חוקרי המחלקה לאנטומיה ואנתרופולוגיה

שםיחידהיחידת משנהתפקידטלפוןפקסדוא"ל
פרופ' יאיר בן-דודביה"ס לרפואהאנטומיה ואנתרופולוגיהאמריטוס
03-6406355
03-6406355
ד"ר ינקל גבטביה"ס לרפואהאנטומיה ואנתרופולוגיהסגל אקדמי בכיר
03-6407684
03-6407684
03-6407628
פרופ' ישראל הרשקוביץביה"ס לרפואהאנטומיה ואנתרופולוגיהסגל אקדמי בכיר
09-7431486
03-6409495
03-6408287
ד"ר דמיטרי לבביה"ס לרפואהאנטומיה ואנתרופולוגיהסגל אקדמי בכיר
03-6406704
ד"ר הילה מאיביה"ס לרפואהאנטומיה ואנתרופולוגיהסגל אקדמי בכיר
03-6407346
03-6408287
פרופ' חיים[חגי] פיקביה"ס לרפואהאנטומיה ואנתרופולוגיהסגל אקדמי בכיר
03-6409247
03-6408287
ד"ר עידו תבורביה"ס לרפואהאנטומיה ואנתרופולוגיהסגל אקדמי בכיר
073-3804420
073-3804421
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive