מלגות לתואר שלישי

תקנון הענקת מלגות לתלמידי תואר שלישי במדרשה

 

המדרשה לתארים מתקדמים של הפקולטה לרפואה מציעה מלגות קיום לתלמידי מחקר לתואר שלישי, וזאת במטרה לקדם ולפתח את תחום המחקר הביו רפואי בפקולטה.

ועדת מלגות של המדרשה דנה ומחליטה להעניק מלגות קיום על סמך הצטיינות בלימודים ובהתחשב בתקציבים שעומדים לרשות המדרשה.

התנאים לקבלת מלגות נקבעים מידי שנה, בהתאם למדיניות ועדת מלגות של המדרשה ואין בהם תקדים או בסיס לקבלת מלגות בהמשך. במקרים חריגים לועדה תהיה סמכות להחליט בשונה מהתקנון. כל הנתונים המופיעים בתקנון נתונים לשינויים, בהתאם למצאי המלגות העומד לרשות הפקולטה.

המלגות כוללות פטור מתשלום שכר - לימוד, עם זאת, תלמידים הזכאים למלגות נדרשים לשלם מידי שנה, תשלומים נלווים, כאשר תשלום עבור אבטחה הינו חובה ותשלום עבור רווחה הינו רשות ונתון לשיקול דעתו של התלמיד.

מלגות הקיום המוענקות לתלמידים פטורות ממס הכנסה ואינן כוללות תשלום ל"ביטוח לאומי", כך שעל כל תלמיד להסדיר תשלומים אלו באופן עצמאי.

 

זכאות למלגה בהשתתפות הפקולטה מחייבת עמידה בתנאים הבאים:

1. הקדשת מירב זמנו ומרצו של התלמיד ללימודים ולביצוע עבודת המחקר.

2. שכר מהכנסה נוספת, שאיננה עומדת בסתירה לסעיף 1, שאינו עולה על 4,000 ₪  ברוטו בחודש.

3. תרומת מנחים למדרשה.

 

קריטריונים לקבלת מלגות קיום בתואר השלישי:

1. ממוצע ציונים של  85 ומעלה בקורסים ו -90 ומעלה בעבודת הגמר בתואר השני*

2. המלצת ועדת קבלה של התואר השלישי

3. התחייבות מנחה להשתתף במימון המלגה

*ועדת קבלה רשאית להמליץ על מלגה גם אם ממוצע הציונים נמוך מהכתוב לעיל, וזאת על סמך התרשמותה מהתלמיד בראיון הקבלה.

אין אפשרות לראיונות חוזרים לצורך קבלת מלגה, אלא רק על מנת להתקבל לדוק'כמו כן, לא ניתן לערער על החלטת ועדת מלגות.

 

קריטריונים לקבלת מלגות קיום מוגדלות ( בהיקף 150% ) לתלמידים מצטיינים בתואר השלישי :

1. ממוצע ציונים סופי של 94 ומעלה בתואר השני ו - 89 ומעלה בתואר הראשון*

2. המלצת ועדת קבלה של התואר השלישי

3. התחייבות מנחה להשתתף במימון המלגה

4. הקדשת זמן מלא ללימודים ולביצוע עבודת המחקר

*ועדת קבלה רשאית להמליץ על מלגה מוגדלת גם אם ממוצע הציונים נמוך מהכתוב לעיל, וזאת על סמך התרשמותה מהתלמיד בראיון הקבלה.

** נתון לשינוי בהתאם למצאי המלגות.

 אין אפשרות לראיונות חוזרים לצורך קבלת מלגהכמו כן, לא ניתן לערער על החלטת ועדת מלגות.

משך זמן הענקת מלגות לתלמידי תואר שלישי

המלגות בתואר השלישי מוענקות לתלמידים העומדים בקריטריונים שלעיל, למשך ארבע שנים, החל מתקופת קבלתם ללימודים. במקרים חריגים תאושר הארכת מלגה מעבר לשנה רביעית, כפוף למכסה לה זכאי המנחה. 

במקרה של יציאה לחופשת לידה במהלך הלימודים, יש לפנות ל "קרן רקטור ליולדות" במכתב בקשה לקבלת מלגה, למשך שלושה חודשים נוספים.

במהלך חופשת-הלידה, המלגה הכוללת את השתתפות המנחה, איננה מופסקת. משך זמן חופשת הלידה הוא 15 שבועות.

 

הליך הגשת בקשות לקבלת מלגות קיום בתואר השלישי

תלמידים אשר התקבלו ללימודים ועומדים בקריטריונים אשר צוינו לעיל, מתבקשים להגיש טפסי "בקשות למלגות" חתומים ע"י המנחים לרכזת מלגות של המדרשה (בחדר 212, בקומה 2 , בבנין רפואה). טפסים ניתן למצוא באתר המדרשה, בפרק "טפסי מלגות".

הבקשה תלווה באישור המנחה על השתתפותו במימון המלגה ובצרוף גליון ציונים מתארים קודמים. הדיון בבקשות יתנהל בועדת מלגות של המדרשה.

מלגות הקיום מוענקות, מידי שנה, למשך שנה אחת בלבד (או עד סוף סמס' ב' של אותה שנה). אי לזאת, על התלמיד להגיש בקשה להארכת המלגה, מידי שנה, במהלך חופשת הקיץ. 

תלמיד אשר נדחתה בקשתו למלגה, בשל ממוצע ציונים נמוך מהנדרש בלימודי התואר השני, תינתן לו אפשרות נוספת להגיש בקשה לקבלת מלגה, וזאת רק לאחר שתאושר הצעת המחקר שלו לדוקטורט.

תלמיד המפסיק את לימודיו תופסק מלגתו. התלמיד חייב לעדכן את מזכירות המדרשה, ואת מזכירות ועדת מלגות. אי דיווח יחייב את התלמיד בהחזר כספי המלגה, החל מהחודש בו הפסיק את לימודיו.

תלמידים לתואר שלישי הלומדים בתכנית לימודים נוספת אינם זכאים למלגות קיום.

מלגות הקיום תופסקנה לתלמידים אשר לא יעמדו בדרישות התקנון.

 

סכומי מלגות לתלמידי תואר שלישי ( 100% )

תואר

סכום מלגה

דוקטורנט שלב א'

 4,424 ש"ח

דוקטורנט שלב ב'

 5,081 ש"ח

 

 

 

 

 

 

 

סכומי מלגות לתלמידים מצטיינים  בתואר השלישי  ( 150% )

תואר

סכום מלגה

דוקטורנט שלב א'

 6,636 ש"ח

דוקטורנט שלב ב'

 7,621.5 ש"ח

 

 

 

 

 

 

 

  סכומים אלו נתונים לשינויים בהתאם למצאי המלגות העומד לרשות הפקולטה.

 

 

זכאות לאישורי חניה בשטחי האוניברסיטה

תלמידים מלגאים זכאים לאישורי חניה בשטחי האוניברסיטה, למשך כל תקופת קבלת המלגה. הסבר על אופן הגשת הבקשות לקבלת אישורים אלו ניתן למצוא באתר של סגל זוטר, בפרק "שירותים לחברים",  בכתובת: http://zutar.org.il. לאחר הזמנת אישורי החניה במערכת ואישורם ע"י  יחידת הביטחון, ניתן לקבלם ממזכירת מלגות בפקולטה.

 

אישורים על קבלת מלגות

על-מנת לקבל אישורי זכאות למלגות (עבור מעונות לילדים, או לקבלת משכנתא), יש לפנות למדור מלגות, במזכירות אקדמית, בדוא"ל : annagure@tauex.tau.ac.il.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive