חברי הוועדה לאתיקה מדעית

יו"ר - פרופ' מרק גלזרמן

 

חברי הוועדה:

שופט בדימוס דוד גלדסטון

פרופ' אברהם ויצמן

פרופ' גדליה פז

 

מרכזת הוועדה - גב' עינת סופר

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive