השתלמות בביו-סטטיסטיקה, תכנון מחקרים קליניים וכתיבת מאמרים

השתלמות בביו-סטטיסטיקה, תכנון מחקרים קליניים וכתיבת מאמרים

מרכז ההשתלמות: פרופ' אילן גולדנברג
מטרת ההשתלמות: הצגת שיטות למחקר קליני וביו-סטטיסטיקה לרופאים
המעוניינים לעסוק במחקר קליני, כולל קריאה ביקורתית של מאמרים, תכנון וכתיבה
של מחקרים קליניים וביו-סטטיסטיקה )כולל ביצוע אנליזות ב- SPSS וניתוח התוצאות
המתקבלות(.

למידע על ההשתלמות

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive