קורסי רענון סטטיסטיקה ואקסל 2019

לקראת תחילת הלימודים בתארים בבריאות הציבור (מסלולים כללי, ניהול וקידום) ואפידמיולוגיה ורפואה מונעת, מומלץ לרענן את הידע בסטטיסטיקה ואקסל ברמה בסיסית.

 

קורסים של אקסטרה סטודנט:

אקסל לתואר שני בבריאות הציבור

סטטיסטיקה לתואר שני בבריאות הציבור

 

סטטיסטיקה- נושאים מומלצים:

סוגי משתנים וסולמות מדידה

 • משתנים – משתנה תלוי, משתנה בלתי תלוי, משתנה בדיד, משתנה רציף 
 • סולמות מדידה - שמי, סדר, רווח, יחס – הגדרות, תכונות, טרנספורמציות מותרות, מדדים מותרים

אוכלוסייה ומדגם

שיטות דגימה

 • לא הסתברותיות – נוחות, שיפוט, כדור-שלג, מכסות
 • הסתברותיות – פשוטה, אשכולות ושיטתית, שכבות 

סטטיסטיקה תיאורית

 • נתונים ומדדי סיכום (בהתאמה לסוגי סולמות המדידה)
 • מדדי נטייה מרכזית (מיקום): שכיח, חציון (וכן: ריבעון עליון ותחתון, עשירון, אחוזון, ממוצע)
 • מדדי פיזור: אחוז לא בשכיח, רווח-בין-רבעוני, טווח, שונות, סטיית תקן, ציוני תקן
 • מדדי צורה: הטיה (סימטריות, "זנביות") וגבנוניות ("חידודיות")

טבלאות

 • שכיחות, שכיחות מצטברת, שכיחות יחסית,  חישובי מדדי סיכום לנתונים מקובצים.

תיאורים גרפיים

 • דיאגרמת עוגה, דיאגרמת מקלות (עמודות), היסטוגרמה (גבולות מדומים ואמיתיים),
 • תרשימי קו/מצולע/עקום, תרשים גזע/גבעול-עלים, תרשימי קופסה, דיאגרמת פיזור

הסתברות

 • הגדרות ומונחי יסוד
 • פעולות בין מאורעות, חיתוך ואיחוד
 • דיאגרמת ואן
 • כללי פעולות בין מאורעות, חיבור וכפל
 • חוקים בסיסים בהסתברות וסוגי מאורעות (בלתי תלויים וזרים)

אקסל- נושאים מומלצים:

 • פעולות בסיסיות באקסל: הזנת נתונים, עיצוב תאים, עיצוב מותנה
 • חישוב נוסחאות כולל קיבוע תאים
 • שימוש בפעולות חשבון בסיסיות (כולל חזקה ושורש(
 • פעולות סינון ומיון
 • פעולות עריכה בסיסיות: העתקה והדבקה / הדבקה מיוחדת / מצא והחלף
 • פונקציות תיאוריות בסיסיות )סכום, ממוצע, מינימום, מקסימום, חציון, אחוזונים(
 • פונקציות וחישוב תאריכים ושעות  Days, Month
 • פונקציות IF , SUMIF , COUNTIF , AVERAGEIF 
 • יצירת תרשימים (פיזור, עוגה, מקלות(

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive