לימודים לתואר שלישי PhD - בשיתוף המדרשה לתארים מתקדמים

לימודים אלה מוצעים במסגרת משותפת של התכנית לפסיכותרפיה, מרכז אקדמי ללימודי המשך ברפואה והמדרשה לתארים מתקדמים בפקולטה לרפואה.

 

לימודי תואר שלישי (PhD

במסגרת משותפת  של התכנית לפסיכותרפיה -

מרכז אקדמי ללימודי המשך ברפואה,

והמדרשה לתארים מתקדמים, הפקולטה לרפואה

 

מרכז לימודי הדוקטורט מטעם התוכנית לפסיכותרפיה:  ד"ר בעז שלגי

 

 

ועדת תכנית הדוקטורט:

 • יו"ר: ד"ר בעז שלגי
 • ד"ר חנה אולמן
 • פרופ' אורי הדר
 • ד"ר יוסי טריאסט
 • ד"ר שלומית ידלין-גדות
 • פרופ' חגי כנען
 • ד"ר רינה לזר
 • ד"ר שלמה מנדלוביץ
 • ד"ר מירב רוט

 

 

יחידת הדוקטורט המשותפת של התכנית לפסיכותרפיה והמדרשה לתארים מתקדמים מיועדת לכתיבת עבודות דוקטורט תיאורטיות אשר תוקדשנה לחקר הפסיכואנליזה וממשקיה. מטרתן  הינה ליצור מרחב למחקר אקדמי תיאורטי-מושגי מעמיק ומקיף בקורפוס הידע והחשיבה הפסיכואנליטיים והפסיכו-דינאמיים, תוך שימת דגש על הממשקים ההדדיים המתקיימים בין תחום זה לבין דיסציפלינות וגופי-ידע מתחומי מדעי הרוח, החברה, החיים, הטכנולוגיה והאמנויות. 

 

 

רציונאל:

קיים צורך הולך וגובר בקרב העוסקים בטיפול נפשי פסיכואנליטי/פסיכודינאמי, במסגרת אקדמית מתאימה שתהווה קורת גג להעמקה ולהרחבה של תחומי הידע בנושאים אלה ותאפשר ליצור עבודות מחקר תיאורטיות בתחום הפסיכואנליזה וממשקיה. הלימודים המוצעים מציעים לכך מענה במסגרת אקדמית ללמידה לתואר שלישי (PhD) בתחומים אלה. מאחר שהתכנית לפסיכותרפיה מהווה היום את הגוף הגדול והמקצועי ביותר בארץ ללימודי תעודה בפסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית, הרי שטבעי שהיא תהיה שותפה מרכזית בגיבושם של לימודים אלה במסגרת המדרשה לתארים מתקדמים.  

 

 

אוכלוסיית היעד ללימודי הדוקטורט:

התכנית מיועדת לפסיכיאטרים (MD), פסיכולוגים (MA), ועובדים סוציאליים (MA), בעלי תואר שני עם תזה. עדיפות תינתן לאלה אשר סיימו את לימודי התעודה בתכנית לפסיכותרפיה באונ' תל-אביב, או בתכנית דומה בתכניה ובהיקפה המוכרת על ידי האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה.   

 

התכנית הינה אקדמית גרידא, ואינה מעניקה ללומדים בה ולבוגריה כול הכשרה מעשית לעסוק ( (practice בפסיכואנליזה. כמו כן יודגש שמדובר בעבודות תיאורטיות (בשונה מעבודות אמפיריות, איכותניות).

 

קבלה לתכנית:

בהתאם לדרישות המדרשה, דרישות התכנית לפסיכותרפיה, הגשת הצעת מועמדות כתובה (פירוט בהמשך) ובכפוף לראיונות קבלה. 

 

 

דרישות הלימודים נכון לשנה"ל 2019/20:

 

כחלק ממסגרת לימודי הדוקטורט המוצע, יהיה על כל תלמיד ללמוד 22 יח' לימוד הכוללות 6 יח' חובה ו- 16 יח' קורסי בחירה והשלמות:

 

6.5 יח' חובה:

0.5 אתיקה – פרופ' יחיאל בר אילן (המדרשה לתארים מתקדמים) 

4 יח' קורס ביו-סטטיסטיקה – ד"ר אופק רונן (המדרשה לתארים מתקדמים), או:

מי שמציג ציון מעל 85 בסטטיסטיקה ו/או שיטות מחקר בלימודי התואר השני – יהיה פטור מקורס ביו סטטיסטיקה ויוכל ללמוד במקומו את:

4 יח' קורס התפתחות החשיבה הפסיכואנליטית – תיאוריה וקליניקה – ד"ר יוסי טריאסט (התכנית לפסיכותרפיה) (*מי שיחויב בקורס ביו-סטטיסטיקה יתבקש לקחת את הקורס של ד"ר טריאסט בנוסף).

2 יח' קורס כתיבה מדעית בחשיבה ביקורתית - ד"ר שלומית ידלין-גדות (התכנית לפסיכותרפיה)

16 יח' בחירה והשלמות - נחלקות לשניים:

א. 7 יחידות לימוד במסגרת המדרשה:

1 יח'  קורס מודרנה, פוסט מודרנה, מטא-מודרנה - ד"ר שלמה מנדלוביץ' (התכנית לפסיכותרפיה)

2 יח' התיאוריות הפסיכואנליטית: מוקדים, צירים, מרחבים – ד"ר שלמה מנדלוביץ' (התכנית לפסיכותרפיה)

2 יח' קורס מושג הסובייקט (ה'אני') בפילוסופיה החדשה (דקארט והיגל) – פרופ' צבי טאובר (החוג לפילוסופיה)

2 יח' קורס שיטות פרשנות סמיוטיות של טקסט תיאורטי מדעי – ד"ר שלומית ידלין-גדות (התכנית לפסיכותרפיה)

ב. 9 יחידות לימוד, אותן יש לקחת באוניברסיטה במקצועות הרלוונטיים לכל מחקר לגופו.

 

 

מבנה ההנחיה:

צוות ההנחיה כולל מנחה, המורשה להנחות עבודות לתואר שלישי, מתוך רשימת המנחים המופיעה להלן, או, לחילופין, כל חבר סגל אחר מדרגת מרצה בכיר ומעלה באוניברסיטת תל-אביב, ויועץ-מלווה, מתוך כלל המורים של התכנית לפסיכותרפיה באונ' תל-אביב. בנוסף, מתקיים סמינר דוקטורנטים דו-שבועי, בהנחייתן של ד"ר רינה לזר וד"ר מירב רוט.

 

 

מהלך הכתיבה:

במהלך השנה הראשונה מתבקש כל תלמיד/ה לגבש הצעת מחקר שתוגש לועדה מלווה לשיפוט. הוועדה המלווה כוללת את מנחה העבודה, יו"ר ועדה מתוך אוניברסיטת תל אביב וחבר ועדת נוסף מאוניברסיטה אחרת, אשר פוגשים את התלמיד לאורך המחקר מספר פעמים ומלווים את תהליך הכתיבה שלו – לקראת סיום ההצעה, במהלך הכתיבה ולקראת סיום הכתיבה והגשת המחקר לשיפוט סופי על ידי שופטים שאינם מכירים את המועמד והעבודה עד כה. מי שלא הצליח לגבש את ההצעה במהלך השנה הראשונה זכאי לסיימה במהלך שנת הלימודים השניה.

עד תום ארבע שנות לימוד הציפיה היא שניתן יהיה להגיש עבודת דוקטורט שלמה לשיפוט, בהינתן שחובות הלימוד הושלמו.

 

 

צוות המנחים המוצעים לעבודות הדוקטור:

פרופ' אלן אפטר - מרכז אקדמי ללימודי המשך, הפקולטה לרפואה; פרופ' שלמה בידרמן - הפקולטה למדעי הרוח;  פרופ' מיכאל גלוזמן - החוג לספרות; פרופ' יולנדה גמפל - בית הספר למדעי הפסיכולוגיה; פרופ' אורי הדר - בית הספר למדעי הפסיכולוגיה; פרופ' שירלי זיסר - המחלקה לספרות אנגלית ולימודים אמריקאיים, פרופ' צבי טאובר - החוג לפילוסופיה; ד"ר אורי כהן, בית הספר לחינוך; פרופ' חגי כנען - החוג לפילוסופיה; פרופ' יחיאל לבקוביץ - הפקולטה לרפואה; ד"ר שלמה מנדלוביץ - החוג לפסיכיאטריה; פרופ' רון מרגולין - החוג לפילוסופיה יהודית; פרופ' חנה נוה - המחלקה לספרות; פרופ' ורד נעם, בית הספר ליהדות; פרופ' זהבה סולמון - בית הספר לעבודה סוציאלית; פרופ' ירון סנדרוביץ, פרופ' חביבה פדיה, המחלקה להיסטוריה של עם ישראל, אונ' בן גוריון; החוג לפילוסופיה; פרופ' משה צוקרמן, מכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות; פרופ' נעמה פרידמן, בית הספר לחינוך ובית הספר סגול למדעי הרוח; פרופ' נעה צאודר-נעמן - החוג לפילוסופיה, פרופ' איריס רחמימוב - החוג להיסטוריה כללית, פרופ' יצחק שנל - החוג לגיאוגרפיה.  בנוסף ניתן לבחור כל איש סגל מאוניברסיטת תל-אביב המורשה להנחות דוקטורט ומאשר את הנחיית עבודתו, בכפוף לאישור והסכמת מרכזת לימודי התואר השלישי.

 

 

תהליך הקבלה:

על כל תלמיד/ה אשר רוצה להגיש מועמדות ללימודים אלה לשלוח:

 1. קורות חיים אקדמיים.
 2. תקציר ראשוני של הרעיון לעבודות הדוקטורט, בן 2-3 עמודים, אשר מציג את נושא המחקר שהמועמד/ת מבקש/ת לחקור, ואף את אופן החקירה (מתודולוגיה) אשר הוא מבקש/ת להשתמש בו לשם חקירת הנושא שבחר/ה. (ברור שבשלב זה מדובר בניסוח ראשוני ובלתי מחייב, אך מטרתו להציג את הכיוון הכללי ואף את אופן החשיבה עליו בשלב זה)
 3. שני מכתבי המלצה – רצוי מגורמים אשר מכירים את יכולת החשיבה והניסוח, העבודה העצמאית והכישורים האקדמיים של המועמד/ת (על הממליצים לשלוח את ההמלצות ישירות למזכירות התכנית).
 4. תקציר של עבודת הגמר לתואר מוסמך
 5. גיליון ציוני תואר שני

 

 

שכר הלימוד לתלמידי הדוקטורט הינו בכפוף לתקנות האוניברסיטאיות –

תקנות שכר לימוד לתלמידי מחקר - תואר שלישי >>

 

 

ההרשמה לשנה"ל 2019/2020 הסתיימה.

 

הרשמה למחזור הבא מיועדת להיפתח בינואר 2021

לשנה"ל תשפ"ב 2021/2022.

 

 

לשאלות נוספות ניתן לפנות לד"ר בעז שלגי, מרכז לימודי התואר השלישי מטעם התכנית לפסיכותרפיה, במייל: shalgiby@013.net

או לשירלי מילשטיין, רכזת התכנית לפסיכותרפיה, במייל: smilshtein@tauex.tau.ac.il

 

 

הנחיות להגשת הצעת מחקר  >>

 

 

כתובת  ומקום  הלימודים:

התכנית לפסיכותרפיה, מרכז אקדמי ללימודי המשך ברפואה

הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת ת"א,

ת"ד 39040  תל אביב 6997801.

 

טלפונים: 03-6409902, 03-6406853

פקס: 03-6406387

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive