הקצבת נסיעות לכנסים לתלמידי תואר שלישי

תלמידי תואר שלישי זכאים למלגת נסיעות בסכום של עד 1,000 $ לצורך השתתפות בכנסים מדעיים.

מלגת נסיעות זו מוענקת אך ורק לתלמידי תואר שלישי, המקבלים מלגת קיום חודשית.

התנאים לקבלת מלגת נסיעה לכנסים הם:

1. הצעת מחקר מאושרת ומעבר לשלב ב' בדוקטורט

2. הצגת אישור מהכנס על קבלת התקציר להצגה כפוסטר או כהרצאה.

 

לא תאושר מלגת נסיעה לתלמידים אשר לא יציגו בכנסים.

 

טפסי "בקשת הקצבת נסיעה לדוקטורנטים" ניתן למצוא בפרק "טפסי מלגות".

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive