קול קורא- משרת סגל אקדמי בכיר בחוג לסיעוד

משרת סגל אקדמי לפקולטה לרפואה, בית הספר למקצועות הבריאות, לשנת הלימודים תש"פ (1.10.2019).

קול קורא החוג לסיעוד

קול קורא: משרת סגל אקדמי לפקולטה לרפואה, בית הספר למקצועות הבריאות, לשנת הלימודים תש"פ

 

היחידה המציעה: החוג לסיעוד, בית הספר למקצועות הבריאות ע"ש שטייר.

המשרה פתוחה למועמדים אחים ואחיות מוסמכים, בעלי תואר Ph.D. עם המשך ניסיון מחקרי מוכח לאחר קבלת התואר דוקטור, יכולת מוכחת בביצוע מחקר עצמאי באמצעות פרסומים בכתבי עת מובילים ושפיטים ויכולת הוראה טובה. עדיפות תינתן לבוגרי בתר-דוקטורט.

עדיפות מחקרית בתחומים: גריאטריה, כאב, סוכרת, סוציולוגיה/פסיכולוגיה של הבריאות, ילדים, אונקולוגיה.

 

מקבל המשרה יידרש ליזום ולהוביל תכניות מחקר חדשניות, לשתף פעולה עם עמיתים, להנחות תלמידי תארים מתקדמים וללמד במגוון תכניות הלימוד בחוג לסיעוד.

המשרה היא תקנית, במסלול אשר עשוי להקנות קביעות בתום תקופת הניסיון בהתאם לנהלי האוניברסיטה.

 היקף משרה: 100%.

 

הליכי המינוי של המועמד/ת יתבצעו בהתאם לנוהלי המינויים הנהוגים באוניברסיטה, בכפוף לאישור המוסדות האקדמיים המוסמכים ולפי שיקול דעתם. הדרגה האקדמית תיקבע על פי כישוריו/ה של המועמד/ת.

 

יש לשלוח קורות חיים במתכונת הנדרשת*, רשימת פרסומים מדעיים, מסמך קצר המסכם את הפעילות המחקרית עד כה ותוכנית מחקר עתידית, וכן, מסמך קצר המפרט את תחומי ההוראה בהם יוכל המועמד/ת להשתלב בהתייחס לתחומי ההוראה הנלמדים במסגרת החוג לסיעוד.

על המועמד/ת לבקש מ-3 ממליצים** מכתבי המלצה שיישלחו ישירות ליו"ר ועדת החיפוש של ביה"ס למקצועות הבריאות

באמצעות דוא"ל: relis@tauex.tau.ac.il

 

לא יתקבלו קורות חיים דרך חברות השמה, אלא בפניה ישירה בלבד.

 

המועד האחרון להגשת המועמדות: 17.2.19

תיק מועמדות יוגש בדוא"ל לכתובת: relis@tauex.tau.ac.il

 

* כמצוין ב- https://med.tau.ac.il/Instructions-for-submiting-CV

 

** המכתבים יישלחו ממנחה הדוקטורט ותקופת הבתר דוקטורט (בהתאם לרקע האישי) וממליצים נוספים

 

ההצעה מיועדת למועמדים ללא כל אפליה על בסיס מין, דת, לאום או מוצא. המשרה תאויש בהתאם לכישורים האקדמיים, ניסיון מקצועי והתאמתה לצרכי החוג.

אין האוניברסיטה מחויבת לקבל הצעה כלשהי.


 

Sackler Faculty of Medicine, Steyer School of Health Professions
Department of Nursing

Faculty Position

(For the academic year of 2019-2020)

 

The Department of Nursing at Tel Aviv University seeks an outstanding candidate to fill a full time tenure-track faculty position.

Candidates should hold RN (Registered Nurse) and PhD degrees and have publications in peer reviewed leading journals, published after the completion of their PhD, thus showing their ability to conduct independent research. 

Priority will be given to post-doctorates.

Priority research areas: geriatrics, pain, sociology/psychology of health, pediatrics, oncology and diabetes.

Successful candidates are expected to carry out independent research programs, combined with high level teaching.

Nomination will be according to Tel Aviv University policy and procedures, pending the discretion and approval by the proper academic instances. The academic rank will be determined according to the candidate's qualifications and achievements.

Deadline for submission: 17/2/2019

Applicants should submit:

  • A curriculum vitae with a list of publications, according to the university format*
  • A brief summary of their research experience including: past projects, current studies (including unpublished research) and proposed research program
  • A short description of possible topics that the candidate may teach in the Department of Nursing
  • Three letters of reference** which should be sent by referees directly to: relis@tauex.tau.ac.il

Applications should be submitted by e-mail to: relis@tauex.tau.ac.il

Applications from manpower companies will not be accepted.

All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to religion, sex, gender identity, national origin or any other characteristic protected by law. Candidates will be selected according to their academic skills, professional experience and the department's needs.

The University is not obligated to accept any offer.

 

* As indicated at:  https://med.tau.ac.il/Instructions-for-submiting-CV

** Letters from the PhD mentor and post-doctoral supervisor are required

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive