט המשותפת של התכנית לפסיכותרפיה והמדרשה לתארים מתקדמים הוקמה מתוך אמונה עמוקה בהיותה של הפסיכואנליזה תחום ידע אשר ראוי ומתאים למחקר אקדמי תיאורטי, אשר פועל ומתקיים מתוך ממשק עם תחומי ידע רבים אחרים, ובעל פוטנציאל משמעותי לתרום להם ולהיתרם מהם באופן הדדי. מתוך כך, התוכנית מיועדת לכתיבת עבודות דוקטורט תיאורטיות אשר תוקדשנה לחקר הפסיכואנליזה וממשקיה. מטרתה הינה ליצור מרחב למחקר אקדמי תיאורטי-מושגי מעמיק ומקיף בקורפוס הידע והחשיבה הפסיכואנליטיים והפסיכו-דינאמיים, תוך שימת דגש על הממשקים ההדדיים המתקיימים בין תחום זה לבין דיסציפלינות וגופי-ידע מתחומים נוספים כגון מדעי הרוח, החברה, החיים, הטכנולוגיה והאמנויות. התוכנית מיועדת ליצור חידושים בפסיכואנליזה, המתבטאים בחשיבה מחקרית מחדשת בעלת השלכות תיאורטיות ופרקטיות.  

 

רציונל התכנית

קיים צורך הולך וגובר בקרב העוסקים בטיפול נפשי פסיכואנליטי או פסיכודינאמי למסגרת אקדמית מתאימה שתהווה קורת גג להעמקה ולהרחבה של תחומי הידע בנושאים אלה ותאפשר ליצור עבודות מחקר תיאורטיות בתחום הפסיכואנליזה וממשקיה.

תכנית הלימודים לתואר שלישי (PhD) בפסיכואנליזה וממשקה הינה מסגרת אקדמית המהווה מענה לצרכים אלה. התכנית לפסיכותרפיה של הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר בתל אביב מהווה היום את הגוף הגדול והמקצועי ביותר בארץ ללימודי תעודה בפסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית. על כן, שטבעי שתכנית זו תהיה שותפה מרכזית בגיבושם של לימודים אלה במסגרת המדרשה לתארים מתקדמים.  

 

למי מיועדת התכנית?

התכנית מיועדת לפסיכיאטרים (MD), פסיכולוגים (MA), ועובדים סוציאליים (MA), בעלי תואר שני (כולל תזה). עדיפות תינתן למי שסיימו את לימודי התעודה בתכנית לפסיכותרפיה באונ' תל-אביב, או בתכנית דומה בתכניה ובהיקפה המוכרת על ידי האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה.

 

התכנית נפתחת אחת לשנתיים, והינה אקדמית גרידא, משמע, אינה מעניקה ללומדים בה ולבוגריה כול הכשרה מעשית לעסוק ((practice בפסיכואנליזה. כמו כן יודגש שמדובר בעבודות תיאורטיות (בשונה מעבודות אמפיריות, איכותניות).

 

כיצד מתקבלים לתכנית?

בהתאם לדרישות המדרשה לתארים מתקדמים, התכנית לפסיכותרפיה, ובכפוף לראיונות קבלה, נבקש מכל תלמיד/ה אשר רוצה להגיש מועמדות לשלוח:

 1. קורות חיים אקדמיים.
 2. תקציר ראשוני של הרעיון לעבודות הדוקטורט, בן 2-3 עמודים, אשר מציג את נושא המחקר שהמועמד/ת מבקש/ת לחקור, ואף את אופן החקירה (מתודולוגיה) אשר הוא מבקש/ת להשתמש בו לשם חקירת הנושא שבחר/ה. (בשלב זה מדובר בניסוח ראשוני ובלתי מחייב, שמטרתו להציג את הכיוון הכללי ואת אופן החשיבה עליו בשלב זה)
 3. שני מכתבי המלצה – רצוי מגורמים אשר מכירים את יכולת החשיבה והניסוח, העבודה העצמאית והכישורים האקדמיים של המועמד/ת (על הממליצים לשלוח את ההמלצות ישירות למזכירות התכנית).
 4. תקציר של עבודת הגמר לתואר מוסמך
 5. גיליון ציוני תואר שני

 

מבנה ההנחיה

צוות ההנחיה כולל מנחה ויועץ. על המנחה להיות חבר סגל באוניברסיטת תל-אביב מדרגת מרצה בכיר ומעלה. על היועץ להיות מורה או מדריך מתוך כלל המורים והמדריכים של התכנית לפסיכותרפיה באונ' תל-אביב.

בנוסף, במהלך השנתיים הראשונות ללימודים מתקיים סמינר דוקטורנטים דו-שבועי, בהנחייתם של ד"ר רינה לזר וד"ר בעז שלגי. כמו כן מתקיימים במהלך השנה כחמשה מפגשי קולוקוויום לכל תלמידי התכנית, בריכוזה של ד"ר חנה אולמן.

 

צוות המנחים בתכנית:

 • פרופ' אלן אפטר - המרכז אקדמי ללימודי המשך, הפקולטה לרפואה
 • פרופ' שלמה בידרמן - הפקולטה למדעי הרוח
 • פרופ' מיכאל גלוזמן - החוג לספרות
 • פרופ' יולנדה גמפל - בית הספר למדעי הפסיכולוגיה
 • פרופ' אורי הדר - בית הספר למדעי הפסיכולוגיה
 • פרופ' שירלי זיסר - המחלקה לספרות אנגלית ולימודים אמריקאיים
 • פרופ' צבי טאובר - החוג לפילוסופיה
 • ד"ר אורי כהן, בית הספר לחינוך
 • פרופ' חגי כנען - החוג לפילוסופיה
 • פרופ' יחיאל לבקוביץ - הפקולטה לרפואה
 • ד"ר שלמה מנדלוביץ - החוג לפסיכיאטריה
 • פרופ' רון מרגולין - החוג לפילוסופיה יהודית
 • פרופ' חנה נוה - המחלקה לספרות
 • פרופ' ורד נעם, בית הספר ליהדות
 • פרופ' זהבה סולמון - בית הספר לעבודה סוציאלית
 • פרופ' ירון סנדרוביץ, חוג לפילוסופיה
 • פרופ' משה צוקרמן, מכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות
 • פרופ' נעמה פרידמן, בית הספר לחינוך ובית הספר סגול למדעי הרוח
 • פרופ' נעה צאודר-נעמן - החוג לפילוסופיה
 • פרופ' איריס רחמימוב - החוג להיסטוריה כללית
 • פרופ' יצחק שנל - החוג לגיאוגרפיה  

 

ניתן לבחור כיועץ/ת כול אחת ואחד מצוות המורים/ות בתוכנית לפסיכותרפיה, בכפוף לאישור אחראי התכנית.

ניתן, כאמור, לבחור כל איש סגל מאוניברסיטת תל-אביב המורשה להנחות דוקטורט ומאשר את הנחיית עבודתו, בכפוף לאישור והסכמת אחראי התכנית.

 

צוות היועצים בתכנית:

 • ד"ר חנה אולמן
 • ד"ר רוני באט
 • ד"ר שלמה ביינארט
 • ד"ר ענת פלגי-הקר
 • ד"ר יוסי טריאסט
 • ד"ר שלומית ידלין-גדות
 • ד"ר רינה לזר
 • ד"ר שלמה מנדלוביץ
 • רענן קולקה
 • דוד קטרון
 • ד"ר מירב רוט
 • ד"ר בעז שלגי

 

תהליך כתיבת העבודה

במהלך השנה הראשונה מתבקש/ת כל תלמיד/ה לגבש הצעת מחקר שתוגש לוועדה מלווה לשיפוט. הוועדה המלווה כוללת את מנחה העבודה, יו"ר ועדה מתוך אוניברסיטת תל אביב וחבר ועדה נוסף מאוניברסיטה אחרת, אשר פוגשים את התלמיד/ה לאורך המחקר מספר פעמים ומלווים את תהליך הכתיבה, עם הגשת ההצעה, במהלך הכתיבה ולקראת סיום כתיבת המחקר והגשתו לשיפוט סופי על ידי שני שופטים שאינם מכירים את המועמד והעבודה עד כה. מי שלא הצליח לגבש את ההצעה במהלך השנה הראשונה זכאי לסיימה במהלך שנת הלימודים השנייה.

אנו מצפים כי עד תום ארבע שנים ניתן יהיה להגיש עבודת דוקטורט שלמה לשיפוט, לאחר שחובות הלימוד הושלמו.

 

קורסי התוכנית

על-פי דרישות המזכירות האקדמית, המדרשה לתארים מתקדמים והתכנית לפסיכותרפיה, התלמידים נדרשים ללמוד במהלך כול התואר קורסים כדלהלן:

 

 • 6.5 ש"ס קורסי חובה
 • 6 ש"ס קורסי בחירה מהמדרשה (אותם התלמידים מחויבים ללמוד)
 • 10 ש"ס קורסים מכלל קורסי האוניברסיטה.

 

סה"כ: 22.5 ש"ס.

 

 

פירוט הקורסים

 

קורסי חובה:

 • התפתחות החשיבה הפסיכואנליטית – ד"ר יוסי טריאסט – 4 ש"ס 
 • כתיבה מדעית  – ד"ר שלומית ידלין-גדות – 2 ש"ס
 • אתיקה – מורה המדרשה (מומלץ ד"ר סינגלר) – 0.5 ש"ס

 

סה"כ – 6.5 ש"ס

 

(תלמיד אשר לא יציג אישור על ציון 80 ומעלה בקורס סטטיסטיקה או שיטות מחקר מתואר ראשון או תואר שני, יצטרך ללמוד בנוסף קורס ביו-סטטיסטיקה בהיקף של 4 ש"ס).

 

קורסי בחירה במסגרת המדרשה, שאותם התלמידים מחויבים ללמוד:

 • שיטות פרשנות סמיוטיות של טקסט תיאורטי מדעי – 2 ש"ס ד"ר שלומית ידלין-גדות.
 • מושג הסובייקט (ה'אני') בפילוסופיה החדשה (דקארט והיגל) – 2 ש"ס פרופ' צבי טאובר
 • התיאוריה הפסיכואנליטית – מוקדים, מרחבים, צירים – 2 ש"ס – ד"ר שלמה מנדלוביץ

 

סה"כ: 6 ש"ס

 

קורסי בחירה מתוך כלל הקורסים באוניברסיטה בתיאום עם המנחה: 10 ש"ס

 

סה"כ: 22.5 ש"ס

 

חלוקה לשנים (הלימודים מתקיימים בימי שני. כול הקורסים מתקיימים אחת לשנתיים)

 

שנה א':

חובה:

 • התפתחות החשיבה הפסיכואנליטית – ד"ר יוסי טריאסט – 4 ש"ס (שנתי, 14:30 – 16:00) 
 • כתיבה מדעית  – ד"ר שלומית ידלין-גדות – 2 ש"ס (סמסטר א', 16:30 – 18:00)
 • שיטות פרשנות סמיוטיות של טקסט תיאורטי מדעי –ד"ר שלומית ידלין-גדות – 2 ש"ס (סמסטר ב' 16:30 – 18:00).
 • אתיקה – 0.5 ש"ס

       סה"כ: 8.5 ש"ס

 

שנה ב':

אין שיעורי חובה.

 

נוסף על כך, במהלך השנתיים הראשונות של לימודיהם, מחויבים הסטודנטים ללמוד 6 ש"ס נוספות מכלל הקורסים באוניברסיטה, וזאת על-מנת להשלים את דרישת המזכירות האקדמית ללמוד 10 ש"ס מתוך כלל הקורסים באוניברסיטה במהלך השנתיים הראשונות (כולל הקורס התפתחות החשיבה הפסיכואנליטית).

 

סה"כ ש"ס בשנים א' + ב': 14.5

 

שנה ג':

 • מושג הסובייקט (ה'אני') בפילוסופיה החדשה (דקארט והיגל) – 2 ש"ס  - פרופ' צבי טאובר

 

 • התיאוריה הפסיכואנליטית – מוקדים, מרחבים, צירים – 2 ש"ס – ד"ר שלמה מנדלוביץ

 

סה"כ: 4 ש"ס

 

נוסף על כך, במהלך השנים ג' + ד', התלמידים ידרשו ללמוד עוד 4 ש"ס מכלל הקורסים באוניברסיטה:

סה"כ ש"ס: 22.5

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive