חברי סגל - החוג לשיקום

תוצאות חיפוש עבור האות הכל

שםיחידהיחידת משנהתפקידטלפוןפקסדוא"ל
ד"ר ילנה איידינובקלינים הוראהרפואה שיקומיתסגל אקדמי קליני
ד"ר ודים בלובשטייןקלינים הוראהרפואה שיקומיתמדריך קליני
09-7709645
03-6409645
09-7709986
ד"ר נאוה בלומןקלינים הוראהרפואה שיקומיתמדריך קליני
03-5303713
03-5352888
פרופ' גבריאל זייליגקלינים הוראהרפואה שיקומיתסגל אקדמי קליני
03-5303725
03-6420559
פרופ' רפי חרותיקלינים הוראהרפואה שיקומיתסגל אקדמי קליני
03-6893712
03-6383680
פרופ' עמירם כץקלינים הוראהרפואה שיקומיתסגל אקדמי קליני
09-7709094
09-7654897
ד"ר ז'אנה לנדהקלינים הוראהרפואה שיקומיתמדריך קליני
03-5305007
03-5302045
ד"ר נחום סורוקרקלינים הוראהרפואה שיקומיתסגל אקדמי קליני
09-7709090
09-7709184
ד"ר אנה סז'יןקלינים הוראהרפואה שיקומיתסגל אקדמי קליני
ד"ר ירון סחרקלינים הוראהרפואה שיקומיתמדריך קליני
09-7709022
ד"ר מנואל צווקרקלינים הוראהרפואה שיקומיתמדריך קליני
03-5303725
ד"ר קורין צרפתיקלינים הוראהרפואה שיקומיתמדריך קליני
09-7709004
09-7709912
ד"ר עופר קרןקלינים הוראהרפואה שיקומיתסגל אקדמי קליני
03-7709090
09-7450870
ד"ר מרדכי[מוטי] רטמנסקיקלינים הוראהרפואה שיקומיתסגל אקדמי קליני
ד"ר שרון שקלאיקלינים הוראהרפואה שיקומיתמדריך קליני
09-7709941
09-7709724
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive