Fetal neurosonography – beyond the guidelines

Fetal neurosonography – beyond the guidelines

 

 

לחיצה להורדת תכנית הקורס לשנת תש"פ 2019/20

 

 

מרכז הקורס:

ד"ר צביקה ליבוביץ'.

מטרות הלימודים:

ממצאים בקליפת מח, חומר לבן וגזע המח בעובר. העשרת ידע בנוירוסונוגראפיה עוברית. הצגת תהליך התפתחותי תקין ופתולוגית במח כפי שאלו נצפות בבדיקת אולטרה-סאונד

קהל היעד:

הקורס מיועד מבצעי סקירת מערכות בעובר.

המועד:

מפגש ביום חמישי, בין השעות 09:00 - 15:00 בתאריך 13.02.2020

המקום:

בית הספר האקדמי לאולטרה סאונד, מרכז רפואי מאיר, כפר סבא.

נוכחות:

אישור לימודים סמסטריאלי יינתן רק ללומד שהשתתף בכל המפגשים

נקודות זכות:

ייקבע בהמשך, בכפוף לאישור המועצה המדעית

שכר לימוד:

320 ₪

הרשמה:

https://medicine-cme.tau.ac.il/produsityuniversity/#/register/5

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive