חוקרי המחלקה לאנטומיה ואנתרופולוגיה

שםיחידהיחידת משנהתפקידטלפוןפקסדוא"ל
פרופ' יאיר בן-דוד ביה"ס לרפואהאנטומיה ואנתרופולוגיהאמריטוס
03-6406355
03-6406355
ד"ר ינקל גבט ביה"ס לרפואהאנטומיה ואנתרופולוגיהסגל אקדמי בכיר
03-6407684
03-6407684
03-6407628
פרופ' ישראל הרשקוביץ ביה"ס לרפואהאנטומיה ואנתרופולוגיהסגל אקדמי בכיר
09-7431486
03-6409495
03-6408287
ד"ר דמיטרי לב ביה"ס לרפואהאנטומיה ואנתרופולוגיהסגל אקדמי בכיר
03-6406704
פרופ' גריגורי ליפשיץ ביה"ס לרפואהאנטומיה ואנתרופולוגיהסגל אקדמי בכיר
03-6409494
03-6408287
ד"ר הילה מאי ביה"ס לרפואהאנטומיה ואנתרופולוגיהסגל אקדמי בכיר
03-6407346
03-6408287
פרופ' חיים פיק ביה"ס לרפואהאנטומיה ואנתרופולוגיהסגל אקדמי בכיר
03-6409247
03-6408287
ד"ר עידו תבור ביה"ס לרפואהאנטומיה ואנתרופולוגיהסגל אקדמי בכיר
03-6407168
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive